Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OCP-6626/2018 Trasa pro pojízdný prodej – Tiskárna na Vzduchu s r.o. záměr - Pronajmout OCP 11.5.2018 - 26.5.2018
HOM-6629/2018 parc. č. 1544/24, 1544/25 (podíl ½), 1544/26 (podíl ½), 1544/27 v kat. území Strašnice záměr - Pronajmout HOM 11.5.2018 - 26.5.2018
HOM-6630/2018 parc. č. 3925/1, 3931/1, 4021/2, 4021/27 v kat. území Strašnice záměr - Pronajmout HOM 11.5.2018 - 26.5.2018
TSK-6639/2018 Bělohorská 183/169, parc.č. 3688/1, k.ú. Břevnov záměr TSK 11.5.2018 - 26.5.2018
TSK-6646/2018 umístění infopoutače na roh ul. Jirečkova - Ovenecká parc.č.2210 k,ú.Holešovice záměr TSK 11.5.2018 - 26.5.2018
TSK-6648/2018 Bydžovského, Nad Kapličkou záměr TSK 11.5.2018 - 26.5.2018
TSK-6649/2018 umístění infopoutače na roh ul. Jirečkova - Nad Štolou parc.č. 2207, k.ú. Holešovice záměr TSK 11.5.2018 - 26.5.2018
TSK-6650/2018 Vyžlovská záměr TSK 11.5.2018 - 26.5.2018
TSK-6651/2018 Hradešínská záměr TSK 11.5.2018 - 26.5.2018
TSK-6652/2018 Hradešínská záměr TSK 11.5.2018 - 26.5.2018
TSK-6653/2018 pronájem komunikace za účelem vyhrazeného parkovacího stání, parc.č.2021, k.ú. Košíře, ul. Vrchlického 53 záměr TSK 11.5.2018 - 26.5.2018
DSC-6654/2018 Marius+Iulian NICULESCU, 18.02.1989 - oznámení o možnosti převzetí uložené písemnosti oznámení DSC 11.5.2018 - 26.5.2018
DSC-6656/2018 Marin MARIN, 01.01.1987 - oznámení o možnosti převzetí uložené písemnosti oznámení DSC 11.5.2018 - 26.5.2018
OCP-6657/2018 EIA - Rozhodnutí - Závěr zjišťovacího řízení záměru „Dolina – město jinak, Praha-Lysolaje“ rozhodnutí OCP 11.5.2018 - 26.5.2018
ODA-6670/2018 Zborovská - oprava vozovky opatření ODA 11.5.2018 - 26.5.2018