Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
PRI-9334/2018 Výzva č. 16 Zprostředkujícího subjektu ITI - Zavádění a modernizace inteligentních dopravních systémů a dopravní telematiky III. oznámení PRI 24.9.2018 - 30.11.2018
UZR-9253/2018 Veřejná vyhláška – oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 04 úprav ÚP SÚ HMP veřejná vyhláška UZR 24.9.2018 - 24.10.2018
UZR-9255/2018 Veřejná vyhláška – oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 15 ÚP SÚ HMP veřejná vyhláška UZR 24.9.2018 - 24.10.2018
HOM-9280/2018 NP v objektu č.p. 631 Počernická 89, Praha 10 k.ú. Malešice záměr - Pronajmout HOM 24.9.2018 - 9.10.2018
OCP-9382/2018 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost, Vladimír Šťastný, nar. 24.11.1951, Střekovská 1341/18, Praha 8 veřejná vyhláška OCP 24.9.2018 - 9.10.2018
HOM-9396/2018 Zrušení záměru č. HOM-8023/2018 záměr - Ostatní HOM 24.9.2018 - 9.10.2018
TSK-9398/2018 Oprava vozovky K Radonicům záměr TSK 24.9.2018 - 9.10.2018
ODA-9409/2018 Na Strži oprava vozovky opatření ODA 23.9.2018 - 7.10.2018
SCZ-9406/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - Eva Procházková, DiS. oznámení SCZ 22.9.2018 - 22.11.2018
SCZ-9407/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Lenka Horáčková oznámení SCZ 22.9.2018 - 22.11.2018
TSK-9408/2018 Vítězné náměstí 578/3, parc.č. 3998/1, k.ú. Dejvice záměr TSK 22.9.2018 - 7.10.2018
TSK-9400/2018 č. parc. 1293/96, k. ú. Řepy, Jiránkova 4, Praha 6 záměr TSK 22.9.2018 - 7.10.2018
TSK-9402/2018 č. parc. 1396, k. ú. Žižkov, Čajkovského 1423/13, Praha 3 záměr TSK 22.9.2018 - 7.10.2018
TSK-9403/2018 č. parc. 1818/169, k. ú. Hostivař, NN 3495 u č. 1051/3, Praha 15 záměr TSK 22.9.2018 - 7.10.2018
TSK-9404/2018 č. parc. 1998, k. ú. Košíře, Holečkova 799/99, Praha 5 záměr TSK 22.9.2018 - 7.10.2018