Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
ROZ-8360/2018 odročení dražby: byt č. 1824/21 Chodov, č.p. 1824-1826, byt. dům na pozemku parc.č. 397/69 - 397/71 (LV 1998), vše LV 11599 včetně podílu 91/5238 na společ. částech domu a pozemku a příslušenství, v k.ú. Chodov, obec Praha dražební vyhláška ROZ 3.8.2018 - 4.9.2018
SCZ-8336/2018 Oznámení o možnosti převzít písemnost - oznámení o zahájení správního řízení z moci úřední č.j. MHMP 1188671/2018, adresované paní Alici Barbaře Laurent, IČO: 69315990 oznámení SCZ 3.8.2018 - 21.8.2018
HOM-8304/2018 pronájem pozemku parc.č. 1133/1 k.ú. Prosek záměr - Pronajmout HOM 3.8.2018 - 19.8.2018
STR-8348/2018 parkovací dům Radotín - vlakové nádraží, na pozemcích v k.ú. Radotín - zahájení přezkumného řízení usnesení STR 3.8.2018 - 19.8.2018
TSK-8313/2018 Kovanecká chodník zábor - lešení oprava BD záměr TSK 3.8.2018 - 18.8.2018
TSK-8314/2018 Bělehradská 65/597, par.č. 4081, kat.ú. Vinohrady záměr - Pronajmout TSK 3.8.2018 - 18.8.2018
TSK-8317/2018 Kodaňská záměr TSK 3.8.2018 - 18.8.2018
DSC-8318/2018 Bohuslav Šefl (naroz. 1960) - oznámení o možnosti převzetí uložené písemnosti oznámení DSC 3.8.2018 - 18.8.2018
TSK-8319/2018 Ruská záměr TSK 3.8.2018 - 18.8.2018
TSK-8320/2018 U Kabelovny ,Ke Kablu záměr TSK 3.8.2018 - 18.8.2018
TSK-8321/2018 pronajmout část pozemku p.č. 1061 k.ú. Staré Město Praha 1 záměr TSK 3.8.2018 - 18.8.2018
TSK-8322/2018 pronajmout část pozemku 1023. k.ú. Malá Strana Praha 1 záměr TSK 3.8.2018 - 18.8.2018
TSK-8350/2018 Zařízení staveniště na ul.Gabčíkova, Kubišova záměr TSK 3.8.2018 - 18.8.2018
TSK-8353/2018 Výkop na ul.Klapkova záměr TSK 3.8.2018 - 18.8.2018
TSK-8364/2018 Oprava a rekonstrukce Švestková, Za Horou, Třešňová, Okrajová, Rožmberská záměr TSK 3.8.2018 - 18.8.2018