Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-2932/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.30/131 - k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace Městské části Praha 15 z rozpočtu kap. 07 BEZPEČNOST rozpočtové opatření OVO 2.11.2017 - 2.11.2019
OVO-2933/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.30/115 - k návrhu na změnu charakteru části investiční dotace poskytnuté městské části Praha - Nebušice z rozpočtu hl. m. Prahy v roce rozpočtové opatření OVO 2.11.2017 - 2.11.2019
OVO-2865/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2674 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 31.10.2017 - 31.10.2019
OVO-2866/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2670 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT určený na program rozpočtové opatření OVO 31.10.2017 - 31.10.2019
OVO-2867/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2638 - k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0662 - KUC MHMP v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 31.10.2017 - 31.10.2019
OVO-2868/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2619 - k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Bezpečné a efektivní tiskové prostředí rozpočtové opatření OVO 31.10.2017 - 31.10.2019
OVO-2869/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2668 - k úpravě rozpočtu běžných výdajů vlastního hlavního města Prahy v kap. 0416 - vrácení neinvestičních transferů poskytnutých z MŠMT rozpočtové opatření OVO 31.10.2017 - 31.10.2019
OVO-2870/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2620 - k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Definice, nastavení a realizace EA (Enterprise Architecture) v podmínkách rozpočtové opatření OVO 31.10.2017 - 31.10.2019
OVO-2871/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2673 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 31.10.2017 - 31.10.2019
OVO-2872/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2648 - k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy v kap. 04 - Školství, mládež a sport v působnosti odboru SVC MHMP na rok 2017 rozpočtové opatření OVO 31.10.2017 - 31.10.2019
OVO-2873/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2653 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 31.10.2017 - 31.10.2019
OVO-2874/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2625 - k vyúčtování provozu zóny placeného stání v MČ Praha 7 v roce 2016 rozpočtové opatření OVO 31.10.2017 - 31.10.2019
OVO-2875/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2669 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT určený na dotační rozpočtové opatření OVO 31.10.2017 - 31.10.2019
OVO-2876/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2654 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 31.10.2017 - 31.10.2019
OVO-2877/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2666 - k návrhu na použití prostředků z fondu investic příspěvkové organizace Divadlo pod Palmovkou a na úpravu rozpočtu v kap. 0662 v r. 2017 rozpočtové opatření OVO 31.10.2017 - 31.10.2019