Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
TSK-9715/2018 Tylovo náměstí - par.č. 4174, kat.ú. Vinohrady záměr - Pronajmout TSK 10.10.2018 - 25.10.2018
HOM-9716/2018 prodloužit dobu nájmu stávající smlouvy o nájmu nebytových prostor v objektu Národní 37, Praha 1 záměr HOM 10.10.2018 - 25.10.2018
HOM-9717/2018 pronajmout prostory sloužící k podnikání v objektu Jungmannova 28, Praha 1 záměr HOM 10.10.2018 - 25.10.2018
OCP-9718/2018 Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí č. j. MCP8 082712/2018 ze dne 18. 4. 2018 ÚMČ Praha 8 - vodní díla rámci stavby „OBYTNÝ SOUBOR NAD ČIMICKÝM ÚDOLÍM 2“ Praha 8 – Čimice rozhodnutí OCP 10.10.2018 - 25.10.2018
HOM-9721/2018 Praha 1, k.ú. Staré Město, objekt č.p. 492, ulice Železná 492 záměr - Pronajmout HOM 10.10.2018 - 25.10.2018
ODA-9722/2018 Oprava povrchu Vaníčkova opatření ODA 10.10.2018 - 25.10.2018
TSK-9723/2018 Za Zámečkem p5 záměr TSK 10.10.2018 - 25.10.2018
TSK-9725/2018 umístění infopoutače na ul. Biskupcova 1837/4, parc.č.: 2134, k.ú.: Žižkov záměr TSK 10.10.2018 - 25.10.2018
TSK-9726/2018 NN7213, parc.č. 1340/1, k.ú. Vokovice záměr TSK 10.10.2018 - 25.10.2018
TSK-9727/2018 pronajmout část komunikace dle přílohy záměr TSK 10.10.2018 - 25.10.2018
OVO-9735/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2605 - k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Zajištění služeb databázového prostředí Oracle v DC Chodovec“ rozpočtové opatření OVO 9.10.2018 - 8.10.2020
OVO-9736/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2618 - k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 0464 - SVC MHMP na rok 2018 rozpočtové opatření OVO 9.10.2018 - 8.10.2020
OVO-9737/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2622 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných a kapitálových výdajů příspěvkové organizace Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy, na akci pořízení podkladů rozpočtové opatření OVO 9.10.2018 - 8.10.2020
OVO-9738/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2617 - k návrhu na změnu využití prostředků fondu investic příspěvkové organizace ROPID rozpočtové opatření OVO 9.10.2018 - 8.10.2020
OVO-9739/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2620 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý transfer z Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské péče určený rozpočtové opatření OVO 9.10.2018 - 8.10.2020