Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
STR-8411/2018 Umístění stavby "Dostavba usedlosti Turbová - I.etapa- Novostavba dvou činžovních vil Praha 5 - Košíře - oznámení o pokračování řízení, seznámení s podklady rozhodnutí oznámení STR 8.8.2018 - 24.8.2018
HOM-8384/2018 pronájem pozemků záměr - Pronajmout HOM 8.8.2018 - 23.8.2018
HOM-8388/2018 zábory záměr HOM 8.8.2018 - 23.8.2018
HOM-8393/2018 zábory záměr HOM 8.8.2018 - 23.8.2018
TSK-8397/2018 Liborova, Závěrka - lešení záměr TSK 8.8.2018 - 23.8.2018
TSK-8400/2018 Stochovská - zábor záměr TSK 8.8.2018 - 23.8.2018
TSK-8402/2018 reklamní totem záměr TSK 8.8.2018 - 23.8.2018
ODA-8409/2018 Bělehradská 63 lešení opatření ODA 8.8.2018 - 23.8.2018
ODA-8410/2018 náměstí Míru - film opatření ODA 8.8.2018 - 23.8.2018
OVO-8446/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1937 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky na rozpočtové opatření OVO 7.8.2018 - 6.8.2020
OVO-8447/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1936 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních rozpočtové opatření OVO 7.8.2018 - 6.8.2020
OVO-8448/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1921 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů MHMP RFD-SK oprav mostů v kapitole 03 Doprava rozpočtové opatření OVO 7.8.2018 - 6.8.2020
OVO-8449/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1904 - k realizaci projektu Výuka českého jazyka pro žáky středních škol s odlišným mateřským jazykem rozpočtové opatření OVO 7.8.2018 - 6.8.2020
OVO-8450/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1935 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva dopravy určený na rozpočtové opatření OVO 7.8.2018 - 6.8.2020
OVO-8451/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1861 - k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Dodávka rozšíření datového úložiště v záložním datovém centru Městské rozpočtové opatření OVO 7.8.2018 - 6.8.2020