Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-3531/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.31/10 - k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc.č. 2370/75, parc.č. 2370/76, parc.č. 2477/3 v k.ú. Kunratice a parc.č. 844/12 v k.ú. Písnice do vlastnictví rozpočtové opatření OVO 30.11.2017 - 30.11.2019
OVO-3532/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.31/68 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů odboru OCP MHMP na rok 2017 a poskytnutí mimořádné účelové investiční dotace městské části Praha - rozpočtové opatření OVO 30.11.2017 - 30.11.2019
OVO-3533/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.31/67 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů odboru OCP MHMP v kapitole 02 - Městská infrastruktura na rok 2017 a poskytnutí účelové investiční rozpočtové opatření OVO 30.11.2017 - 30.11.2019
OVO-3443/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2947 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva dopravy určený na rozpočtové opatření OVO 28.11.2017 - 28.11.2019
OVO-3444/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2964 - k návrhu na úpravu rozpočtu, na odpis nedobytných pohledávek a na použití fondu investic příspěvkové organizace v působnosti odboru ZSP - rozpočtové opatření OVO 28.11.2017 - 28.11.2019
OVO-3445/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2944 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 28.11.2017 - 28.11.2019
OVO-3446/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2946 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery z Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské péče rozpočtové opatření OVO 28.11.2017 - 28.11.2019
OVO-3447/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2939 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů v kap. 09 - INF MHMP v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 28.11.2017 - 28.11.2019
OVO-3448/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2945 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury na Program regenerace rozpočtové opatření OVO 28.11.2017 - 28.11.2019
OVO-3449/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2948 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 v souvislosti s finančním vypořádáním projektu financovaného z Operačního rozpočtové opatření OVO 28.11.2017 - 28.11.2019
OVO-3450/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2981 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů mezinárodního projektu FINERPOL v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 28.11.2017 - 28.11.2019
OVO-3451/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2988 - k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2017 v kap. 04 - Školství, mládež a sport rozpočtové opatření OVO 28.11.2017 - 28.11.2019
OVO-3452/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2965 - k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0504 a kap. 0924 rozpočtové opatření OVO 28.11.2017 - 28.11.2019
OVO-3453/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2940 - k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy v kap. 04 - Školství, mládež a sport a úpravu rozpočtu příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže hlavního rozpočtové opatření OVO 28.11.2017 - 28.11.2019
OVO-3454/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2989 - k návrhu na úpravu rozpočtu a čerpání peněžních fondů příspěvkových organizací v působnosti odboru ZSP MHMP a úpravu rozpočtu kap. 0504 v roce rozpočtové opatření OVO 28.11.2017 - 28.11.2019