Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
TSK-2655/2019 Anastázova, přípojky IS, zařízení staveniště záměr TSK 13.3.2019 - 28.3.2019
ODA-2679/2019 Barrandovský most - diagnostika opatření ODA 13.3.2019 - 28.3.2019
ODA-2680/2019 KUK Praha 5 veřejná vyhláška ODA 13.3.2019 - 28.3.2019
ROZ-2640/2019 spoluvlastnický podíl 1/2 - rodinná rekreace, Kalek, č.e. 5, na pozemku parc.č. St. 66/2 a pozemek parc.č. 767 (zemědělský půdní fond), LV 77, v k.ú. Kalek, obec Kalek, okr. Chomutov dražební vyhláška ROZ 12.3.2019 - 5.6.2019
ROZ-2636/2019 nebytový prostor, č. 639/13, Žižkov, č.p. 639, byt. dům, na pozemku parc.č. 110/1 a pozemek parc.č. 110/2 (společný dvůr) a podíl 17320/193352 na společ. částech nemovitostí, LV 18527 a LV 1754, v k.ú. Žižkov, obec Praha, včetně příslušenství dražební vyhláška ROZ 12.3.2019 - 16.4.2019
STR-2645/2019 Umístění stavby s názvem "Rozšíření sítě UPC Praha Michle IV Budějovická" na pozemcích v k.ú. Krč rozhodnutí STR 12.3.2019 - 28.3.2019
SLU-2653/2019 NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY Č. j. SVS/2019/032206-A - Mimořádná veterinární opatření (při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy moru včelího plodu v hl. m. Praze) nařízení SLU 12.3.2019 - 28.3.2019
HOM-2579/2019 Pronájem části pozemku parc. č. 5636/1 a pozemku parc. č. 5636/10 v k.ú. Záběhlice záměr - Pronajmout HOM 12.3.2019 - 27.3.2019
TSK-2606/2019 pronajmout část pozemku Dušní, nám. Curieových Praha 1 - zábor lešení záměr TSK 12.3.2019 - 27.3.2019
PRI-2612/2019 Změny 18. výzvy ZS ITI PMO Budování infrastruktury pro cyklistickou dopravu II oznámení PRI 12.3.2019 - 27.3.2019
PRI-2613/2019 Změny 20. výzvy nositele ITI PMO Budování infrastruktury pro cyklistickou dopravu II oznámení PRI 12.3.2019 - 27.3.2019
PRI-2614/2019 26. výzvy nositele ITI PMO Modernizace vozového parku ve veřejné dopravě II oznámení PRI 12.3.2019 - 27.3.2019
TSK-2617/2019 Kolbenova NN4684 vozovka a chodník zábor komunikace realizace nové kanalizační přípojky záměr TSK 12.3.2019 - 27.3.2019
OCP-2639/2019 Rozhodnutí o odvolání Ivany Šebestové proti stav. povolení vydanému ÚMČ Praha 6 pro hl.m. Praha, zast. D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. - "Obnova kanalizace - Kralupská, Ruzyně, č. akce 1/1/G/49/00" na poz. parc.č. 2108/1, 2111 a 2113/1 v k.ú. Ruzyně rozhodnutí OCP 12.3.2019 - 27.3.2019
THM-2654/2019 Umístění nereklamních doplňků na stožárech VO záměr THM 12.3.2019 - 27.3.2019