Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-8532/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.25/17 - k návrhu na ponechání nevyčerpaných finančních prostředků příspěvkových organizací hlavního města Prahy z roku 2016 a let minulých a jejich využití rozpočtové opatření OVO 30.3.2017 - 30.3.2019
OVO-8533/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.25/70 - k návrhu na poskytnutí finančních prostředků z kapitoly 0704, § 5311 - záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 30.3.2017 - 30.3.2019
OVO-8534/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.25/21 - k návrhu záměny zdrojů v rámci schváleného rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2017 rozpočtové opatření OVO 30.3.2017 - 30.3.2019
OVO-8535/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.25/66 - k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelové neinvestiční dotace poskytovateli zdravotních služeb, který poskytuje lékařskou rozpočtové opatření OVO 30.3.2017 - 30.3.2019
OVO-8536/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.25/14 - k návrhu na poskytnutí finančních prostředků městským částem hl. m. Prahy jako doplatku na jejich podílu na finančních prostředcích obdržených jako rozpočtové opatření OVO 30.3.2017 - 30.3.2019
OVO-8537/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.25/50 - k návrhu úplatného nabytí pozemků v k.ú. Letňany do vlastnictví hl.m. Prahy a k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy rozpočtové opatření OVO 30.3.2017 - 30.3.2019
OVO-8538/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.25/5 - k návrhu na využití finančních prostředků určených na investiční akci RFD-TSK č. 0042131 Praha bez bariér rozpočtové opatření OVO 30.3.2017 - 30.3.2019
OVO-8540/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.25/71 - k návrhu na uvolnění rezervy pro městské části hl. m. Prahy a jednotky Sboru dobrovolných hasičů městským částem hl. m. Prahy v roce 2017 z kap. rozpočtové opatření OVO 30.3.2017 - 30.3.2019
OVO-8541/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.25/7 - k návrhu na převod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2016 do rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2017 v kapitole 03 - Doprava za účelem zajištění rozpočtové opatření OVO 30.3.2017 - 30.3.2019
OVO-8542/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.25/1 - k návrhu na poskytnutí investiční dotace Právnické fakultě Univerzity Karlovy na rekonstrukci páternosteru rozpočtové opatření OVO 30.3.2017 - 30.3.2019
OVO-8543/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.25/74 - k návrhu na udělení grantů v rámci Celoměstských programů podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2017 a Programů rozpočtové opatření OVO 30.3.2017 - 30.3.2019
OVO-8544/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.25/15 - k návrhu na poskytnutí účelové dotace městské části Praha - Satalice na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu rozpočtové opatření OVO 30.3.2017 - 30.3.2019
OVO-8545/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.25/16 - k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha - Klánovice na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu rozpočtové opatření OVO 30.3.2017 - 30.3.2019
OVO-8546/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.25/54 - k návrhu na bezúplatné nabytí technického zhodnocení majetku hl.m.Prahy a zařízení v k.ú. Vinoř z vlastnictví právnické osoby do vlastnictví hl.m. Prahy rozpočtové opatření OVO 30.3.2017 - 30.3.2019
OVO-0781/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.25/52 - k návrhu na bezúplatné nabytí úprav komunikace a pozemků v k.ú. Modřany z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví hl.m. Prahy rozpočtové opatření OVO 30.3.2017 - 30.3.2019