Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
HOM-6545/2018 VT VSS - Podzimek záměr - Pronajmout HOM 14.5.2018 - 29.5.2018
HOM-6641/2018 zábory záměr HOM 12.5.2018 - 27.5.2018
HOM-6643/2018 zábory záměr HOM 12.5.2018 - 27.5.2018
TSK-6659/2018 část pozemku čp. 2378/1, 2386/1, 2377/1 v k.ú. Nové Město záměr TSK 12.5.2018 - 27.5.2018
TSK-6660/2018 Thámova x Pernerova 10/32, Praha 8, parc.č. 826/1 a 829 k.ú. Karlín záměr TSK 12.5.2018 - 27.5.2018
TSK-6661/2018 NN4310, parc.č. 2910/128, k.ú. Nusle záměr TSK 12.5.2018 - 27.5.2018
DSC-6662/2018 Christian KIRSCHENMANN, nar. 01.02.1973 - oznámení o možnosti převzetí uložené písemnosti oznámení DSC 12.5.2018 - 27.5.2018
HOM-6663/2018 parc. č. 2612/143 v kat. území Braník záměr - Pronajmout HOM 12.5.2018 - 27.5.2018
HOM-6664/2018 parc. č. 2848/224 v kat. území Záběhlice záměr - Pronajmout HOM 12.5.2018 - 27.5.2018
HOM-6665/2018 parc. č. 1142/752, 1142/854, 1142/855, 1171/3, 1176/1 v kat. území Řepy záměr - Pronajmout HOM 12.5.2018 - 27.5.2018
HOM-6666/2018 parc. č. 496/105 v kat. území Střížkov záměr - Pronajmout HOM 12.5.2018 - 27.5.2018
HOM-6667/2018 parc. č. 2910/149 v kat. území Nusle záměr - Pronajmout HOM 12.5.2018 - 27.5.2018
HOM-6627/2018 prodat část pozemku parc.č. 850 o výměře 50 m2 v k.ú. Čimice záměr - Prodat HOM 11.5.2018 - 1.6.2018
HOM-6655/2018 Směna pozemků mezi ČR - ŘSD a HMP záměr HOM 11.5.2018 - 28.5.2018
ODA-6671/2018 SSZ 9.611 veřejná vyhláška ODA 11.5.2018 - 27.5.2018