Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OCP-8310/2018 Provozování sběrného dvora ve vlastnictví uchazeče na území správních obvodů Praha1,Praha2,Praha 7 veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele OCP 10.3.2014 - 11.3.2019
OCP-8311/2018 Provozování sběrného dvora ve vlastnictví uchazeče na území správního obvodu Praha 14 veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele OCP 10.3.2014 - 11.3.2019
OCP-8312/2018 Provozování sběrného dvora ve vlastnictví uchazeče na území MČ Praha-Kunratice a Praha -Libuš veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele OCP 10.3.2014 - 11.3.2019
OCP-8313/2018 Provozování sběrného dvora ve vlastnictví uchazeče na území správních obvodů Praha 3 a Praha 10 veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele OCP 10.3.2014 - 11.3.2019
OCP-8314/2018 Provozování sběrného dvora ve vlastnictví uchazeče na území správních obvodů Praha 5 a Praha 13 veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele OCP 10.3.2014 - 11.3.2019
OCP-8315/2018 Provozování sběrného dvora ve vlastnictví uchazeče na území správních obvodů Praha 6 a Praha 17 veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele OCP 10.3.2014 - 11.3.2019
OCP-8316/2018 Provozování sběrného dvora ve vlastnictví uchazeče na území správního obvodu Praha 15 veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele OCP 10.3.2014 - 11.3.2019
OCP-8317/2018 Provozování sběrného dvora ve vlastnictví uchazeče na území správního obvodu Praha 22 veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele OCP 10.3.2014 - 11.3.2019
OCP-8318/2018 Provozování sběrného dvora ve vlastnictví uchazeče na území správních obvodů Praha 9 a Praha 18 veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele OCP 10.3.2014 - 11.3.2019
OCP-7417/2018 Rámcová smlouva na provozování sběrných dvorů ve vlastnictví uchazeče na území Prahy veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele OCP 21.1.2014 - 22.1.2024
OCP-7140/2018 Provozování sběrného dvora Voctářova v městské části Praha 8 veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele OCP 2.1.2014 - 1.1.2024
SML-6623/2018 Smlouva o dílo - k zajištění přípravy a realizace výstavy Schola Pragensis 2013 veřejná zakázka - Smlouva SML 25.11.2013 - 25.11.2023
OMI-6570/2018 „TV Praha 4“, et. 0011 Podolské nábřeží, přeložky a ochrana inženýrských sítí“ veřejná zakázka - Smlouva OMI 21.11.2013 - 21.11.2023
SML-6360/2018 Nájemní smlouva na akci Schola Pragensis 2013 veřejná zakázka - Smlouva SML 8.11.2013 - 1.1.2024
OMI-6052/2018 „TV Praha 4“, et. 0011 Podolské nábřeží, přeložky a ochrana inženýrských sítí“ veřejná zakázka - Smlouva OMI 21.10.2013 - 21.10.2023