Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
HOM-4271/2019 pozemek parc. č. 2621/52 k.ú. Kobylisy záměr - Pronajmout HOM 5.6.2019 - 20.6.2019
HOM-4274/2019 pozemek parc.č. 3995/1 k.ú. Libeň záměr - Pronajmout HOM 5.6.2019 - 20.6.2019
TSK-4365/2019 Biskupcova 25, Praha 3, parc.č. 4399, k.ú. Žižkov záměr TSK 5.6.2019 - 20.6.2019
ROZ-4366/2019 Návrh rozpočtu hl. m. Prahy na r. 2019 a střednědobého výhledu do r. 2024 oznámení ROZ 5.6.2019 - 20.6.2019
TSK-4370/2019 Na Žertvách 898/10, Praha 8, parc. č. 3932/2, k.ú. Libeň záměr TSK 5.6.2019 - 20.6.2019
TSK-4372/2019 pronajmout část komunikace dle přílohy záměr TSK 5.6.2019 - 20.6.2019
TSK-4376/2019 pronajmout část komunikace dle přílohy záměr TSK 5.6.2019 - 20.6.2019
SLU-4377/2019 Oznámení o možnosti převzetí písemnosti č.j. MPPH 73185/2019, ze dne 28. 5. 2019, (Jaroslav Vlasák, Praha 6) - Veřejná vyhláška - MĚSTSKÁ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Č. j.: MPPH 76910/2019 veřejná vyhláška SLU 5.6.2019 - 20.6.2019
PKD-4405/2019 Omezení vjezdu do slepé části ulice Podkovářská - mimo vozidel stavby opatření PKD 5.6.2019 - 20.6.2019
HOM-4375/2019 rodinný dům, Točná, č.p. 82, na pozemku parc.č. 613, pozemek parc.č. 614 (zahrada), garáž + příslušenství (bazén, studně, oplocení, aj.), LV 147, v k.ú. Točná, obec Praha dražební vyhláška HOM 4.6.2019 - 9.7.2019
HOM-4368/2019 spoluvlastnický podíl 1/2 - rodinný dům, Horní Měcholupy, č.p. 154, na pozemku parc.č. 189/1, pozemky parc.č. 189/2 (ostatní plocha) a parc.č. 190 (zahrada), LV 217, v k.ú. Horní Měcholupy, obec Praha dražební vyhláška HOM 4.6.2019 - 4.7.2019
HOM-4250/2019 krátkodobý pronájem části pozemku parc.č. 1121/1 v k.ú. Vršovice záměr - Pronajmout HOM 4.6.2019 - 20.6.2019
HOM-4276/2019 krátkodobý pronájem části pozemku parc.č. 2014/682 v k.ú. Chodov záměr - Pronajmout HOM 4.6.2019 - 20.6.2019
PKD-4371/2019 Vinohradská jeřáb OC Flora opatření PKD 4.6.2019 - 20.6.2019
HOM-4373/2019 spoluvlastnický podíl id. 1/2 - byt č. 823/105, Vršovice, č.p. 823, byt. dům, na pozemku parc.č. 1937 a podíl 4815/286435 na společných částech domu a pozemku, LV 9467, v k.ú. Vršovice, obec Praha dražební vyhláška HOM 4.6.2019 - 20.6.2019