Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OCP-6749/2018 EIA - doplněná dokumentace záměru Přeložka silnice II/240 (R7 - D8) - úsek mezi rychlostní silnicí R7, dálnicí D8 a silnicí II. třídy č. II/101 oznámení OCP 16.5.2018 - 15.6.2018
HOM-6691/2018 dodatek k pronájmu dle stávající smlouvy záměr - Pronajmout HOM 16.5.2018 - 1.6.2018
STR-6738/2018 Novostavba bytového domu Závěrka vč. napojení na infrastrukturu, k.ú. Břevnov, Praha 6 - seznámení a výzva k vyjádření se k podkladům rozhodnutí oznámení STR 16.5.2018 - 1.6.2018
ODA-6746/2018 nábřeží Kapitána Jaroše - úprava připojení opatření ODA 16.5.2018 - 1.6.2018
ZIO-6754/2018 Schválené názvy veřejných prostranství číslo usnesení 1055 ze dne 15.5.2018 oznámení ZIO 16.5.2018 - 1.6.2018
HOM-6676/2018 parc. č. 1121/55, v kat. území Prosek záměr - Pronajmout HOM 16.5.2018 - 31.5.2018
HOM-6677/2018 parc. č. 1121/55, v kat. území Prosek záměr - Pronajmout HOM 16.5.2018 - 31.5.2018
TSK-6697/2018 umístění infopoutače na ul. Evropská 2758,Praha 6, parc.č. 4038/2, k.ú. Dejvice záměr TSK 16.5.2018 - 31.5.2018
TSK-6698/2018 č. parc. 4260/1, k. ú. Dejvice, Kotěrova (mezi SVO 605799 a 605800), Praha 6 záměr TSK 16.5.2018 - 31.5.2018
HOM-6701/2018 Jungmannova 31, Praha 1, stavba č.p. 36, která je součástí poz. parc. č. 717 v k.ú. Nové Město záměr HOM 16.5.2018 - 31.5.2018
HOM-6702/2018 Jungmannova 31, Praha 1, stavba č.p. 36, která je součástí poz. parc. č. 717, k.ú. Nové Město záměr HOM 16.5.2018 - 31.5.2018
TSK-6704/2018 umístění infopoutače , na ul. Milady Horákové 818/52, parc.č.2223, k.ú. Holešovice záměr TSK 16.5.2018 - 31.5.2018
TSK-6736/2018 Kollárova 383 Pernerova 383 zábor chodníku a vozovky záměr TSK 16.5.2018 - 31.5.2018
ODA-6747/2018 Sokolovská zábor pro jeřáb opatření ODA 16.5.2018 - 31.5.2018
PER-6748/2018 specialista / specialistka školství - na dobu určitou volná pracovní místa na MHMP PER 16.5.2018 - 31.5.2018