Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-0939/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1699 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů MHMP - RFD SK v kapitole 03 - Doprava rozpočtové opatření OVO 18.7.2017 - 18.7.2019
OVO-0940/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1746 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů, neinvestičních příspěvků příspěvkových organizací a úpravu limitů prostředků na platy rozpočtové opatření OVO 18.7.2017 - 18.7.2019
OVO-0941/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1751 - k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 1 k podání žádosti o dotaci z Evropského sociálního fondu - Operační program zaměstnanost rozpočtové opatření OVO 18.7.2017 - 18.7.2019
OVO-0942/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1759 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý investiční transfer ze státního rozpočtu v souvislosti s rozpočtové opatření OVO 18.7.2017 - 18.7.2019
OVO-0943/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1753 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury na kulturní rozpočtové opatření OVO 18.7.2017 - 18.7.2019
OVO-0944/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1762 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 18.7.2017 - 18.7.2019
OVO-0945/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1761 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 18.7.2017 - 18.7.2019
OVO-0946/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1757 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra na zajištění bydlení rozpočtové opatření OVO 18.7.2017 - 18.7.2019
OVO-0947/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1758 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery z Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské péče rozpočtové opatření OVO 18.7.2017 - 18.7.2019
OVO-0948/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1755 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra na zajištění rozpočtové opatření OVO 18.7.2017 - 18.7.2019
OVO-0949/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1756 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních rozpočtové opatření OVO 18.7.2017 - 18.7.2019
OVO-0950/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1748 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů, neinvestičních příspěvků příspěvkových organizací a úpravu limitu prostředků na platy rozpočtové opatření OVO 18.7.2017 - 18.7.2019
OVO-0951/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1685 - k předložení objednávky služeb a zadávací dokumentace dle příkazní smlouvy o poskytování a zajišťování služeb v rámci naplňování konceptu Smart rozpočtové opatření OVO 18.7.2017 - 18.7.2019
OVO-0952/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1727 - k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0662 - KUC MHMP a příspěvkových organizací Divadlo Spejbla a Hurvínka, Studio Ypsilon, Muzeum hl.m. Prahy, rozpočtové opatření OVO 18.7.2017 - 18.7.2019
OVO-0953/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1767 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva rozpočtové opatření OVO 18.7.2017 - 18.7.2019