Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-0246/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.28/90 - k návrhu na poskytnutí účelové neinvestiční dotace České republice Hasičskému záchrannému sboru hlavního města Prahy rozpočtové opatření OVO 15.6.2017 - 15.6.2019
OVO-0248/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.28/1 - k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2017 městské části Praha 2 na vybudování nabíjecích stanic pro rozpočtové opatření OVO 15.6.2017 - 15.6.2019
OVO-0249/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.28/6 - k návrhu na přidělení grantů pro oblast podpory v oblasti přístupnosti a odstraňování bariér na území hl. m. Prahy na rok 2017 rozpočtové opatření OVO 15.6.2017 - 15.6.2019
OVO-0250/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.28/21 - k návrhu na změnu účelu částí investičních dotací poskytnutých městské části Praha - Suchdol z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2016 a ponechaných k rozpočtové opatření OVO 15.6.2017 - 15.6.2019
OVO-0251/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.28/20 - k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha 14 na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtové opatření OVO 15.6.2017 - 15.6.2019
OVO-0252/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.28/9 - k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. 906/12 v k.ú. Písnice do vlastnictví hlavního města Prahy (pro výstavbu trasy metra I. D) rozpočtové opatření OVO 15.6.2017 - 15.6.2019
OVO-0253/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.28/17 - k návrhu na navýšení příjmů a výdajů rozpočtu vlastního HMP na rok 2017 - zapojení přebytku hospodaření za rok 2016 rozpočtové opatření OVO 15.6.2017 - 15.6.2019
OVO-0254/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.28/7 - k návrhu na přidělení jednoletých grantů v oblasti podpory sportu a tělovýchovy na rok 2017 v programech I., III.A, III.B a III.C. rozpočtové opatření OVO 15.6.2017 - 15.6.2019
OVO-0255/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.28/99 - k návrhu na změnu účelu části finančních prostředků ponechaných MČ Praha - Lipence k čerpání v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 15.6.2017 - 15.6.2019
OVO-0256/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.28/89 - k návrhu na poskytnutí účelové neinvestiční dotace městským částem na činnost jednotek sborů dobrovolných hasičů rozpočtové opatření OVO 15.6.2017 - 15.6.2019
OVO-0257/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.28/102 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 0662 - KUC MHMP a poskytnutí individuální účelové dotace v oblasti kultury v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 15.6.2017 - 15.6.2019
OVO-0258/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.28/5 - k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelové dotace MČ Praha - Libuš a k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy rozpočtové opatření OVO 15.6.2017 - 15.6.2019
OVO-0259/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.28/112 - k návrhu na sloučení příspěvkové organizace Základní škola, Praha 5, nám. Osvoboditelů 1368, s příspěvkovou organizací rozpočtové opatření OVO 15.6.2017 - 15.6.2019
OVO-0260/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.28/92 - k návrhu poskytnutí finančního daru České republice - Krajskému ředitelství policie hlavního města Prahy z rozpočtu kap. 07 - rozpočtové opatření OVO 15.6.2017 - 15.6.2019
OVO-0261/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.28/94 - k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 02 - Městská infrastruktura na rok 2017 rozpočtové opatření OVO 15.6.2017 - 15.6.2019