Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
TSK-0748/2017 Mikulova přeložka horkovodu záměr TSK 12.7.2017 - 27.7.2017
ODA-0750/2017 §19a - 121. ročník v silničním běhu "Běchovice" vyhláška ODA 12.7.2017 - 27.7.2017
ODA-0751/2017 Protipovodňová opatření 2017 - Troja opatření ODA 12.7.2017 - 27.7.2017
TSK-0753/2017 parc.č.1994, k.ú.Bubeneč, V Sadech, staveništní vjezd záměr TSK 12.7.2017 - 27.7.2017
TSK-0754/2017 p.č. 2923/1, k. ú. Braník (Nad Lomem 1178/15) záměr TSK 12.7.2017 - 27.7.2017
SCZ-0745/2017 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Marie Zahradníková oznámení SCZ 11.7.2017 - 10.9.2017
EVM-0738/2017 Průmyslový objekt bez čp/če Borovina, na pozemku parc.č. St. 462/8; stavba čp. 1073 Borovina, na pozemku parc.č. St. 462/9, na LV 17706, v k.ú. Třebíč. dražební vyhláška EVM 11.7.2017 - 23.8.2017
EVM-0735/2017 Stavby (zemědělská usedlost) č.p. 38 a 39 Chrtníč, na pozemku parc.č.St. 55/1 a St. 55/2, na LV 195, v k.ú. Chrtníč, okr. Havlíčkův Brod. dražební vyhláška EVM 11.7.2017 - 15.8.2017
EVM-0741/2017 Objekt k bydlení č.p. 163 Dubá, na pozemku parc.č. St. 357; pozemky parc.č. 2672 a 2673 ( ostatní plocha), příslušenství - oplocení, studna, schody, vše na LV 994, v k.ú. Dubá, okr. Česká Lípa. dražební vyhláška EVM 11.7.2017 - 15.8.2017
EVM-0743/2017 Movité věci - dívčí a dámské dvoudílné plavky. dražební vyhláška EVM 11.7.2017 - 15.8.2017
EVM-0742/2017 Podíl 1/2 na - objekt k bydlení č.p. 1 Rousínov, na pozemku parc.č. St. 128; pozemek parc.č. 1437 (zahrada), příslušenství - hospodářská budova, oplocení, IS; na LV 123, v k.ú. Kozmice u Benešova. dražební vyhláška EVM 11.7.2017 - 10.8.2017
EVM-0736/2017 Podíl 1/4 na - soubor pozemků Čestice (orná půda, trvalý travní porost, vodní plocha), na LV 255, v k.ú. Čestice. okr. Strakonice. dražební vyhláška EVM 11.7.2017 - 9.8.2017
EVM-0737/2017 Byt č. 684/13 Vinohrady, bytový dům č.p. 684, na pozemku parc.č. 1498/1, na LV 1253 a 3210, v k.ú. Vinohrady, obec Praha. dražební vyhláška EVM 11.7.2017 - 8.8.2017
EVM-0740/2017 Podíl 103649/108393 na - pozemek ( ostatní plocha) parc.č. 78 Žižkov, na LV 1408, v k.ú. Žižkov, obec Praha. dražební vyhláška EVM 11.7.2017 - 8.8.2017
OCP-0749/2017 EIA - oznámení záměru Březiněves, obchvat, č. akce 999050 oznámení OCP 11.7.2017 - 31.7.2017