Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OCP-8924/2018 Údržba a opravy zábradlí v parcích veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 25.1.2016 - 4.4.2018
SVM-8706/2018 Kanalizační přípojka Novomlýnská věž veřejná zakázka - Smlouva SVM 14.1.2016 - 14.1.2021
SVM-8690/2018 Sanace zdiva Plzeňské restaurace - Obecní dům, Praha 1 veřejná zakázka - Smlouva SVM 13.1.2016 - 13.1.2021
OCP-8614/2018 Provozování sběrného dvora na území správního obvodu Praha 3 veřejná zakázka - Odůvodnění OCP 11.1.2016 - 11.1.2020
OCP-8615/2018 Provozování sběrného dvora na území správních obvodů Praha 1, Praha 2 a Praha 7 veřejná zakázka - Odůvodnění OCP 11.1.2016 - 11.1.2020
OCP-8616/2018 Provozování sběrného dvora na území městské části Praha - Vinoř veřejná zakázka - Odůvodnění OCP 11.1.2016 - 11.1.2020
OCP-8545/2018 Provozování sběrného dvora hl. m. Prahy Voctářova na území městské části Praha 8 veřejná zakázka - Smlouva OCP 5.1.2016 - 5.1.2020
OCP-8506/2018 Provozování sběrného dvora hl. m. Prahy Voctářova na území městské části Praha 8 veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele OCP 4.1.2016 - 4.1.2021
OCP-8352/2015 Zveřejnění uzavřených smluv z Programu Čistá energie Praha 2015 granty OCP 18.12.2015 - 18.12.2018
OCP-8349/2018 Sběr, svoz a využití komunálního bioodpadu pomocí velkoobjemových kontejnerů 2016 - 2018 veřejná zakázka - Smlouva OCP 17.12.2015 - 31.12.2020
OCP-8308/2018 Sběr, svoz a využití komunálního bioodpadu pomocí velkoobjemových kontejnerů 2016 - 2018 veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele OCP 15.12.2015 - 15.12.2020
OCP-8148/2015 Zveřejnění uzavřených smluv z Programu Čistá energie Praha 2015 granty OCP 10.12.2015 - 10.12.2018
OCP-8129/2018 Provozování sběrného dvora na území městské části Praha - Ďáblice a Praha - Březiněves veřejná zakázka - Dodatečná informace OCP 8.12.2015 - 8.12.2020
OCP-8121/2018 Provozování sběrného dvora na území správního obvodu Praha 3 veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele OCP 7.12.2015 - 7.12.2020
OCP-8122/2018 Provozování sběrného dvora hl. m. Prahy na území městské části Praha - Vinoř veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele OCP 7.12.2015 - 7.12.2020