Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
ODA-9951/2018 Oznámení termínů zkoušek odborné způsobilosti pro rok 2019 oznámení ODA 23.10.2018 - 9.12.2019
ROZ-0004/2018 budova č.p. 515, Malá Strana, bytový dům ("Prachovna"), na pozemku parc.č. 742/7, LV 1564, v k.ú. Malá Strana, obec Praha dražební vyhláška ROZ 23.10.2018 - 20.12.2018
ROZ-9984/2018 spoluvlastnický podíl id. 1/12 - soubor pozemků: pozemek parc.č. 688/3 (vodní plocha), parc.č. 749/8 (orná půda), parc.č. 766/2 (lesní pozemek) a parc.č. 768/38 (orná půda), LV 79, v k.ú. Těšenov, obec Horní Cerekov, okr. Pelhřimov dražební vyhláška ROZ 23.10.2018 - 14.12.2018
ROZ-9973/2018 pozemek parc.č. 236/31 (zemědělský půdní fond), LV 1307 v k.ú. Horní Jirčany, obec Jesenice, okr. Praha-západ dražební vyhláška ROZ 23.10.2018 - 21.11.2018
ROZ-9974/2018 movité věci: kávovar nespresso (1 ks); btv plocha panasonic (1 ks) dražební vyhláška ROZ 23.10.2018 - 16.11.2018
PER-9960/2018 referent / referentka správy majetku v odboru hospodaření s majetkem (PT9) volná pracovní místa na MHMP PER 23.10.2018 - 12.11.2018
PER-9961/2018 referent / referentka správy majetku v odboru hospodaření s majetkem (PT10, 2 pracovní místa) volná pracovní místa na MHMP PER 23.10.2018 - 12.11.2018
ODA-9980/2018 Most legií opatření ODA 23.10.2018 - 8.11.2018
ODA-9982/2018 Národní muzeum 100.let oslava opatření ODA 23.10.2018 - 8.11.2018
HOM-0001/2018 pozemky parc. č. 213/25 a 213/16 v k.ú. Újezd u Průhonic záměr - Pronajmout HOM 23.10.2018 - 7.11.2018
ODA-9976/2018 Zborovská, Janáčkovo nábř. stavba opatření ODA 23.10.2018 - 7.11.2018
ODA-9977/2018 Vyšehradská - film opatření ODA 23.10.2018 - 7.11.2018
ODA-9979/2018 zastávka TRAM Poštovská - stanovení přechodné úpravy provozu opatření ODA 23.10.2018 - 7.11.2018
TSK-9962/2018 č. parc. 2195/1, k. ú. Ruzyně, Unhošťská 238/33, Praha 6 záměr TSK 23.10.2018 - 7.11.2018
TSK-9963/2018 č. parc. 1051, k. ú. Staré Město, Salvátorská 925/2, Praha 1 záměr TSK 23.10.2018 - 7.11.2018