Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-9740/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2619 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery z Ministerstva práce a sociálních věcí v souvislosti s vyhlášením rozpočtové opatření OVO 9.10.2018 - 8.10.2020
OVO-9741/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2621 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních rozpočtové opatření OVO 9.10.2018 - 8.10.2020
ROZ-9709/2018 spoluvlastnický podíl 1/4 - rodinný dům, Radvanice, č.p. 38 na pozemku parc.č. St. 137 a pozemek (zahrada) parc.č. 160/4, LV 471, v k.ú. Radvanice nad Sázavou, obec Úžice, okr. Kutná Hora dražební vyhláška ROZ 9.10.2018 - 28.11.2018
ROZ-9710/2018 garáž č. 2548/31, Stodůlky, č.p. 2548, budova garáží, na pozemku parc.č. 2780/217, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku, LV 2366 a LV 3813, v k.ú. Stodůlky, obec Praha dražební vyhláška ROZ 9.10.2018 - 14.11.2018
PER-9712/2018 referent / referentka evidence řidičů – agenda řidičských průkazů v odboru dopravněsprávních činností (3 pracovní místa) volná pracovní místa na MHMP PER 9.10.2018 - 26.10.2018
PER-9713/2018 právník / právnička v odboru územního rozvoje volná pracovní místa na MHMP PER 9.10.2018 - 26.10.2018
ODA-9720/2018 Opatovská - úpravy VJP vyhláška ODA 9.10.2018 - 25.10.2018
ODA-9732/2018 Dvořákovo nábř. opatření ODA 9.10.2018 - 25.10.2018
ODA-9733/2018 17.listopadu opatření ODA 9.10.2018 - 25.10.2018
TSK-9686/2018 NN4031, Plzeňská P5 záměr TSK 9.10.2018 - 24.10.2018
HOM-9687/2018 Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Chodov - lokalita Opatov - východ záměr - Směnit HOM 9.10.2018 - 24.10.2018
HOM-9688/2018 Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Chodov - lokalita Opatov - východ záměr - Směnit HOM 9.10.2018 - 24.10.2018
TSK-9689/2018 Jeremiášova záměr TSK 9.10.2018 - 24.10.2018
TSK-9690/2018 JANKOVCOVA 33, P7, pč:2297/1 kú:Holešovice záměr TSK 9.10.2018 - 24.10.2018
ODA-9731/2018 Ústecká - souvislá údržba §19a veřejná vyhláška ODA 9.10.2018 - 24.10.2018