Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
TSK-8587/2018 Jaromírova,Spytihněvova,Sekaninova,par.č. 3029,3043,3030,3032,3031,3033,3034,3042/1,3042/8,3042/7,3045, kat.ú. Nusle záměr - Pronajmout TSK 17.8.2018 - 1.9.2018
TSK-8588/2018 Zborovská 1074/30 P5 záměr TSK 17.8.2018 - 1.9.2018
TSK-8590/2018 záměr pronajmout část pozemku č.p. 1085, 1086/1 k.ú. Staré Město záměr TSK 17.8.2018 - 1.9.2018
HOM-8601/2018 parc. č. 3135/1 v kat. území Chodov záměr - Pronajmout HOM 17.8.2018 - 1.9.2018
HOM-8602/2018 parc. č. 532/19 v kat. území Střížkov záměr - Pronajmout HOM 17.8.2018 - 1.9.2018
ODA-8603/2018 Úprava okolí budov Národního muzea, Komunikace a zpevněné plochy TSK, Praha 1,2 oznámení o zahájení řízení ODA 17.8.2018 - 1.9.2018
TSK-8607/2018 č. parc. 585/194, k. ú. Bohnice, Katovická 406/14, Praha 8 záměr TSK 17.8.2018 - 1.9.2018
TSK-8608/2018 č. parc. 2414, k. ú. Nové Město, Na Zderaze 12-14, Praha 2 záměr TSK 17.8.2018 - 1.9.2018
OCP-8609/2018 EIA - Rozhodnutí - Závěr zjišťovacího řízení záměru „Spořilovská spojka - zakrytí“ rozhodnutí OCP 17.8.2018 - 1.9.2018
ROZ-8604/2018 spoluvlastnický podíl ve výši 619/5000 - soubor pozemků (848/2, 848/5 a 849/1) Kbely, LV 1543 v k.ú. Kbely, obec Praha dražební vyhláška ROZ 16.8.2018 - 2.10.2018
RED-8597/2018 Nebezpečí požáru od 19.8.2018 nařízení RED 16.8.2018 - 30.9.2018
ROZ-8605/2018 stůl a dvě lavice, zahradní set světlý (1 ks) dražební vyhláška ROZ 16.8.2018 - 21.9.2018
ROZ-8606/2018 movité věci: pc, activa (1 ks); zahradní sekačka, gardol EL600 (1 ks) dražební vyhláška ROZ 16.8.2018 - 21.9.2018
ROZ-8591/2018 id. 1/2 - objekt k rodinné rekreaci Lipence, č.e. 497 (stavba stojí na pozemku parc.č. 1082), LV č. 879 v k.ú. Lipence, obec Praha dražební vyhláška ROZ 16.8.2018 - 21.9.2018
OCP-8594/2018 EIA - oznámení záměru „NOVÁ TERITORIA ČAKOVICE – IMPERA hotel, Polyfunkční objekt, inženýrské sítě a komunikace“ oznámení OCP 16.8.2018 - 17.9.2018