Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-8171/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.633 - k návrhu na schválení uzavření nájemních smluv, dodatků k nájemním smlouvám a uzavření smluv o výpůjčce a k návrhu na udělení souhlasů s rozpočtové opatření OVO 21.3.2017 - 21.3.2019
OVO-8172/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.606 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra na zajištění bydlení rozpočtové opatření OVO 21.3.2017 - 21.3.2019
OVO-8173/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.595 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v roce 2017 o účelovou neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu z MŠMT na zabezpečení okresních rozpočtové opatření OVO 21.3.2017 - 21.3.2019
OVO-8174/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.652 - k zabezpečení financování projektu Zajištění výkonu funkce zprostředkujícího subjektu ITI pražské metropolitní oblasti financovaného z operačního rozpočtové opatření OVO 21.3.2017 - 21.3.2019
OVO-8175/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.602 - k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha - Klánovice na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu rozpočtové opatření OVO 21.3.2017 - 21.3.2019
OVO-8176/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.612 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 21.3.2017 - 21.3.2019
OVO-8177/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.611 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva financí na likvidaci rozpočtové opatření OVO 21.3.2017 - 21.3.2019
OVO-8178/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.574 - k návrhu na rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, dle dílčí výzvy 5. dílčí zakázka k Rámcové smlouvě DOH/40/05/003081/2014 - Rozvoj systému rozpočtové opatření OVO 21.3.2017 - 21.3.2019
INF-7480/2019 Zajištění počítačové podpory pro výkon státní správy na úseku odpadového hospodářství pro hl.m.Prahu veřejná zakázka - Smlouva INF 24.2.2017 - 9.2.2021
OTV-7253/2019 Opravy protipovodňových opatření na ochranu hl. m. Prahy, linie Malá Strana, Kampa veřejná zakázka - Oznámení o zrušení zakázky OTV 16.2.2017 - 16.2.2027
OCP-7233/2019 Zajištění komplexního systému nakládání s komunálním odpadem na území hl. m. Prahy na období 2016-2025 veřejná zakázka - Smlouva OCP 16.2.2017 - 31.7.2026
OTV-7214/2019 Opravy protipovodňových opatření na ochranu hl. m. Prahy, linie Malá Strana, Kampa veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele OTV 15.2.2017 - 15.2.2027
ROZ-6936/2019 Forenzní audit projektu "Celková přestavba a rozšíření UČOV na Císařském ostrově" veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele ROZ 2.2.2017 - 2.2.2027
ROZ-6736/2019 Forenzní audit projektu "Celková přestavba a rozšíření UČOV na Císařském ostrově" veřejná zakázka - Smlouva ROZ 23.1.2017 - 23.1.2027
ROZ-6737/2019 Forenzní audit projektu "Celková přestavba a rozšíření UČOV na Císařském ostrově" veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele ROZ 23.1.2017 - 23.1.2027