Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-4695/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.198 - k návrhu dopravních opatření v železniční dopravě v rámci systému PID – nostalgické vlaky rozpočtové opatření OVO 6.2.2018 - 6.2.2020
OVO-4758/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.194 - k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Bezpečný perimetr sítě MHMP“ rozpočtové opatření OVO 6.2.2018 - 6.2.2020
HOM-4653/2018 pronájem pozemku záměr - Pronajmout HOM 6.2.2018 - 21.2.2018
HOM-4655/2018 pronájem pozemku záměr - Pronajmout HOM 6.2.2018 - 21.2.2018
ODA-4657/2018 RTT Zenklova (Elsnicovo náměstí - Bulovka)-stavební povolení rozhodnutí ODA 6.2.2018 - 21.2.2018
HOM-4662/2018 parc. č. 2342/674 v kat. území Stodůlky záměr - Pronajmout HOM 6.2.2018 - 21.2.2018
HOM-4663/2018 parc. č. 2848/370, 2848/379, 2848/385, 2848/687, 2848/694, 2848/700, 2848/701, 2848/708, 2848/872, 2848/877, 2848/878, 2848/879 a 2848/2 v kat. území Záběhlice záměr - Pronajmout HOM 6.2.2018 - 21.2.2018
TSK-4666/2018 BALI CLASSIC MASSAGE s.r.o., Roháčova 145/14, 13000 Praha 3 záměr TSK 6.2.2018 - 21.2.2018
HOM-4674/2018 Pozemek parc. č. 1798/4 k.ú. Hlubočepy záměr - Pronajmout HOM 6.2.2018 - 21.2.2018
ROZ-4664/2018 rodinné domy Sobín, č.p. 161,162,163 a 164 na pozemku parc.č. 230/112, 114, 116 a 118. Pozemky parc.č. 230/111, 230/113, 230/115 a 230/117 (zahrady) u jednotlivých domů, LV 2175 a LV 2224 v k.ú. Sobín, obec Praha dražební vyhláška ROZ 5.2.2018 - 11.4.2018
ROZ-4659/2018 spoluvlastnický podíl 1/2 - byt č. 651/205 Libuš, č.p. 651, byt. dům na pozemku parc.č. 557/2 a 557/33 a podíl ve výši 383/49395 na společ. částech domu a pozemku, LV 1099 v k.ú. Libuš, obec Praha dražební vyhláška ROZ 5.2.2018 - 15.3.2018
ROZ-4660/2018 rodinný dům Černovice, č.p. 331 na pozemku parc.č. St. 389; stavba bez čp/če na pozemku parc.č. St. 438 a pozemky (zahrady) parc.č. 162/3 a 165/2, LV 612, včetně příslušenství, v k.ú. Černovice u Tábora, obec Černovice, okr. Pelhřimov dražební vyhláška ROZ 5.2.2018 - 15.3.2018
SCZ-4611/2018 Zveřejnění výsledků VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami ze dne 29.1. 2018 oznámení SCZ 5.2.2018 - 5.3.2018
STR-4661/2018 sdělení o zastavení přezkumného řízení ohledně umístění stavby "zahrádkářské chaty" na pozemcích č. parc.509 a 510 v k.ú. Komořany sdělení STR 5.2.2018 - 21.2.2018
HOM-4636/2018 Pražská tržnice - Hala č. 22 - Bartíková záměr - Pronajmout HOM 5.2.2018 - 20.2.2018