Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
EVM-0739/2017 Protokol o provedené dražbě - rodinný dům č.p. 821 Kolovraty, na pozemku parc.č. 578/5; stavba bez čp/če (garáž), na pozemku parc.č. 578/6, pozemek parc.č. 578/3 (ostatní plocha), vše na LV 1386, v k.ú. Kolovraty, obec Praha. dražební vyhláška EVM 11.7.2017 - 27.7.2017
ODA-0762/2017 Veletržní opatření ODA 11.7.2017 - 27.7.2017
HOM-0675/2017 pronájem NP - sklady, Praha 11 záměr - Pronajmout HOM 11.7.2017 - 26.7.2017
TSK-0716/2017 Záměr pronajmout část komunikace: Sdružení, Družstevní Ochoz, Rovnoběžná, U Družstva Repo, U Družstva Ideál, U Slovanské pojišťovny, Na Lepším, NN 3208 záměr TSK 11.7.2017 - 26.7.2017
OCP-0719/2017 Opatření obecné povahy 69/2017- Státní plavební správa - zastavení plavebního provozu plavební komora Praha-Modřany a plavební komora Praha-Smíchov veřejná vyhláška OCP 11.7.2017 - 26.7.2017
TSK-0720/2017 parc.č.1329/1, k.ú.Liboc, Nová Šárka - zábor záměr TSK 11.7.2017 - 26.7.2017
HOM-0721/2017 parc. č. 4137/214 v kat. území Modřany záměr - Pronajmout HOM 11.7.2017 - 26.7.2017
HOM-0722/2017 parc. č. 445/2 v k. ú. Háje, parc. č. 2336/366 v k. ú. Chodov záměr - Pronajmout HOM 11.7.2017 - 26.7.2017
TSK-0728/2017 č. parc. 2364/163, k. ú. Kobylisy, Slancova 1256/14, Praha 8 záměr TSK 11.7.2017 - 26.7.2017
TSK-0729/2017 č. parc. 3674, k. ú. Břevnov, Praha 6, Mládeže 1237/5 záměr TSK 11.7.2017 - 26.7.2017
TSK-0730/2017 č. parc. 2922, k. ú. Ruzyně, Praha 6, U Valu u SVO 612335 záměr TSK 11.7.2017 - 26.7.2017
TSK-0731/2017 č. parc. 1794/1, k. ú. Kobylisy, Luhovská 1739/6, Praha 8 záměr TSK 11.7.2017 - 26.7.2017
ODA-0732/2017 Korunní_místní úprava provozu opatření ODA 11.7.2017 - 26.7.2017
ODA-0733/2017 Přátelství_def.DZ po rekonstrukci opatření ODA 11.7.2017 - 26.7.2017
HOM-0744/2017 parc. č. 2993/5 v kat. území Chodov záměr - Pronajmout HOM 11.7.2017 - 26.7.2017