Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
SCZ-4705/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Martin Kárník oznámení SCZ 7.2.2018 - 7.4.2018
SCZ-4706/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Bronislav Kobeda oznámení SCZ 7.2.2018 - 7.4.2018
PER-4712/2018 právník / právnička v odboru územního rozvoje (2 pracovní místa) volná pracovní místa na MHMP PER 7.2.2018 - 26.2.2018
STR-4699/2018 dodatečné povolení stavby "nástavba dvorní fasády, přístavba výtahové šachty a 11 balkónů v domě č.p. 1203, ul. Ondříčkova č. 5 v k.ú. Žižkov", na pozemku č. parc. 1323, Praha 3 rozhodnutí STR 7.2.2018 - 23.2.2018
TSK-4667/2018 Žitná 28/525, par.č. 2507, kat.ú. Nové Město záměr - Pronajmout TSK 7.2.2018 - 22.2.2018
TSK-4676/2018 Starochodovská,Turkova záměr TSK 7.2.2018 - 22.2.2018
TSK-4677/2018 Zrušení záměru pronajmout na základě usnesení ZHMP č. 29/87 ze dne 14.9.207 tisk Z 5680, zařízení staveniště 180m2 za účelem výstavby obnoveného Mariánského sloupu na Staroměstské náměstí záměr TSK 7.2.2018 - 22.2.2018
OCP-4678/2018 část pozemků parc.č. 274,parc.č. 276, parc.č. 278 v k.ú. Hradčany a část pozemku parc.č. 928/1 v k.ú. Malá Strana o celkové výměře 430 m2, za účelem obnovy kVN, společnosti ELEKTROŠTIKA, s.r.o., a to na dobu určitou, za dohodnutou cenu 20,- Kč/m2/den. záměr - Pronajmout OCP 7.2.2018 - 22.2.2018
SLU-4679/2018 Oznámení o možnosti převzetí písemnosti č.j. MPPH 917/2018, ze dne 5.1.2018 (Šáro Pavel, Praha 9) - Veřejná vyhláška - MĚSTSKÁ POLICIE MĚSTA PRAHY č.j. MPPH 15793/2018 veřejná vyhláška SLU 7.2.2018 - 22.2.2018
TSK-4680/2018 pronajmout část komunikace viz příloha záměr TSK 7.2.2018 - 22.2.2018
SLU-4681/2018 Oznámení o možnosti převzetí písemnosti č.j. MPPH 1184/2018, ze dne 5.1.2018 (Skalická Věra, Kladno) - Veřejná vyhláška - MĚSTSKÁ POLICIE MĚSTA PRAHY č.j. MPPH 15806/2018 veřejná vyhláška SLU 7.2.2018 - 22.2.2018
ODA-4682/2018 Černokostelecká_vyhraz.park.os.ZTP opatření ODA 7.2.2018 - 22.2.2018
TSK-4684/2018 stavba hradidlové komory, Papírenská, Podbabská, Praha 6 záměr TSK 7.2.2018 - 22.2.2018
TSK-4685/2018 oprava oplocení, Mahulenina, U Petřin, Ulrichova záměr TSK 7.2.2018 - 22.2.2018
TSK-4686/2018 zařízení staveniště, Rooseveltova záměr TSK 7.2.2018 - 22.2.2018