Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OCP-3787/2018 Provozování sběrného dvora na území správního obvodu Praha 14 veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele OCP 9.3.2015 - 9.3.2020
OCP-3791/2018 Provozování sběrného dvora na území správního obvodu Praha 10 veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele OCP 9.3.2015 - 9.3.2020
OCP-3796/2018 Provozování sběrného dvora na území správních obvodů Praha 9 a Praha 18 veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele OCP 9.3.2015 - 9.3.2020
OCP-3801/2018 Provozování sběrného dvora na území správních obvodů Praha 6 a Praha 17 veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele OCP 9.3.2015 - 9.3.2020
OCP-3806/2018 Provozování sběrného dvora na území správního obvodu Praha 11 veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele OCP 9.3.2015 - 9.3.2020
OCP-3810/2018 Provozování sběrného dvora na území správního obvodu Praha 3 veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele OCP 9.3.2015 - 9.3.2020
OCP-3814/2018 Provozování sběrného dvora na území městských částí Praha – Kunratice a Praha - Libuš veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele OCP 9.3.2015 - 9.3.2020
OCP-3419/2018 Provozování sběrného dvora hl. m. Prahy Zakrytá na území městské části Praha 4 veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele OCP 16.2.2015 - 16.2.2020
OCP-3339/2018 Provozování sběrného dvora hl. m. Prahy Podnikatelská na území městské části Praha 21 veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele OCP 11.2.2015 - 11.2.2020
OCP-3346/2018 Sběr, svoz a nakládání s objemným odpadem pomocí velkoobjemových kontejnerů a provozování mobilních sběrných dvorů na území hl. m. Prahy veřejná zakázka - Zadávací dokumentace OCP 11.2.2015 - 11.2.2020
OCP-3353/2018 Sběr, svoz a nakládání s objemným odpadem pomocí velkoobjemových kontejnerů a provozování mobilních sběrných dvorů na území hl. m. Prahy veřejná zakázka - Odůvodnění OCP 11.2.2015 - 11.2.2020
OCP-3311/2018 Zajištění nakládání s komunálním odpadem na území hl. m. Prahy od 1.2.2015 do maximálně 31.7.2016 s výjimkou MČ Praha 2, Praha 3, Praha 8, Praha 9, Praha 10, Praha 14 a Praha-Troja veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele OCP 9.2.2015 - 9.2.2020
OCP-3313/2018 Zajištění služby svozu komunálního odpadu na území MČ Praha 2, Praha 3, Praha 8, Praha 9, Praha 10, Praha 14 a Praha-Troja od 1.2.2015 do maximálně 31.7.2016 veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele OCP 9.2.2015 - 9.2.2020
OCP-3151/2018 Zajištění sběru, svozu a využití či odstranění nepoužitelných léčiv z lékáren na území hl. m. Prahy veřejná zakázka - Oznámení o zakázce OCP 28.1.2015 - 28.1.2020
OCP-3152/2018 Zajištění sběru, svozu a využití či odstranění nepoužitelných léčiv z lékáren na území hl. m. Prahy veřejná zakázka - Zadávací dokumentace OCP 28.1.2015 - 28.1.2020