Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
ODA-0763/2017 Táborská_jeřáb opatření ODA 13.7.2017 - 28.7.2017
SLU-0764/2017 Veřejná vyhláška - Kalina Petr veřejná vyhláška SLU 13.7.2017 - 28.7.2017
SLU-0765/2017 Veřejná vyhláška - Kalina Petr - doručení písemnosti (MPPH 89652/2017) veřejná vyhláška SLU 13.7.2017 - 28.7.2017
ODA-0766/2017 změna ÚR a SP „SSZ 4.409 Chodovská - U Plynárny“ rozhodnutí ODA 13.7.2017 - 28.7.2017
TSK-0767/2017 Vinohradská x Velehradská - p.č. 4283, k. ú. Vinohrady záměr TSK 13.7.2017 - 28.7.2017
ODA-0770/2017 Bělohorská parkování DC opatření ODA 13.7.2017 - 28.7.2017
ODA-0771/2017 Patočkova DC B 28 opatření ODA 13.7.2017 - 28.7.2017
TSK-0772/2017 Záměr pronajmout část komunikace Nuselská, Jaurisova, Mendíků, Pod Stárkou, U Plynárny za účelem obnovy kVN – II. etapa záměr TSK 13.7.2017 - 28.7.2017
TSK-0813/2017 parc.č.4175/1, k.ú.Dejvice, Čínská, zábor záměr TSK 13.7.2017 - 28.7.2017
OCP-0815/2017 EIA - Vyrozumění o podaných odvoláních a výzva k vyjádření - Prodloužení trasy A metra v Praze - provozní úsek V.A Dejvická (mimo) - Motol oznámení OCP 13.7.2017 - 28.7.2017
TSK-0818/2017 Pod Barvířkou, Pod Brentovou záměr TSK 13.7.2017 - 28.7.2017
HOM-0823/2017 parc. č. 1121/55, v kat. území Prosek záměr - Pronajmout HOM 13.7.2017 - 28.7.2017
OTV-0776/2017 stavba č. 41176 "Rekonstrukce Šlechtovy restaurace" veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OTV 12.7.2017 - 13.7.2018
EVM-0775/2017 SJM byt č. 384/19 Holešovice, bytový dům č.p. 384, příslušenství - sklepní kóje,na pozemku parc.č. 1837, na LV 5420 a 5898, v k.ú. Holešovice, obec Praha. dražební vyhláška EVM 12.7.2017 - 24.10.2017
EVM-0769/2017 Podíl 1/2 na - jiná stavba bez čp/če Dejvice, na pozemku parc.č. 4765/16, na LV 2841 a 8332, v k.ú. Dejvice, obec Praha. dražební vyhláška EVM 12.7.2017 - 5.10.2017