Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
PER-6624/2018 metodik / metodička kontrolních činností v odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence volná pracovní místa na MHMP PER 10.5.2018 - 28.5.2018
ODA-6638/2018 Zenklova - RTT opatření ODA 10.5.2018 - 26.5.2018
TSK-6584/2018 Obvodová, Letňanská Obnova kabelů VN záměr TSK 10.5.2018 - 25.5.2018
TSK-6596/2018 Černošická, Lipence záměr TSK 10.5.2018 - 25.5.2018
TSK-6597/2018 zařízení staveniště, Huberova, Zahradní záměr TSK 10.5.2018 - 25.5.2018
TSK-6598/2018 obnova vodovodních řadů záměr TSK 10.5.2018 - 25.5.2018
OCP-6599/2018 části pozemků parc.č. 1530, 1531 a 1525/1 v k.ú. Vinoř o celkové rozloze 1000 m2 za účelem extenzivního nácviku horolezeckých technik HO Satalice z.s., na dobu neurčitou, za dohodnuté nájemné ve výši 7,- Kč/m2/rok záměr - Pronajmout OCP 10.5.2018 - 25.5.2018
TSK-6600/2018 Kostřinská - kontejner záměr TSK 10.5.2018 - 25.5.2018
TSK-6601/2018 Sokolovská - ZS aukční karta TSK 10.5.2018 - 25.5.2018
TSK-6605/2018 pronajmout část komunikace dle přílohy záměr TSK 10.5.2018 - 25.5.2018
TSK-6606/2018 stavba plynovodu, Bělohorská, Kutnauerovo nám., Vodňanského, Hošťálkova, Za Strahovem, Pod Královkou, Diskařská, Dlabačov záměr TSK 10.5.2018 - 25.5.2018
PER-6618/2018 ekonom / ekonomka v odboru ochrany prostředí volná pracovní místa na MHMP PER 10.5.2018 - 25.5.2018
PER-6623/2018 specialista / specialistka ochrany přírody a krajiny a zemědělského půdního fondu v odboru ochrany prostředí volná pracovní místa na MHMP PER 10.5.2018 - 25.5.2018
ODA-6633/2018 Myslíkova 18- kontejner opatření ODA 10.5.2018 - 25.5.2018
HOM-6640/2018 Čimická 848/41, Praha 8, k.ú. Troja záměr HOM 10.5.2018 - 25.5.2018