Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
HOM-4367/2019 pronájem pozemků v k.ú. Hrdlořezy záměr - Pronajmout HOM 13.6.2019 - 28.6.2019
TSK-4562/2019 Táboritská 16/24, Praha 3, parc. č. 1713/4, k.ú Žižkov záměr TSK 13.6.2019 - 28.6.2019
TSK-4563/2019 Sokolovská u metra Florenc, Praha 8, parc.č. 787/1, k.ú. Karlín záměr TSK 13.6.2019 - 28.6.2019
TSK-4568/2019 pronájem komunikace viz.příloha záměr TSK 13.6.2019 - 28.6.2019
DSC-4569/2019 Rudolf Zoubek (1945) oznámení o možnosti převzít uloženou písemnost rozhodnutí DSC 13.6.2019 - 28.6.2019
TSK-4570/2019 ˇul. Čajkovského 25, Praha 3 - kontejner, lešení, výtah záměr TSK 13.6.2019 - 28.6.2019
TSK-4571/2019 záměr pronajmout část pozemku č.p. 2513 k.ú. Nové Město. záměr TSK 13.6.2019 - 28.6.2019
TSK-4573/2019 ul. Vinohradská 166, Praha 3 - kontejner, ohrada, zařízení staveniště záměr TSK 13.6.2019 - 28.6.2019
OCP-4576/2019 část pozemku parc.č. 1144 v k.ú. Liboc o výměře 1950 m2 za účelem odpočinku a slunění návštěvníků koupaliště Divoká Šárka, na dobu určitou od 1.7.2019 do 31.8.2019, společnosti Koupaliště Divoká Šárka s.r.o., za dohodnuté nájemné 120,- Kč/m2/rok. záměr - Pronajmout OCP 13.6.2019 - 28.6.2019
TSK-4584/2019 Pronájem části komunikace na dobu určitou - Seifertova 681/79, Praha 3, viz příloha záměr TSK 13.6.2019 - 28.6.2019
ZDR-4582/2019 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - Finedent Clinic s.r.o. oznámení ZDR 12.6.2019 - 11.8.2019
ZDR-4583/2019 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - M.H.M. Consulting s.r.o. oznámení ZDR 12.6.2019 - 11.8.2019
HOM-4564/2019 movitá věc: ŚKODA OCTAVIA, RZ: 5E3 5050, VIN: TMBGE21Z652066590, první registrace: rok 2005; k dispozici malý a velký technický průkaz, 1x klíče od vozidla dražební vyhláška HOM 12.6.2019 - 10.7.2019
STR-4572/2019 Umístění stavby s názvem "Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo), doplněná o protipovodňová opatření v ul. Vrážská od křižovatky s ul. U Jankovky, Praha 5 - Radotín", na pozemcích v k.ú. Radotín - vyrozumění o zpětvzetí odvolání oznámení STR 12.6.2019 - 28.6.2019
THM-4565/2019 Umístění nereklamních doplňků na stožárech VO záměr THM 12.6.2019 - 27.6.2019