Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
TSK-5599/2018 Sokolovská 49/5, Praha 8, parc.č. 801/1, k.ú. Karlín záměr TSK 22.3.2018 - 6.4.2018
TSK-5600/2018 Sokolovská 49/5, Praha 8, parc.č. 801/1, k.ú. Karlín záměr TSK 22.3.2018 - 6.4.2018
HOM-5605/2018 parc. č. 4214/1, 4214/7, 4254/64, 4400/587, 4400/661 v kat. území Modřany záměr - Pronajmout HOM 22.3.2018 - 6.4.2018
TSK-5607/2018 Kolbenova zařízení staveniště. záměr TSK 22.3.2018 - 6.4.2018
TSK-5608/2018 Spojovací - výkop pro kabely záměr TSK 22.3.2018 - 6.4.2018
TSK-5611/2018 Na Pecích 17, zábor staveniště, stav. výtah záměr TSK 22.3.2018 - 6.4.2018
TSK-5612/2018 Jirsíkova 7, lešení rekonstrukce fasády záměr TSK 22.3.2018 - 6.4.2018
TSK-5615/2018 ul.Husitská 26, Praha 3 - lešení záměr TSK 22.3.2018 - 6.4.2018
TSK-5618/2018 záměr pronajmout část pozemku č.p. 2387/1, 2395 v k.ú. Nové Město záměr TSK 22.3.2018 - 6.4.2018
TSK-5619/2018 Škrétova,Rubešova,Balbínova,Římská,Anglická,Mikovcova,Bělehradská,par. č. 4097/1,4093/1,4091,4090,4088/1,4084,4086,4088/1, kat.ú. Vinohrady záměr - Pronajmout TSK 22.3.2018 - 6.4.2018
TSK-5620/2018 Legerova 41/1821, par. č. 2482, kat.ú. Nové Město záměr - Pronajmout TSK 22.3.2018 - 6.4.2018
HOM-5623/2018 parc. č. 2860/34 v kat. území Stodůlky záměr - Pronajmout HOM 22.3.2018 - 6.4.2018
TSK-5632/2018 záměr pronajmout část pozemku č.p.2371 v k.ú. Nové Město záměr TSK 22.3.2018 - 6.4.2018
TSK-5633/2018 záměr pronajmout část pozemku č.p. 2331 k.ú. Nové Město záměr TSK 22.3.2018 - 6.4.2018
TSK-5636/2018 Pronájem části komunikace pro kontejner na separovaný textil - Praha 6. Veleslavín, Břevnov. záměr TSK 22.3.2018 - 6.4.2018