Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
INF-3924/2018 Celoměstská koncepce rozvoje informačních systémů veřejná zakázka - Příloha smlouvy INF 24.6.2013 - 24.11.2018
OCP-3914/2018 Tříděný sběr, svoz využívání a odstraňování nebezpečných složek komunálního odpadu ze sběrných míst na území hl. m. Prahy v období od 1.7.2013 - 30.6.2016 veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele OCP 24.6.2013 - 24.6.2018
INF-3922/2018 Celoměstská koncepce rozvoje informačních systémů veřejná zakázka - Smlouva INF 24.6.2013 - 24.6.2018
INF-3925/2018 Celoměstská koncepce rozvoje informačních systémů veřejná zakázka - Příloha smlouvy INF 24.6.2013 - 24.6.2018
KUC-3696/2018 Produkce a realizace části programu "Dny Jeruzaléma v Praze" veřejná zakázka - Smlouva KUC 11.6.2013 - 11.6.2023
KUC-3697/2018 Produkce a realizace části programu "Dny Jeruzaléma v Praze" veřejná zakázka - Příloha smlouvy KUC 11.6.2013 - 11.6.2023
KUC-3698/2018 Produkce a realizace části programu "Dny Jeruzaléma v Praze" veřejná zakázka - Příloha smlouvy KUC 11.6.2013 - 11.6.2023
KUC-3699/2018 Produkce a realizace části programu "Dny Jeruzaléma v Praze" veřejná zakázka - Příloha smlouvy KUC 11.6.2013 - 11.6.2023
KUC-3700/2018 Produkce a realizace části programu "Dny Jeruzaléma v Praze" veřejná zakázka - Příloha smlouvy KUC 11.6.2013 - 11.6.2023
SVM-3416/2018 "Čistička odpadních vod Nemocnice Na Bulovce" veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele SVM 28.5.2013 - 28.5.2018
OMI-3037/2018 „TV Praha 4“, et.0011 Podolské nábřeží, přeložky a ochrana inženýrských sítí veřejná zakázka - Smlouva OMI 30.4.2013 - 30.4.2023
SML-2955/2018 Smlouva o spolupráci při zřízení a provozu výukového polygonu - GIQ.cz s.r.o veřejná zakázka - Dodatek smlouvy SML 24.4.2013 - 24.4.2023
SML-2956/2018 Smlouva o spolupráci při zřízení a provozu výukového polygonu - obor Truhlář - Miloš Říha veřejná zakázka - Dodatek smlouvy SML 24.4.2013 - 24.4.2023
SML-2505/2018 Smlouva o spolupráci při zřízení a provozu výukového polygonu - obor Truhlář - SOU Ohradní veřejná zakázka - Dodatek smlouvy SML 26.3.2013 - 26.3.2023
SML-2405/2018 Vzdělávací program RUR veřejná zakázka - Dodatek smlouvy SML 21.3.2013 - 21.3.2023