Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
HOM-4623/2018 ST VSS - Walet project záměr - Pronajmout HOM 5.2.2018 - 20.2.2018
HOM-4624/2018 PKC II. Europeum rozšíření záměr - Pronajmout HOM 5.2.2018 - 20.2.2018
PER-4656/2018 finanční manažer / finanční manažerka v odboru evropských fondů - na dobu určitou volná pracovní místa na MHMP PER 5.2.2018 - 19.2.2018
HOM-4536/2018 pozemek parc. č. 1841/6 k.ú. Uhříněves záměr - Pronajmout HOM 4.2.2018 - 21.2.2018
OCP-4625/2018 Změna stanoveného záplavového území, včetně aktivní zóny ZÚ, drobného vodního toku Rokytka ř.km 16,945 - 30,215, vč. stanovení omezujících podmínek opatření OCP 4.2.2018 - 19.2.2018
HOM-4585/2018 zábory záměr HOM 3.2.2018 - 18.2.2018
HOM-4586/2018 zábory záměr HOM 3.2.2018 - 18.2.2018
TSK-4631/2018 č. parc. 2170, k. ú. Vršovice, Na Louži 21, Praha 10 záměr TSK 3.2.2018 - 18.2.2018
TSK-4632/2018 č. parc. 2048, k. ú. Řepy, NN 3542 naproti domu Makovského 1336/22, Praha 6 záměr TSK 3.2.2018 - 18.2.2018
TSK-4633/2018 č. parc. 290/2, 827/18, k. ú. Bohunice, Radomská 474/11, Praha 8 záměr TSK 3.2.2018 - 18.2.2018
TSK-4634/2018 č. parc. 2066, k. ú. Bubeneč, Kyjevská 509/12, Praha 6 záměr TSK 3.2.2018 - 18.2.2018
TSK-4637/2018 pronajmout část komunikace dle přílohy záměr TSK 3.2.2018 - 18.2.2018
TSK-4640/2018 Křižíkova 512/68, Praha 8, parc.č. 812/1, k.ú. Karlín záměr TSK 3.2.2018 - 18.2.2018
HOM-4645/2018 parc. č. 1281/280 a 1281/566 v kat. území Vokovice záměr - Pronajmout HOM 3.2.2018 - 18.2.2018
TSK-4648/2018 Pod Barvířkou, Smíchov č.p. 4948, 4946/1, 5019/11 záměr TSK 3.2.2018 - 18.2.2018