Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
HOM-6508/2018 prodej id. 1/3 bytové jednotky na adrese Chmelová č.p. 2812, 2813, 2814, 2815 a 2816, k.ú. Záběhlice záměr - Prodat HOM 11.5.2018 - 26.5.2018
HOM-6546/2018 parc. č. 2285, v kat. území Řepy záměr - Pronajmout HOM 11.5.2018 - 26.5.2018
HOM-6581/2018 pronájem části spoluvlastnického podílu pozemku parc. č. 1840/4 k.ú. Libeň záměr - Pronajmout HOM 11.5.2018 - 26.5.2018
HOM-6591/2018 NP prostor, 2. NP, Panská 892/1, k.ú. Nové Město záměr - Pronajmout HOM 11.5.2018 - 26.5.2018
TSK-6619/2018 obnova vodovodního řadu U Nové dálnice záměr TSK 11.5.2018 - 26.5.2018
TSK-6620/2018 stav.vjezd Mezi vodami záměr TSK 11.5.2018 - 26.5.2018
TSK-6622/2018 pronajmout část komunikace dle přílohy záměr TSK 11.5.2018 - 26.5.2018
TSK-6631/2018 Čs. armády 728/26, parc.č. 2063, k.ú. Bubeneč záměr TSK 11.5.2018 - 26.5.2018
TSK-6632/2018 pronajmout část komunikace dle přílohy záměr TSK 11.5.2018 - 26.5.2018
TSK-6634/2018 č. parc. 4460/2, k. ú. Strašnice, Černokostelecká u SVO 005 411, Praha 10 záměr TSK 11.5.2018 - 26.5.2018
TSK-6635/2018 č. parc. 2996, k. ú. Nusle, Svážná 5, Praha 4 záměr TSK 11.5.2018 - 26.5.2018
TSK-6636/2018 č. parc. 4410, k. ú. Vinohrady, Pod Rapidem 2467/24, Praha 10 záměr TSK 11.5.2018 - 26.5.2018
TSK-6637/2018 č. parc. 729, k. ú. Strašnice, V Předpolí 10, Praha 10 záměr TSK 11.5.2018 - 26.5.2018
PER-6642/2018 finanční manažer / manažerka v odboru evropských fondů - na dobu určitou (6 pracovních míst) volná pracovní místa na MHMP PER 11.5.2018 - 25.5.2018
ROZ-6644/2018 objekt k rodinné rekraci Koryta, č.e. 44 na pozemku parc.č. St. 133, LV č. 243 v k.ú. Koryta a pozemku parc.č. 1047/24 (lesní pozemek), LV č. 16 v k.ú. Babina, zapsaný na LV č. 238 s příslušenstvím (kolna) v k.ú. Koryta, obec Koryta, okr. Kralovice dražební vyhláška ROZ 10.5.2018 - 10.7.2018