Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
ROZ-6647/2018 podíl id. 2/9 - objekt k bydlení Čakovice, č.p. 274 na pozemku parc.č. 579 a pozemek parc.č. 580 (zahrada), LV 327 v k.ú. Čakovice, obec Praha dražební vyhláška ROZ 10.5.2018 - 21.6.2018
ROZ-6645/2018 soubor pozemků (trvalý travní porost, orná půda), LV 2009 v k.ú. Kostelec nad Černými lesy, obec Kostelec nad Černými lesy, okr. Kolín dražební vyhláška ROZ 10.5.2018 - 5.6.2018
HOM-6595/2018 Prodej části pozemku parc.č. 377/1 v k. ú. Libeň záměr - Prodat HOM 10.5.2018 - 1.6.2018
PER-6625/2018 referent / referentka prevence v odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence volná pracovní místa na MHMP PER 10.5.2018 - 1.6.2018
HOM-6579/2018 prodej pozemků parc.č. 967/1,967/2,967/3,967/4, k.ú. Dejvice záměr - Prodat HOM 10.5.2018 - 31.5.2018
PER-6617/2018 specialista / specialistka energetických systémů v odboru ochrany prostředí volná pracovní místa na MHMP PER 10.5.2018 - 30.5.2018
PER-6621/2018 referent / referentka evidence řidičů - agenda řidičských průkazů v odboru dopravněsprávních činností (2 pracovní místa) volná pracovní místa na MHMP PER 10.5.2018 - 28.5.2018
PER-6624/2018 metodik / metodička kontrolních činností v odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence volná pracovní místa na MHMP PER 10.5.2018 - 28.5.2018
ODA-6638/2018 Zenklova - RTT opatření ODA 10.5.2018 - 26.5.2018
TSK-6584/2018 Obvodová, Letňanská Obnova kabelů VN záměr TSK 10.5.2018 - 25.5.2018
TSK-6605/2018 pronajmout část komunikace dle přílohy záměr TSK 10.5.2018 - 25.5.2018
PER-6618/2018 ekonom / ekonomka v odboru ochrany prostředí volná pracovní místa na MHMP PER 10.5.2018 - 25.5.2018
PER-6623/2018 specialista / specialistka ochrany přírody a krajiny a zemědělského půdního fondu v odboru ochrany prostředí volná pracovní místa na MHMP PER 10.5.2018 - 25.5.2018
ODA-6633/2018 Myslíkova 18- kontejner opatření ODA 10.5.2018 - 25.5.2018
HOM-6640/2018 Čimická 848/41, Praha 8, k.ú. Troja záměr HOM 10.5.2018 - 25.5.2018