Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-8641/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.761 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT určený na dotační rozpočtové opatření OVO 4.4.2017 - 4.4.2019
OVO-8642/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.786 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z MŠMT určené na dotační rozpočtové opatření OVO 4.4.2017 - 4.4.2019
OVO-8643/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.764 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery z Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské péče rozpočtové opatření OVO 4.4.2017 - 4.4.2019
OVO-8644/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.763 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 4.4.2017 - 4.4.2019
OVO-8645/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.775 - k návrhu na navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace Dětský domov Charlotty Masarykové a úpravu rozpočtu v kap. 0505 v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 4.4.2017 - 4.4.2019
OVO-8647/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.785 - k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2017 v kap. 04 - Školství, mládež a sport rozpočtové opatření OVO 4.4.2017 - 4.4.2019
OVO-8648/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.767 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra na zajištění rozpočtové opatření OVO 4.4.2017 - 4.4.2019
OVO-8649/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.787 - k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0662 - OZV MHMP v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 4.4.2017 - 4.4.2019
OVO-8650/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.766 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí rozpočtové opatření OVO 4.4.2017 - 4.4.2019
OVO-8798/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.735 - k návrhu na provedení revitalizace Čestného pohřebiště hrdinů II. odboje rozpočtové opatření OVO 4.4.2017 - 4.4.2019
OVO-8547/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.729 - k návrhu Dohody o ukončení Smlouvy o zajištění správy majetku uzavřené mezi Hlavním městem Prahou a Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, rozpočtové opatření OVO 31.3.2017 - 31.3.2019
OVO-8528/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.25/65 - k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelové investiční dotace poskytovatelům zdravotních služeb, kteří poskytují lékařskou rozpočtové opatření OVO 30.3.2017 - 30.3.2019
OVO-8529/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.25/19 - k návrhu na uvolnění investiční rezervy pro MČ v rozpočtu vlastního hl. m. Prahy a poskytnutí účelových investičních dotací městským částem hl. m. rozpočtové opatření OVO 30.3.2017 - 30.3.2019
OVO-8530/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.25/18 - k návrhu na ponechání nevyčerpaných účelových prostředků poskytnutých MČ HMP z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2016 (příp. v předchozích letech) k rozpočtové opatření OVO 30.3.2017 - 30.3.2019
OVO-8531/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.25/12 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kapitole 03 - Doprava v návaznosti na transformaci Technické správy komunikací hl. m. Prahy na rozpočtové opatření OVO 30.3.2017 - 30.3.2019