Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-4695/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.198 - k návrhu dopravních opatření v železniční dopravě v rámci systému PID – nostalgické vlaky rozpočtové opatření OVO 6.2.2018 - 6.2.2020
OVO-4758/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.194 - k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Bezpečný perimetr sítě MHMP“ rozpočtové opatření OVO 6.2.2018 - 6.2.2020
OVO-4575/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.172 - k návrhu na zajištění zvýšeného provozu a financování přívozů PID jako náhrady za využití lávek pro pěší a na převod nevyčerpaných finančních rozpočtové opatření OVO 30.1.2018 - 30.1.2020
OVO-4576/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.175 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva financí určený na úhradu rozpočtové opatření OVO 30.1.2018 - 30.1.2020
OVO-4577/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.157 - k návrhu na zajištění investorské a projektové přípravy a realizace stavby Obnova Trojské lávky včetně úpravy rozpočtu kapitálových výdajů v kap. 03 - rozpočtové opatření OVO 30.1.2018 - 30.1.2020
OVO-4578/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.171 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v roce 2018 v souvislosti s úplatným nabytím pozemků pro výstavbu trasy metra I. D rozpočtové opatření OVO 30.1.2018 - 30.1.2020
OVO-4482/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.33/48 - k návrhu na udělení grantů hlavního města Prahy v působnosti odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu rozpočtové opatření OVO 25.1.2018 - 25.1.2020
OVO-4483/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.33/18 - k získání 100% akciového podílu hl.m.Prahy ve společnosti Pražské služby, a.s. rozpočtové opatření OVO 25.1.2018 - 25.1.2020
OVO-4484/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.33/41 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů odboru OCP MHMP v kapitole 02 - Městská infrastruktura na rok 2018 a poskytnutí rozpočtové opatření OVO 25.1.2018 - 25.1.2020
OVO-4430/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.150 - k návrhu na převod nevyčerpaných prostředků z roku 2017 - poskytnutí finančních prostředků osobám poškozených mimořádnou událostí rozpočtové opatření OVO 23.1.2018 - 23.1.2020
OVO-4270/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.103 - k převodu nevyčerpaných finančních prostředků z minulých let rozpočtové opatření OVO 16.1.2018 - 16.1.2020
OVO-4356/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.80 - k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Gymnázium J. Heyrovského, P 5 - vybudování 4 šaten s příslušenstvím v rozpočtové opatření OVO 16.1.2018 - 16.1.2020
OVO-4146/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.25 - k návrhu na uvolnění finančních prostředků na zajištění výpravy hl.m. Prahy na Hry VIII. Zimní olympiády dětí a mládeže České republiky 2018 v rozpočtové opatření OVO 9.1.2018 - 9.1.2020
OPP-8206/2017 Oznámení povinně zveřejňovaných údajů Dobrovolného svazku obcí Českého dědictví UNESCO, jehož členem je hl. m. Praha. oznámení OPP 1.1.2018 - 31.12.2038
OVO-4404/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3237 - k přijetí/vrácení účelových transferů ze státního rozpočtu a státních fondů a k navazujícím úpravám rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce rozpočtové opatření OVO 19.12.2017 - 19.12.2019