Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-6721/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1099 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2018 v kap. 04 - Školství, mládež a sport rozpočtové opatření OVO 15.5.2018 - 14.5.2020
OVO-6722/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1089 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí rozpočtové opatření OVO 15.5.2018 - 14.5.2020
OVO-6723/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1074 - k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Renovace výplní okenních otvorů v objektu Nové radnice Magistrátu rozpočtové opatření OVO 15.5.2018 - 14.5.2020
OVO-6724/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1081 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových a běžných výdajů MHMP-RFD SK v kapitole 03 Doprava rozpočtové opatření OVO 15.5.2018 - 14.5.2020
OVO-6725/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1095 - k návrhu na navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace hl.m. Prahy Dětský domov Charlotty Masarykové a úpravu rozpočtu v kap. 0505 rozpočtové opatření OVO 15.5.2018 - 14.5.2020
ROZ-6696/2018 byt č. 1212/26 Krč, č.p. 1212, bydlení, na pozemku parc.č. 1052/55 a podíl 3552/176388 na společných částech nemovitosti, LV 12969, včetně příslušenství (komora, zasklená lodžie) v k.ú. Krč, obec Praha dražební vyhláška ROZ 15.5.2018 - 3.9.2018
SML-6681/2018 II. kolo - Celoměstské programy podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy pro rok 2018 granty SML 15.5.2018 - 15.8.2018
SCZ-6689/2018 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru dermatovenerologie pro území hl.m.Prahy výběrové řízení SCZ 15.5.2018 - 26.6.2018
OCP-6709/2018 EIA - oznámení záměru „Stavba č. 42823, 3 - Propojovací komunikace Kutnohorská - SOKP“ oznámení OCP 15.5.2018 - 14.6.2018
HOM-6684/2018 prodej části pozemku parc. č. 10 v k.ú. Bubeneč záměr - Prodat HOM 15.5.2018 - 5.6.2018
PER-6695/2018 specialista / specialistka centralizovaného zadávání v odboru veřejných zakázek volná pracovní místa na MHMP PER 15.5.2018 - 1.6.2018
HOM-6585/2018 Zrušení záměru výběrového řízení výběrové řízení HOM 15.5.2018 - 31.5.2018
HOM-6674/2018 Směna pozemků mezi ČSOB, a.s. a HMP záměr HOM 15.5.2018 - 31.5.2018
SLU-6700/2018 Oznámení o možnosti převzetí písemnosti č.j. MPPH 62074/2018, ze dne 13. 04. 2018, (Barbora Kalinová, Praha 8) - Veřejná vyhláška - MĚSTSKÁ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Č. j.: MPPH 76883/2018 veřejná vyhláška SLU 15.5.2018 - 31.5.2018
ODA-6683/2018 Bike Prague 2018 opatření ODA 15.5.2018 - 30.5.2018