Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
TSK-4668/2018 Husinecká 6, Praha 3, parc.č.211, k.ú. Žižkov záměr TSK 7.2.2018 - 22.2.2018
TSK-4669/2018 Sluneční nám. u metra Hůrka, Praha 13, parc.č.2860/1, k.ú. Stodůlky záměr TSK 7.2.2018 - 22.2.2018
TSK-4670/2018 Křižíkova 37, Praha 8, parc.č. 812/1, k.ú. Karlín záměr TSK 7.2.2018 - 22.2.2018
TSK-4671/2018 pronajmout část komunikace viz příloha záměr TSK 7.2.2018 - 22.2.2018
TSK-4672/2018 pronajmout část komunikace viz příloha záměr TSK 7.2.2018 - 22.2.2018
TSK-4673/2018 č. parc. 879/38, k. ú. Krč, naproti domu Vikova 1143/13, Praha 4 záměr TSK 7.2.2018 - 22.2.2018
ZSP-4696/2018 Vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ky příspěvkové organizace hl. m. Prahy Dětský domov Charlotty Masarykové se sídlem U Včely 176, 156 00 Praha 5 - Zbraslav konkursy na ředitele / ředitelky městských organizací ZSP 7.2.2018 - 19.2.2018
OVO-4687/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.218 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2018 v kap. 04 - Školství, mládež a sport - převod nevyčerpaných prostředků z roku rozpočtové opatření OVO 6.2.2018 - 6.2.2020
OVO-4688/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.220 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 6.2.2018 - 6.2.2020
OVO-4689/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.219 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2018 v kap. 04 - Školství, mládež a sport rozpočtové opatření OVO 6.2.2018 - 6.2.2020
OVO-4690/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.221 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 6.2.2018 - 6.2.2020
OVO-4691/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.217 - k úpravě rozpočtu závazných ukazatelů na rok 2018 v kap. 0416 na základě Výkazu o změnách v poskytovaných podpůrných opatřeních a jejich rozpočtové opatření OVO 6.2.2018 - 6.2.2020
OVO-4692/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.211 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra na zajištění bydlení rozpočtové opatření OVO 6.2.2018 - 6.2.2020
OVO-4693/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.210 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery z Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské péče rozpočtové opatření OVO 6.2.2018 - 6.2.2020
OVO-4694/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.209 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery z Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské péče rozpočtové opatření OVO 6.2.2018 - 6.2.2020