Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
HOM-8340/2018 parc. č. 616/1, 619/1, 625/55 v kat. území Malešice záměr - Pronajmout HOM 4.8.2018 - 19.8.2018
TSK-8343/2018 parc.č. 2387/1 v k.ú. Nové Město záměr TSK 4.8.2018 - 19.8.2018
TSK-8345/2018 parc.č. 2329, 2326/1 v k.ú. Nové Město záměr TSK 4.8.2018 - 19.8.2018
DSC-8356/2018 Maiquelam VU, nar. 14.2.1971 - oznámení o možnosti převzetí uložené písemnosti oznámení DSC 4.8.2018 - 19.8.2018
TSK-8357/2018 Zařízení staveniště na ul. Vršní, Nad Šutkou záměr TSK 4.8.2018 - 19.8.2018
ROZ-8359/2018 spoluvlastnický podíl id. 1/3 - rodinný dům Lodhéřov, č.p. 86 na pozemku parc.č. St. 97 a pozemek parc.č. 231/1 (trvalý travní porost), LV 10, v k.ú. Lodhéřov, obec Lodhéřov, okr. Jindřichův Hradec dražební vyhláška ROZ 3.8.2018 - 24.10.2018
ROZ-8341/2018 rodinná rekreace Újezd nad Zbečnem, č.e. 132, na pozemku parc.č. St. 145 a pozemek parc.č. 280/215 (sportoviště), LV 245, v k.ú. Újezd nad Zbečnem, obec Zbečno, okr. Rakovník dražební vyhláška ROZ 3.8.2018 - 17.10.2018
ROZ-8351/2018 odročení dražby: spoluvlastnický podíl 1/2 - rodinný dům Hodkovičky, č.p. 32 na pozemku parc.č. 503 a pozemek (zahrada) parc.č. 504, LV 409 v k.ú. Hodkovičky, obec Praha, z důvodu probíhající insolvence dražební vyhláška ROZ 3.8.2018 - 25.9.2018
SCZ-8333/2018 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru zubní lékařství pro území hl.m.Prahy výběrové řízení SCZ 3.8.2018 - 14.9.2018
SCZ-8334/2018 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru hematologie a transfúzní lékařství pro území hl.m.Prahy výběrové řízení SCZ 3.8.2018 - 14.9.2018
SCZ-8335/2018 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru ergoterapeut pro území hl.m.Prahy výběrové řízení SCZ 3.8.2018 - 14.9.2018
ROZ-8346/2018 pozemky parc.č. 53/2 (společný dvůr), parc.č. 19/7 a 19/23 (manipulační plocha), LV 308 v k.ú. Nová Ves II, obec Rostoklaty, okr. Kolín dražební vyhláška ROZ 3.8.2018 - 13.9.2018
ROZ-8344/2018 spoluvlastnický podíl 2/3 - objekt k bydlení Velká Javorská, č.p. 43 na pozemku parc.č. 15, LV č. 18, v k.ú. Velká Javorská, obec Žandov, okr. Česká Lípa dražební vyhláška ROZ 3.8.2018 - 12.9.2018
ROZ-8355/2018 nový termín dražby: spoluvlastnický podíl id. 1/18 - soubor pozemků (zemědělský půdní fond), LV 123 a 192 v k.ú. Velké Chvojno, obec Velké Chvojno, okr. Ústí nad Labem , bez příslušenství dražební vyhláška ROZ 3.8.2018 - 11.9.2018
ROZ-8354/2018 soubor pozemků (trvalý travní porost nebo ostatní plocha), LV 309, v k.ú. Velká Úpa I, obec Pod Sněžkou, okr. Trutnov dražební vyhláška ROZ 3.8.2018 - 5.9.2018