Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-2332/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2400 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva zemědělství na rozpočtové opatření OVO 3.10.2017 - 3.10.2019
OVO-2333/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2399 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 3.10.2017 - 3.10.2019
OVO-2334/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2404 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva rozpočtové opatření OVO 3.10.2017 - 3.10.2019
OVO-2335/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2395 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva dopravy určený na rozpočtové opatření OVO 3.10.2017 - 3.10.2019
OVO-2336/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2394 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý investiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury v rozpočtové opatření OVO 3.10.2017 - 3.10.2019
OVO-2337/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2403 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 3.10.2017 - 3.10.2019
OVO-2338/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2393 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o investiční a neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva financí rozpočtové opatření OVO 3.10.2017 - 3.10.2019
OVO-2339/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2379 - k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Vybudování nové návštěvnické WiFi v lokalitě Lanová dráha Petřín rozpočtové opatření OVO 3.10.2017 - 3.10.2019
OVO-2340/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2398 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 3.10.2017 - 3.10.2019
OVO-2341/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2402 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v rozpočtové opatření OVO 3.10.2017 - 3.10.2019
OVO-2342/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2396 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer z Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské péče určený rozpočtové opatření OVO 3.10.2017 - 3.10.2019
OVO-2343/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2401 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva životního prostředí v rozpočtové opatření OVO 3.10.2017 - 3.10.2019
OCP-2257/2017 Vyhlášení výzvy č. 2 dotačního programu "Zlepšovaní kvality ovzduší v hl. m. Praze - pořízení ekologického vytápění v domácnostech II" granty OCP 27.9.2017 - 31.12.2019
OVO-2267/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2361 - k převodu finančních prostředků odboru RFD MHMP pro zajištění potřebných licencí k provozování kamerových detektorů rozpočtové opatření OVO 26.9.2017 - 26.9.2019
OVO-2268/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2367 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky na aktivní rozpočtové opatření OVO 26.9.2017 - 26.9.2019