Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-5040/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.34/45 - k návrhu na poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti kultury z kapitoly 0662 KUC MHMP v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 22.2.2018 - 22.2.2020
OVO-5041/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.34/40 - k návrhu na udělení grantů v oblasti kongresového turismu na rok 2018 rozpočtové opatření OVO 22.2.2018 - 22.2.2020
OVO-5042/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.34/50 - k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 22.2.2018 - 22.2.2020
OVO-5043/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.34/42 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v kap. 06, odboru 62 - KUC MHMP - převod nevyčerpaných rozpočtové opatření OVO 22.2.2018 - 22.2.2020
OVO-5044/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.34/43 - k návrhu na poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2018 z kap. 06 městským částem hl. m. Prahy rozpočtové opatření OVO 22.2.2018 - 22.2.2020
OVO-4944/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.347 - k návrhu na převod nevyčerpaných finančních prostředků v projektu Krajský akční plán vzdělávání v hlavním městě Praze odboru školství a mládeže rozpočtové opatření OVO 20.2.2018 - 20.2.2020
OVO-4945/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.334 - k návrhu na úpravu rozpočtu příspěvkové organizace v působnosti odboru ZSP - Zdravotnická záchranná služba hl.m. Prahy v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 20.2.2018 - 20.2.2020
OVO-4946/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.344 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT určený na rozvojový rozpočtové opatření OVO 20.2.2018 - 20.2.2020
OVO-4947/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.345 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT určený na rozvojový rozpočtové opatření OVO 20.2.2018 - 20.2.2020
OVO-4948/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.350 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování mezinárodního projektu STEPHANIE v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 20.2.2018 - 20.2.2020
OVO-4949/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.304 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů v kap. 01 Rozvoj obce, v kap. 02 - Městská infrastruktura a v kap. 09 Vnitřní správa - převod rozpočtové opatření OVO 20.2.2018 - 20.2.2020
OVO-4950/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.349 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů mezinárodního projektu FINERPOL v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 20.2.2018 - 20.2.2020
OVO-4951/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.294 - k záměru odboru INF MHMP na realizaci veřejné zakázky Bezpečné síťové prostředí“ a ke jmenování komise rozpočtové opatření OVO 20.2.2018 - 20.2.2020
OVO-4952/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.346 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2018 v kap. 04 - Školství, mládež a sport rozpočtové opatření OVO 20.2.2018 - 20.2.2020
OVO-5064/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.295 - k záměru odboru informatiky MHMP na realizaci veřejné zakázky HW infrastruktura a SW licence pro běh aplikačního řešení MOS“ a ke jmenování rozpočtové opatření OVO 20.2.2018 - 20.2.2020