Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
HOM-0812/2018 pronájem kanceláří se zázemím včetně části průchodu v objektu Celetná 19, 21, Praha 1 záměr HOM 5.12.2018 - 20.12.2018
ROZ-0848/2018 dodatek č. 1 k draž. vyhlášce: budova č.p. 515, Malá Strana, bytový dům ("Prachovna"), na pozemku parc.č. 742/7, LV 1564, v k.ú. Malá Strana, obec Praha (změna v čl. 11. - stav předmětu dražby) dražební vyhláška ROZ 5.12.2018 - 20.12.2018
TSK-0859/2018 Šaldova 5, Karlín, prostor pro stavební výtah - rekonstrukce objektu záměr TSK 5.12.2018 - 19.12.2018
PER-0856/2018 referent grantů, sekretář / referentka grantů, sekretářka v odboru památkové péče - na dobu určitou volná pracovní místa na MHMP PER 5.12.2018 - 18.12.2018
OVO-0815/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3030 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 4.12.2018 - 3.12.2020
OVO-0816/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3029 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu ze SFDI na financování dopravní rozpočtové opatření OVO 4.12.2018 - 3.12.2020
OVO-0817/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3032 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky z rozpočtové opatření OVO 4.12.2018 - 3.12.2020
OVO-0818/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2987 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 4.12.2018 - 3.12.2020
OVO-0819/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3035 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 4.12.2018 - 3.12.2020
OVO-0820/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3023 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý transfer z Ministerstva životního prostředí v souvislosti s financováním z rozpočtové opatření OVO 4.12.2018 - 3.12.2020
OVO-0868/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3052 - k návrhu na využití finančních prostředků fondu investic, rezervního fondu a fondu odměn u příspěvkových organizací zřizovaných hlavním městem rozpočtové opatření OVO 4.12.2018 - 3.12.2020
OVO-0869/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3056 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 na rok 2018 u školy, zřízené městskou částí hlavního města Prahy a u školy, zřízené hlavním rozpočtové opatření OVO 4.12.2018 - 3.12.2020
OVO-0870/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3055 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 v roce 2018 u škol a školských zařízení, zřizovaných hlavním městem Prahou a u škol a rozpočtové opatření OVO 4.12.2018 - 3.12.2020
OVO-0871/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3057 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT pro soukromé školství rozpočtové opatření OVO 4.12.2018 - 3.12.2020
OVO-0872/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3054 - k návrhu na využití finančních prostředků fondu investic, rezervního fondu a fondu odměn u příspěvkových organizací zřizovaných hlavním městem rozpočtové opatření OVO 4.12.2018 - 3.12.2020