Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
TSK-0997/2017 Bucharova / u metra Nové Butovice / parc.č. 2921, k.ú. Stodůlky záměr TSK 22.7.2017 - 6.8.2017
TSK-0998/2017 Praha 4 - Podolí, Jeremenkova, obnova kVN záměr TSK 22.7.2017 - 6.8.2017
TSK-1000/2017 par. č. 4515/1, k.ú. Strašnice, Praha 10, Dvouletky proti 1926/10, Praha 10 záměr TSK 22.7.2017 - 6.8.2017
OCP-1001/2017 část pozemku parc.č. 4562/1 v k.ú. Dejvice o výměře 1 270 m2 pro dočasnou deponii a skladovací prostor k probíhající stavbě Top Rezidence Šárecké údolí společnosti Casta a.s., a to na dobu 241 dní za dohodnuté nájemné ve výši 171,50 Kč/m2/rok. záměr - Pronajmout OCP 22.7.2017 - 6.8.2017
ODA-0989/2017 Oprava vozovky Pevnostní, Gymnasijní opatření ODA 22.7.2017 - 6.8.2017
TSK-1004/2017 Horňátecká - výkop PRE záměr TSK 22.7.2017 - 6.8.2017
TSK-1005/2017 Urxova - výtah, ohrada záměr TSK 22.7.2017 - 6.8.2017
ZIO-1007/2017 Schválené názvy veřejných prostranství - usnesení RHMP č. 1692 ze dne 18.7.2017 oznámení ZIO 21.7.2017 - 20.8.2017
PER-0991/2017 ekonom / ekonomka v odboru hospodaření s majetkem volná pracovní místa na MHMP PER 21.7.2017 - 7.8.2017
PER-0992/2017 specialista / specialistka vymáhání pohledávek v odboru účetnictví volná pracovní místa na MHMP PER 21.7.2017 - 7.8.2017
PER-0993/2017 samostatný účetní / samostatná účetní v odboru účetnictví volná pracovní místa na MHMP PER 21.7.2017 - 7.8.2017
ODA-0996/2017 Voctářova - horkovod opatření ODA 21.7.2017 - 6.8.2017
ODA-1006/2017 Starokolinska opatření ODA 21.7.2017 - 6.8.2017
ODA-0990/2017 Veletržní - dopravní značení opatření ODA 21.7.2017 - 6.8.2017
ODA-1002/2017 Prosecká - tažení trolejí opatření ODA 21.7.2017 - 6.8.2017