Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
EVM-0768/2017 Odročení dražby nemovitosti - podíl 1/2 na rodinný dům č.p. 183 Bohnice, na pozemku parc.č. 304/8; pozemek parc.č. 304/2 (zahrada), s příslušenstvím (přípojky IS), na LV 19, v k.ú. Bohnice, obec Praha, z důvodu insolvenčního řízení. dražební vyhláška EVM 12.7.2017 - 12.9.2017
EVM-0812/2017 Podíl 1/6 na - rekreační objekt č.e. 116 Davle, na pozemku parc.č. St.946; pozemek parc.č. 290/4 (ostatní plocha), na LV 254, v k.ú. Davle, okr. Praha - západ. dražební vyhláška EVM 12.7.2017 - 17.8.2017
PER-0713/2017 vedoucí oddělení udržitelné energetiky v odboru ochrany prostředí volná pracovní místa na MHMP PER 12.7.2017 - 15.8.2017
EVM-0774/2017 Byt č. 1612/11 Nusle, bytový dům č.p. 1608-1612, na souboru pozemků, včetně podílu na společných částech domu a pozemcích; podíl na souboru pozemků Nusle; vše na LV 7804,5947,1776 a 772, v k.ú. Nusle , obec Praha. dražební vyhláška EVM 12.7.2017 - 15.8.2017
EVM-0777/2017 Byt č. 2061/4 Horní Počernice, bytový dům č.p. 2061 - 2070, na pozemcích parc.č. 2198/9- 2198/17, včetně podílů na společných částech domu a pozemcích, na LV 5963, 5949 a 6039, v k.ú. Horní Počernice, obec Praha. dražební vyhláška EVM 12.7.2017 - 15.8.2017
STR-0814/2017 Seznámení s podklady rozhodnutí: Změna územního rozhodnutí o umístění stavby nazvané "BOŘISLAVKA CENTRUM", na pozemcích v k.ú. Vokovice a k.ú. Dejvice sdělení STR 12.7.2017 - 28.7.2017
TSK-0746/2017 č. parc. 2742, k. ú. Chodov, NN 3908 (Ke Kateřinkám) u SVO 423882, Praha 4 záměr TSK 12.7.2017 - 27.7.2017
TSK-0747/2017 pozemek p.č. 520/1, k.ú. Michle (Hanusova 35) záměr TSK 12.7.2017 - 27.7.2017
TSK-0756/2017 Na Petřinách 42/302, parc.č. 668, k.ú. Veleslavín záměr TSK 12.7.2017 - 27.7.2017
TSK-0757/2017 Kodaňská 11, parc.č. 389, k.ú. Vršovice záměr TSK 12.7.2017 - 27.7.2017
SLU-0758/2017 Vyrozumění o podaném rozkladu a výzva k vyjádření se k jeho obsahu oznámení SLU 12.7.2017 - 27.7.2017
TSK-0759/2017 Čestmírova 303/4, parc.č. 2965, k.ú. Nusle; Vlastislavova 303/3, parc.č. 2966, k.ú. Nusle záměr TSK 12.7.2017 - 27.7.2017
TSK-0760/2017 Koněvova 879/63, parc.č. 4383, k.ú. Žižkov záměr TSK 12.7.2017 - 27.7.2017
SLU-0761/2017 Veřejná vyhláška - úpravy provozu na pozemních komunikacích veřejná vyhláška SLU 12.7.2017 - 27.7.2017
ODA-0817/2017 K přehradám- oprava vozovky opatření ODA 12.7.2017 - 27.7.2017