Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
TSK-4472/2019 Trojanova 2, par.č. 2428, kat. ú. Nové Město záměr - Pronajmout TSK 8.6.2019 - 23.6.2019
TSK-4475/2019 Šumavská 15, par.č.4165, kat.ú. Vinohrady záměr - Pronajmout TSK 8.6.2019 - 23.6.2019
TSK-4476/2019 Kmochova, Praha 5 záměr TSK 8.6.2019 - 23.6.2019
TSK-4477/2019 Na Valentince, Praha 5 záměr TSK 8.6.2019 - 23.6.2019
TSK-4478/2019 Holečkova, Praha 5 záměr TSK 8.6.2019 - 23.6.2019
TSK-4479/2019 Kroftova, Holečkova, Praha 5 záměr TSK 8.6.2019 - 23.6.2019
TSK-4482/2019 Stavení lešení, ul. Soudní, k.ú. Nusle, P4 záměr TSK 8.6.2019 - 23.6.2019
TSK-4490/2019 Korunní 1151/67, Praha 3, parc. č.4314/2, k.ú. Vinohrady záměr TSK 8.6.2019 - 23.6.2019
TSK-4493/2019 pronájem komunikace viz. příloha záměr TSK 8.6.2019 - 23.6.2019
HOM-4483/2019 rodinný dům, Kyje, č.p. 1549, na pozemku parc.č. 2523/4 a garáž na pozemku parc.č. 2523/5, LV 2798, v k.ú. Kyje, obec Praha dražební vyhláška HOM 7.6.2019 - 5.9.2019
PKD-4449/2019 Pivní kola "beerbike" veřejná vyhláška PKD 7.6.2019 - 22.7.2019
HOM-4488/2019 rodinná rekreace, Velká Chuchle, č.e. 2304 na pozemku parc.č. 943/304, LV 1193, v k.ú. Velká Chuchle, obec Praha dražební vyhláška HOM 7.6.2019 - 17.7.2019
STR-4491/2019 Seznámení se s podklady rozhodnutí ve věci "Změny v užívání části stavby č.p. 719 na pozemku parc.č. 1148/8 v k.ú. Vokovice, Na Rozdílu 26, Praha 6 oznámení STR 7.6.2019 - 23.6.2019
PKD-4497/2019 SSZ 0093 veřejná vyhláška PKD 7.6.2019 - 23.6.2019
PKD-4498/2019 Vinohradská - oprava povrchů opatření PKD 7.6.2019 - 23.6.2019