Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
HOM-6628/2018 parc. č. 3124/82, v kat. území Braník záměr - Pronajmout HOM 15.5.2018 - 30.5.2018
HOM-6658/2018 pronájme pozemku parc. č. 1839/6 k.ú. Libeň záměr - Pronajmout HOM 15.5.2018 - 30.5.2018
TSK-6672/2018 Sudoměřská 9, Praha 3, parc. č. 1541, k.ú. Žižkov záměr TSK 15.5.2018 - 30.5.2018
TSK-6679/2018 č. parc. 4875/1, k. ú. Smíchov, Grafická 865/46, Praha 5 záměr TSK 15.5.2018 - 30.5.2018
TSK-6680/2018 Pejevové stav.vjezd + zábor záměr TSK 15.5.2018 - 30.5.2018
HOM-6686/2018 parc. č. 500/22, 500/23 v kat. území Střížkov záměr - Pronajmout HOM 15.5.2018 - 30.5.2018
TSK-6688/2018 část pozemku č.p. 2306/1, 2381/1, 2380, 2379 v k.ú. Nové Město záměr TSK 15.5.2018 - 30.5.2018
HOM-6692/2018 parc. č. 2848/876 v kat. území Záběhlice záměr - Pronajmout HOM 15.5.2018 - 30.5.2018
ZIO-6710/2018 Vyhlášení nálezu movitých věcí (období 30. 4. 2018 - 11. 5. 2018) oznámení ZIO 15.5.2018 - 30.5.2018
ODA-6687/2018 Ústecká, Ládevská - rekonstrukce STL plynovodu opatření ODA 14.5.2018 - 29.9.2018
ROZ-6682/2018 pozemek parc.č. 581/1(v zástavbě) v Praze 10 - Dolní Měcholupy, LV č. 662 v k.ú. Dolní Měcholupy, obec Praha dražební vyhláška ROZ 14.5.2018 - 18.7.2018
SCZ-6603/2018 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru klinická logopedie pro území hl.m.Prahy výběrové řízení SCZ 14.5.2018 - 26.6.2018
ROZ-6673/2018 pozemek parc.č. 166/3 (zemědělský půdní fond), LV 951 v k.ú. Nové Syrovice, obec Nové Syrovice, okr. Třebíč dražební vyhláška ROZ 14.5.2018 - 26.6.2018
ROZ-6678/2018 odročení dražby z 10.5.2018 na 21.6.2018: spoluvlastnický podíl 1/2 - rodinný dům Hodkovičky, č.p. 32 na pozemku parc.č. 503 a pozemek (zahrada) parc.č. 504, LV 409 v k.ú. Hodkovičky, obec Praha dražební vyhláška ROZ 14.5.2018 - 21.6.2018
ROZ-6685/2018 spoluvlastnický podíl id. 1/2 - pozemky parc.č. 42 a 43/1 (manipulační plocha a zem. půdní fond), LV 161 v k.ú. Rousínov u Rakovníka, obec Slabce, okr. Rakovník dražební vyhláška ROZ 14.5.2018 - 21.6.2018