Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
HOM-1261/2019 Prodat pozemek parc. č. 2910/149 v k.ú. Nusle o výměře 98 m2 za účelem vytvoření funkč. celku se sousedními pozemky parc. č. 2910/139 a 2910/141 ve vlastnictví žadatele za cenu 7.600 Kč/m2 záměr - Prodat HOM 20.1.2019 - 10.2.2019
HOM-1524/2019 prodloužení doby nájmu obchodního prostoru v přízemí - atriu objektu Národní 37, Praha 1 záměr HOM 19.1.2019 - 3.2.2019
TSK-1530/2019 Pronájem plakátovací plochy mostní zdi Florenc-Těšnov, k.ú. karlín záměr TSK 19.1.2019 - 3.2.2019
TSK-1531/2019 Pronájem zdi podchodu magistrály, k.ú. Holešovice záměr TSK 19.1.2019 - 3.2.2019
TSK-1532/2019 Makovského X Slánská, parc.č. 1145/854, k.ú. Řepy záměr TSK 19.1.2019 - 3.2.2019
TSK-1533/2019 pronajmout část komunikace dle přílohy záměr TSK 19.1.2019 - 3.2.2019
TSK-1534/2019 Vítězné nám. 1500/5, parc.č. 3998/1, k.ú. Dejvice záměr TSK 19.1.2019 - 3.2.2019
TSK-1537/2019 pronajmout část komunikace dle přílohy záměr TSK 19.1.2019 - 3.2.2019
TSK-1538/2019 ARGENTINSKÁ, pč 2328/1 kú Holešovice záměr TSK 19.1.2019 - 3.2.2019
SML-1542/2019 Oznámení o možnosti převzetí písemnosti - J. Černá oznámení SML 19.1.2019 - 3.2.2019
SML-1543/2019 Oznámení o možnosti převzetí písemnosti - Eyer oznámení SML 19.1.2019 - 3.2.2019
SML-1544/2019 Oznámení o možnosti převzetí písemnosti - Klocová oznámení SML 19.1.2019 - 3.2.2019
SML-1545/2019 Oznámení o možnosti převzetí písemnosti - Ulianov oznámení SML 19.1.2019 - 3.2.2019
ROZ-1539/2019 spoluvlastnický podíl 1/16 - rodinný dům, Hlubočepy, č.p. 114 na pozemku parc.č. 1284, včetně příslušenství, LV 70, v k.ú. Hlubočepy, obec Praha dražební vyhláška ROZ 18.1.2019 - 9.4.2019
SCZ-1487/2019 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru všeobecná sestra - domácí péče pro území hl. m. Prahy. výběrové řízení SCZ 18.1.2019 - 1.3.2019