Úřední deska hlavního města Prahy








1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
TSK-6705/2018 NN2172, pč 62/60 kú Vokovice záměr TSK 16.5.2018 - 31.5.2018
TSK-6706/2018 pronajmout část komunikace viz příloha záměr TSK 16.5.2018 - 31.5.2018
ODA-6707/2018 Vyskočilova, V zápolí - oprava TN opatření ODA 16.5.2018 - 31.5.2018
TSK-6708/2018 pronajmout část komunikace dle přílohy záměr TSK 16.5.2018 - 31.5.2018
TSK-6713/2018 pronajmout část komunikace dle přílohy záměr TSK 16.5.2018 - 31.5.2018
ODA-6751/2018 Na Slupi - chodník opatření ODA 16.5.2018 - 31.5.2018
ODA-6752/2018 Anglická opatření ODA 16.5.2018 - 31.5.2018
ODA-6753/2018 Ostrčilovo nám. - plyn opatření ODA 16.5.2018 - 31.5.2018
OVO-6714/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1072 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 15.5.2018 - 14.5.2020
OVO-6715/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1096 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů OTV MHMP roku 2018 v kap. 06 rozpočtové opatření OVO 15.5.2018 - 14.5.2020
OVO-6716/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1088 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v rozpočtové opatření OVO 15.5.2018 - 14.5.2020
OVO-6717/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1073 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 15.5.2018 - 14.5.2020
OVO-6718/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1100 - k návrhu na využití finančních prostředků fondu investic, rezervního fondu a fondu odměn u příspěvkových organizací zřizovaných hlavním městem rozpočtové opatření OVO 15.5.2018 - 14.5.2020
OVO-6719/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1066 - k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 02 - Městská infrastruktura a vytvoření nové investiční akce pod názvem 0000 TV v kolektorech rozpočtové opatření OVO 15.5.2018 - 14.5.2020
OVO-6720/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1101 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 04 - Školství, mládež a samospráva na rok 2018 určenou na zajištění financování Obecného nařízení rozpočtové opatření OVO 15.5.2018 - 14.5.2020