Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
ROZ-4717/2018 byt č. 886/2 Dolní Počernice, č,p. 886, byt. dům na pozemku parc.č. 710/2 a 710/1 a podíl 928/15183 na společ. částech domu, LV 1099 a LV 1098 a soubor pozemků (ostatní plocha) na LV 847 v k.ú. Horní Počernice, obec Praha dražební vyhláška ROZ 8.2.2018 - 6.3.2018
HOM-4635/2018 výpůjčka pozemků v k.ú. Stodůlky záměr - Vypůjčit HOM 8.2.2018 - 24.2.2018
STR-4732/2018 Umístění stavby bytového domu s podzemní garáží, vč. přípojek, při ul. U obecního dvora a Ve stínadlech na pozemcích v k.ú. Staré Město - seznámení s podklady rozhodnutí sdělení STR 8.2.2018 - 24.2.2018
TSK-4697/2018 Sokolovská 65/26, Praha 8, parc.č. 787/1, k.ú.Karlín záměr TSK 8.2.2018 - 23.2.2018
ODA-4698/2018 VS 02/2018 opatření ODA 8.2.2018 - 23.2.2018
TSK-4700/2018 Praha 7 Vltavská před vstupem do vestibulu metra parc.č.1240/8 k.ú. Holešovice -zařízení staveniště záměr TSK 8.2.2018 - 23.2.2018
TSK-4701/2018 pronajmout část pozemku p.č. 1063,1065 k.ú Malá Strana Praha 1 o výměře 370m2 záměr TSK 8.2.2018 - 23.2.2018
TSK-4702/2018 záměr pronajmout část pozemku č.p. 2508 k.ú. Nové Město záměr TSK 8.2.2018 - 23.2.2018
HOM-4707/2018 parc. č. 207/1 v kat. území Chodov záměr - Pronajmout HOM 8.2.2018 - 23.2.2018
TSK-4708/2018 Samohelova, Leopoldova pokl. kabelů záměr TSK 8.2.2018 - 23.2.2018
TSK-4709/2018 záměr pronajmout část pozemku č.p. 1018/1 k.ú. Staré Město záměr TSK 8.2.2018 - 23.2.2018
TSK-4710/2018 záměr pronajmout část pozemku Revoluční, zábor pro lešení záměr TSK 8.2.2018 - 23.2.2018
TSK-4714/2018 záměr pronajmout část komunikace, Široká, nám Jana Palacha, Kaprova k.ú. Staré Město Praha 1 záměr TSK 8.2.2018 - 23.2.2018
HOM-4715/2018 parc. č. 1255/43 v kat. území Krč záměr - Pronajmout HOM 8.2.2018 - 23.2.2018
ODA-4716/2018 ProDoma - dopravní značení Českobrodská veřejná vyhláška ODA 8.2.2018 - 23.2.2018