Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-2877/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2666 - k návrhu na použití prostředků z fondu investic příspěvkové organizace Divadlo pod Palmovkou a na úpravu rozpočtu v kap. 0662 v r. 2017 rozpočtové opatření OVO 31.10.2017 - 31.10.2019
OVO-2733/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2589 - k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 02 a 04 v souvislosti s realizací energeticky úsporných opatření II. rozpočtové opatření OVO 24.10.2017 - 24.10.2019
OVO-2734/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2543 - k návrhu na využití finančních prostředků fondu investic, rezervního fondu a fondu odměn u příspěvkových organizací zřizovaných hlavním městem rozpočtové opatření OVO 24.10.2017 - 24.10.2019
OVO-2735/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2553 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý investiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva životního rozpočtové opatření OVO 24.10.2017 - 24.10.2019
OVO-2736/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2560 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva průmyslu a obchodu na rozpočtové opatření OVO 24.10.2017 - 24.10.2019
OVO-2737/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2559 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v rozpočtové opatření OVO 24.10.2017 - 24.10.2019
OVO-2738/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2555 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva financí na likvidaci rozpočtové opatření OVO 24.10.2017 - 24.10.2019
OVO-2739/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2552 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v rozpočtové opatření OVO 24.10.2017 - 24.10.2019
OVO-2740/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2603 - k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2017 v kap. 04 - Školství, mládež a sport rozpočtové opatření OVO 24.10.2017 - 24.10.2019
OVO-2741/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2609 - k návrhu na úpravu rozpočtu a čerpání fondu investic příspěvkových organizací v působnosti odboru ZSP MHMP a úpravu rozpočtu kap. 0504 v roce rozpočtové opatření OVO 24.10.2017 - 24.10.2019
OVO-2742/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2608 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů OSI MHMP na rok 2017 v kap. 05 - zdravotnictví a sociální oblast rozpočtové opatření OVO 24.10.2017 - 24.10.2019
OVO-2743/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2604 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy související s platbami projektů za PRK z Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 24.10.2017 - 24.10.2019
OVO-2744/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2556 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva průmyslu a obchodu na rozpočtové opatření OVO 24.10.2017 - 24.10.2019
OVO-2745/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2601 - k úpravě rozpočtu závazných ukazatelů na rok 2017 v kap. 0416 na základě Výkazu o změnách v poskytovaných podpůrných opatření a jejich finanční rozpočtové opatření OVO 24.10.2017 - 24.10.2019
OVO-2746/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2532 - k návrhu na navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace hl.m. Prahy Městská poliklinika Praha v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 24.10.2017 - 24.10.2019