Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
ROZ-6875/2018 pozemky parc.č. 78 a 1749/6 (zemědělský půdní fond), LV 374 (přípojky IS) v k.ú. Dolní Habartice, obec Dolní Habartice, okr. Děčín dražební vyhláška ROZ 23.5.2018 - 12.9.2018
ROZ-6873/2018 movité věci: obraz nástěnný, malba-stromy (1 ks); obraz nástěnný, malba-kostel (1 ks) dražební vyhláška ROZ 23.5.2018 - 22.6.2018
ROZ-6880/2018 SALENTO PÁNVE (24cm) á 4 ks; SALENTO PÁNVE (20 cm) á 4 ks; SALENTO PÁNVE (28 cm) á 4 ks. Pánve budou draženy jednotlivě á 4 ks. dražební vyhláška ROZ 23.5.2018 - 22.6.2018
ROZ-6882/2018 movitá věc: btv-plochy, černá barva-s do opotřebený (1 ks) dražební vyhláška ROZ 23.5.2018 - 22.6.2018
ROZ-6884/2018 movitá věc: pc, šedé (1 ks) dražební vyhláška ROZ 23.5.2018 - 22.6.2018
ZSP-6876/2018 Vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ky příspěvkové organizace hl. m. Prahy Dětský domov Charlotty Masarykové se sídlem U Včely 176, 156 00 Praha 5 - Zbraslav konkursy na ředitele / ředitelky městských organizací ZSP 23.5.2018 - 15.6.2018
PER-6874/2018 referent / referentka agendy vozidel – technické průkazy v odboru dopravněsprávních činností (16 pracovních míst) volná pracovní místa na MHMP PER 23.5.2018 - 12.6.2018
ZIO-6887/2018 Stanovení podmínek pro konání shromáždění - Vlastenecká fronta, z.s. rozhodnutí ZIO 23.5.2018 - 8.6.2018
ODA-6897/2018 SSZ 0915 veřejná vyhláška ODA 23.5.2018 - 8.6.2018
ODA-6888/2018 Radlická - jeřáb opatření ODA 23.5.2018 - 7.6.2018
TSK-6860/2018 č. parc. 432/121, k. ú. Petrovice, Jakobiho u SVO 011977, Praha 10 záměr TSK 23.5.2018 - 7.6.2018
TSK-6861/2018 č. parc. 2231, k. ú. Holešovice, pplk. Sochora 724/30, Praha 7 záměr TSK 23.5.2018 - 7.6.2018
TSK-6862/2018 č. parc. 201, k. ú. Podolí, naproti domu Na Topolce 1519/15, Praha 4 záměr TSK 23.5.2018 - 7.6.2018
TSK-6863/2018 č. parc. 4400/166, k. ú. Modřany, Rakovského u SVO 406686, Praha 4 záměr TSK 23.5.2018 - 7.6.2018
TSK-6864/2018 č. parc. 3148, k. ú. Krč, Na Staré vinici 1601/18, Praha 4 záměr TSK 23.5.2018 - 7.6.2018