Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
INF-5829/2018 Dodávka technologické podpory výrobce Check Point veřejná zakázka - Smlouva INF 16.7.2015 - 16.7.2020
OZV-5463/2015 USNESENÍ RADY HMP č. 1457 ze dne 16.6.2015 ke ZŘÍZENÍ GRANTOVÉ KOMISE KUL granty KUC 17.6.2015 - 16.6.2018
OCP-5209/2018 Zajištění sběru, svozu a využití či odstranění nepoužitelných léčiv z lékáren na území hl. m. Prahy veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele OCP 2.6.2015 - 2.6.2020
OCP-4636/2018 Revitalizace vrchu Třešňovka veřejná zakázka - Dodatečná informace OCP 23.4.2015 - 7.3.2020
OCP-4297/2018 Revitalizace vrchu Třešňovka veřejná zakázka - Dodatečná informace OCP 3.4.2015 - 1.4.2020
OCP-4278/2018 Sběr, svoz a nakládání s objemným odpadem pomocí velkoobjemových kontejnerů a provozování mobilních sběrných dvorů na území hl. m. Prahy veřejná zakázka - Dodatečná informace OCP 2.4.2015 - 2.4.2020
OCP-4161/2018 Revitalizace vrchu Třešňovka veřejná zakázka - Dodatečná informace OCP 27.3.2015 - 25.3.2020
OCP-3970/2018 Provozování sběrného dvora na území správních obvodů Praha 5 a Praha 13 veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele OCP 19.3.2015 - 19.3.2020
OCP-3975/2018 Provozování sběrného dvora na území správního obvodu Praha 19 veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele OCP 19.3.2015 - 19.3.2020
OCP-3986/2018 Revitalizace vrchu Třešňovka veřejná zakázka OCP 19.3.2015 - 17.3.2020
OCP-3987/2018 Revitalizace vrchu Třešňovka veřejná zakázka - Zadávací dokumentace OCP 19.3.2015 - 17.3.2020
OCP-3988/2018 Revitalizace vrchu Třešňovka veřejná zakázka - Příloha zadávací dokumentace OCP 19.3.2015 - 17.3.2020
OCP-3989/2018 Revitalizace vrchu Třešňovka veřejná zakázka - Příloha zadávací dokumentace OCP 19.3.2015 - 17.3.2020
OCP-3990/2018 Revitalizace vrchu Třešňovka veřejná zakázka - Příloha zadávací dokumentace OCP 19.3.2015 - 17.3.2020
OCP-3991/2018 Revitalizace vrchu Třešňovka veřejná zakázka - Příloha zadávací dokumentace OCP 19.3.2015 - 17.3.2020