Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
PER-0869/2017 programový manažer / programová manažerka v odboru evropských fondů - na dobu určitou volná pracovní místa na MHMP PER 17.7.2017 - 31.7.2017
TSK-0842/2017 par.č. 2601/1, k.ú. Kobylisy, Učitelská u VO 805806, Praha 8 záměr TSK 15.7.2017 - 30.7.2017
TSK-0844/2017 Heydukova - ZS záměr TSK 15.7.2017 - 30.7.2017
TSK-0852/2017 Pod Krčským lesem, parc.č. 2869/194, k.ú. Krč záměr TSK 15.7.2017 - 30.7.2017
TSK-0853/2017 Strossmayerovo náměstí 966/11, parc.č.2185/1, k.ú. Holešovice záměr TSK 15.7.2017 - 30.7.2017
TSK-0854/2017 pronajmout část komunikace dle přílohy záměr TSK 15.7.2017 - 30.7.2017
TSK-0863/2017 Stavební úpravy NTL plynovodů v ulici Dolnokrčská a okolí, Praha 4 záměr TSK 15.7.2017 - 30.7.2017
TSK-0864/2017 Novostavba rodinného domu a garáže, přípojky inž. sítí, staveništní vjezd, ul. Klánova, k.ú. Hodkovičky, P4 záměr TSK 15.7.2017 - 30.7.2017
ODA-0865/2017 §19a - Birell Grand Prix Praha 2017 veřejná vyhláška ODA 15.7.2017 - 30.7.2017
OSI-0843/2017 Stavba č. 42932 P + R Černý Most III., inženýrská činnost veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OSI 14.7.2017 - 15.7.2018
SCZ-0860/2017 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Jan Lorenc oznámení SCZ 14.7.2017 - 30.9.2017
EVM-0846/2017 SJM - byt č.2620/4 Žižkov, bytový dům č.p. 2620, na pozemku parc.č. 2832/2, na LV 7669,6998 a 20960, v k.ú. Žižkov, obec Praha. dražební vyhláška EVM 14.7.2017 - 21.9.2017
EVM-0847/2017 Byt č. 681/3 Žižkov, bytový dům č.p. 681, na pozemku parc.č. 703, na LV 2279 a 8961, v k.ú. Žižkov, obec Praha dražební vyhláška EVM 14.7.2017 - 21.9.2017
SCZ-0859/2017 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Marie Zahradníková oznámení SCZ 14.7.2017 - 14.9.2017
SCZ-0819/2017 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru zubní lékařství pro území hl.m.Prahy výběrové řízení SCZ 14.7.2017 - 25.8.2017