Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
PER-2685/2019 projektový manažer / projektová manažerka v odboru evropských fondů - na dobu určitou volná pracovní místa na MHMP PER 14.3.2019 - 1.4.2019
PER-2686/2019 finanční manažer / finanční manažerka v odboru evropských fondů (1971) - na dobu určitou volná pracovní místa na MHMP PER 14.3.2019 - 1.4.2019
PER-2687/2019 finanční manažer / finanční manažerka v odboru evropských fondů (1893) - na dobu určitou volná pracovní místa na MHMP PER 14.3.2019 - 1.4.2019
TSK-2662/2019 pronajmout část komunikace dle přílohy záměr TSK 14.3.2019 - 29.3.2019
TSK-2663/2019 viz. příloha záměr TSK 14.3.2019 - 29.3.2019
TSK-2664/2019 Praha 7 k. Holešovice parc.č. 2248 Pplk. Sochora lešení záměr TSK 14.3.2019 - 29.3.2019
HOM-2666/2019 pozemek parc.č. 2698/1 k. ú. Hloubětín záměr - Pronajmout HOM 14.3.2019 - 29.3.2019
HOM-2668/2019 části pozemků parc.č. 2364/1, parc.č. 2364/156, parc.č. 2364/296, parc.č. 2401/8, parc.č. 2621/1, parc.č. 2621/50, parc.č. 2621/94 k.ú. Kobylisy záměr - Pronajmout HOM 14.3.2019 - 29.3.2019
TSK-2673/2019 ul. Roháčova 2 x Nám. Barikád - lešení 144 m2 záměr TSK 14.3.2019 - 29.3.2019
TSK-2675/2019 Žerotínova 49 x Hájkova, Praha 3 - lešení, kontejner usnesení TSK 14.3.2019 - 29.3.2019
TSK-2676/2019 ul. Čajkovského 27, Praha 3 - lešení 25 m2, stavební zábor 50 m2 záměr TSK 14.3.2019 - 29.3.2019
TSK-2677/2019 Praha 7 parc.č.2289 k.ú. Holešovice Plynární 29 kontejner od 1.4.2019 záměr TSK 14.3.2019 - 29.3.2019
ODA-2688/2019 U vršovického hřbitova_rekonstrukce žel.mostu opatření ODA 14.3.2019 - 29.3.2019
ODA-2689/2019 Vršovická(Moskevská-Minská)_vodovodní řady opatření ODA 14.3.2019 - 29.3.2019
TSK-2699/2019 Petra Slezáka 15, lešení, oprava fasády záměr TSK 14.3.2019 - 29.3.2019