Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-1741/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2136 - k návrhu na úpravu limitu odpisového plánu hlavní činnosti, limitu počtu zaměstnanců a prostředků na platy příspěvkových organizací v působnosti KUC rozpočtové opatření OVO 29.8.2017 - 29.8.2019
OVO-1844/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2058 - k návrhu na přidělení grantů druhého kola Celoměstských programů podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2017 rozpočtové opatření OVO 29.8.2017 - 29.8.2019
OVO-1493/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1900 - k návrhu na přijetí příspěvků cizích subjektů za 1. čtvrtletí 2017 a neinvestičního transferu od MČ Praha 5 na rok 2017 na úhradu rozpočtové opatření OVO 15.8.2017 - 15.8.2019
OVO-1617/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1922 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 15.8.2017 - 15.8.2019
OVO-1618/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1838 - k účasti na Evropském týdnu mobility 2017 rozpočtové opatření OVO 15.8.2017 - 15.8.2019
OVO-1619/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1977 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů roku 2017 OTV MHMP v kapitole 02 rozpočtové opatření OVO 15.8.2017 - 15.8.2019
OVO-1620/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1822 - k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnějších nabídek na veřejnou zakázku Specializovaná právní podpora projektů v gesci odboru rozpočtové opatření OVO 15.8.2017 - 15.8.2019
OVO-1621/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1995 - k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2017 v kap. 04 - Školství, mládež a sport rozpočtové opatření OVO 15.8.2017 - 15.8.2019
OVO-1622/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1998 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT určený na dotační rozpočtové opatření OVO 15.8.2017 - 15.8.2019
OVO-1623/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1999 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT určený na dotační rozpočtové opatření OVO 15.8.2017 - 15.8.2019
OVO-1624/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1920 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery z Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské péče rozpočtové opatření OVO 15.8.2017 - 15.8.2019
OVO-1625/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1993 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 04 - Školství, mládež a sport z důvodu změn v síti škol a školských zařízení a k finančnímu rozpočtové opatření OVO 15.8.2017 - 15.8.2019
OVO-1626/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1997 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT určený na program rozpočtové opatření OVO 15.8.2017 - 15.8.2019
OVO-1627/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1986 - k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 15.8.2017 - 15.8.2019
OVO-1628/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1981 - k návrhu Dodatku č. 42 ke Smlouvě o nájmu a správě věcí ve vlastnictví hlavního města Prahy v souvislosti s poskytováním vodárenských služeb a rozpočtové opatření OVO 15.8.2017 - 15.8.2019