Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
ROZ-0916/2018 spoluvlastnický podíl (povinného č. 3) id. 1/8 - pozemky parc.č. 1438/7 a 1438/14 (zem. půdní fond), LV 908, v k.ú. Šeberov, obec Praha dražební vyhláška ROZ 11.12.2018 - 23.1.2019
PER-0913/2018 právník / právnička v odboru správních činností ve zdravotnictví a sociální péči volná pracovní místa na MHMP PER 11.12.2018 - 4.1.2019
PER-0914/2018 referent / referentka agendy vozidel – technické průkazy v odboru dopravněsprávních činností (23 pracovních míst) volná pracovní místa na MHMP PER 11.12.2018 - 31.12.2018
HOM-0882/2018 část pozemku parc. č. 1888/3 a pozemek parc. č. 1887/9 v k.ú. Michle záměr - Pronajmout HOM 11.12.2018 - 27.12.2018
SLU-0919/2018 Oznámení o možnosti převzetí písemnosti č.j. MPPH 163342/2018, ze dne 16. 11. 2018, (BURÝŠEK LUBOMÍR, Olešná) - Veřejná vyhláška - MĚSTSKÁ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Č. j.: MPPH 195950/2018 veřejná vyhláška SLU 11.12.2018 - 27.12.2018
SLU-0920/2018 Oznámení o možnosti převzetí písemnosti č.j. MPPH 195327/2018, ze dne 10. 12. 2018, (MYKYTIUK VASYL, IVANO-FRANKIVSK, UKRAJINA) - Veřejná vyhláška - MĚSTSKÁ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Č. j.: MPPH 196162/2018 veřejná vyhláška SLU 11.12.2018 - 27.12.2018
TSK-0908/2018 Za Poříčskou bránou, Praha 8, parc.č. 790/1, k.ú. Karlín záměr TSK 11.12.2018 - 26.12.2018
ROZ-0899/2018 pozemky parc.č. 590/2 a 592/2 (lesní pozemky), LV 304, v k.ú. Třebonice, obec Praha dražební vyhláška ROZ 10.12.2018 - 24.1.2019
ROZ-0906/2018 objekt občanské vybavenosti, Újezd nad Lesy, bez čp/če, na pozemku parc.č. 1743/2, LV 2136, v k.ú. Újezd nad Lesy, obec Praha dražební vyhláška ROZ 10.12.2018 - 22.1.2019
HOM-0783/2018 prodej pozemků parc. č. 671/10, 671/2 a 671/24 k.ú. Libeň záměr - Prodat HOM 10.12.2018 - 30.12.2018
HOM-0786/2018 prodej pozemků parc. č. 671/11, 671/25, 671/4 a 671/3 k.ú. Libeň záměr - Prodat HOM 10.12.2018 - 30.12.2018
HOM-0787/2018 prodat pozemky parc. č. 671/13,672,671/26,671/5 a 671/12 k.ú. Libeň záměr - Prodat HOM 10.12.2018 - 30.12.2018
HOM-0788/2018 prodej pozemků parc. č. 670/1, 670/4, 671/7,671/6,671/14 a 670/44 k.ú. Libeň záměr - Prodat HOM 10.12.2018 - 30.12.2018
PER-0898/2018 referent / referentka správy majetku v odboru hospodaření s majetkem volná pracovní místa na MHMP PER 10.12.2018 - 28.12.2018
SLU-0905/2018 Rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj Č. j. MMR-45276/2018-83/2937 - stavba "PARKOVACÍ DŮM RADOTÍN - VLAKOVÉ NÁDRAŽÍ", umístěná na pozemcích par.č. 528/3, 5, 10, 13 a 14; v k. ú. Radotín rozhodnutí SLU 10.12.2018 - 26.12.2018