Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
TSK-2700/2019 Dolní Chaloupky záměr TSK 15.3.2019 - 30.3.2019
TSK-2708/2019 záměr vypůjčit p.č. 2306/1 v k.ú. Nové Město záměr TSK 15.3.2019 - 30.3.2019
ODA-2716/2019 Prosecká - mobilní jeřáb opatření ODA 15.3.2019 - 30.3.2019
TSK-2718/2019 ul. Na Ohradě, Pod Krejcárkem, Pod Plynojemem, Novovysočanská, Praha 3 - výkopy pro plynovod a přípojky, ZS, kontejnery záměr TSK 15.3.2019 - 30.3.2019
TSK-2720/2019 ul. Křížkovského 2, Praha 3 - výkop pro přípojky IS záměr TSK 15.3.2019 - 30.3.2019
TSK-2721/2019 Sluneční náměstí, Praha 13, parc.č. 2860/1, k.ú. Stodůlky záměr TSK 15.3.2019 - 30.3.2019
TSK-2725/2019 pronajmout část komunikace dle přílohy záměr TSK 15.3.2019 - 30.3.2019
ODA-2730/2019 Novopacká - vyznačení objízdné trasy při uzavírce dálnice D10 opatření ODA 15.3.2019 - 30.3.2019
ODA-2745/2019 Jankovcova - výkop vody a kanalizace pro P+R opatření ODA 15.3.2019 - 30.3.2019
ODA-2747/2019 Zenklova - instalace ochranných sítí opatření ODA 15.3.2019 - 30.3.2019
SCZ-2714/2019 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - Progressive medical s.r.o. oznámení SCZ 14.3.2019 - 13.5.2019
SCZ-2715/2019 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MDDr. Martin Čarný oznámení SCZ 14.3.2019 - 13.5.2019
ROZ-2703/2019 movité věci: ŠKODA OCTAVIA, VIN. TMBJG41U932762826. RZ: 2AK 6979 dražební vyhláška ROZ 14.3.2019 - 18.4.2019
ROZ-2707/2019 podíl id. 1/4 - pozemky: parc.č. 469 (vodní plocha), pozemky parc.č. 471, 612/13 a 612/14 (zem. půdní fond), pozemek parc.č. 609 (ostatní plocha), pozemky parc.č. 612/3 a 612/6 (lesní), LV 156, k.ú. Velká n/ Vlt., obec Kamýk n/ Vlt., okr. Příbram dražební vyhláška ROZ 14.3.2019 - 18.4.2019
DPC-2671/2019 Oznámení o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu č. 2016/000364/HPS veřejná vyhláška DPC 14.3.2019 - 13.4.2019