Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-6528/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.989 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky na aktivní rozpočtové opatření OVO 2.5.2018 - 1.5.2020
OVO-6529/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1013 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT, určený na rozvojový rozpočtové opatření OVO 2.5.2018 - 1.5.2020
OVO-6530/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.986 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v rozpočtové opatření OVO 2.5.2018 - 1.5.2020
OVO-6531/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.991 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra na program Projekty rozpočtové opatření OVO 2.5.2018 - 1.5.2020
OVO-6532/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.988 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 2.5.2018 - 1.5.2020
OVO-6533/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.995 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva životního prostředí v rozpočtové opatření OVO 2.5.2018 - 1.5.2020
OVO-6534/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.992 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 2.5.2018 - 1.5.2020
OVO-6535/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1009 - k úpravě rozpočtu závazných ukazatelů na rok 2018 v kap. 0416 na základě Výkazu o změnách v poskytovaných podpůrných opatřeních a jejich rozpočtové opatření OVO 2.5.2018 - 1.5.2020
OVO-6536/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.980 - k návrhu na využití finančních prostředků fondu investic, rezervního fondu a fondu odměn u příspěvkových organizací zřizovaných hlavním městem rozpočtové opatření OVO 2.5.2018 - 1.5.2020
OVO-6499/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.960 - k revokaci usnesení Rady HMP č. 839 ze dne 17.4.2018 k návrhu na poskytnutí jednorázové účelové neinvestiční dotace spolku Jagello 2000 za účelem rozpočtové opatření OVO 30.4.2018 - 29.4.2020
OVO-6403/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.946 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z MŠMT určené na program rozpočtové opatření OVO 24.4.2018 - 23.4.2020
OVO-6404/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.944 - k návrhu na odpis nákladů vynaložených na zmařenou investici kap. 06, příspěvkové organizace Divadlo na Vinohradech a úpravu rozpočtu v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 24.4.2018 - 23.4.2020
OVO-6405/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.917 - k návrhu na úpravu rozpočtu akce č. 4347 Akce pro BESIP v kapitole 03 - Doprava rozpočtové opatření OVO 24.4.2018 - 23.4.2020
OVO-6406/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.945 - k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 06 a příspěvkových organizací Studio Ypsilon a Divadlo Spejbla a Hurvínka v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 24.4.2018 - 23.4.2020
OVO-6407/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.918 - k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o finanční prostředky přijaté od MČ hl.m. Prahy a jejich vrácení Ministerstvu financí rozpočtové opatření OVO 24.4.2018 - 23.4.2020