Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
HOM-9500/2018 pronájem NP Vodičkova 674/6, Praha 1 výběrové řízení HOM 9.10.2018 - 24.10.2018
HOM-9594/2018 Pronájem garáže Praha 10, k.ú. Dubeč záměr - Pronajmout HOM 9.10.2018 - 24.10.2018
HOM-9648/2018 gar. stání č. 40 Smikova 734/6, Praha 9 k.ú. Černý Most záměr - Pronajmout HOM 9.10.2018 - 24.10.2018
TSK-9691/2018 ANKOVCOVA 33, P7, pč:2297/1 kú:Holešovice záměr TSK 9.10.2018 - 24.10.2018
TSK-9692/2018 parc.č. 109 k.ú. Josefov záměr TSK 9.10.2018 - 24.10.2018
HOM-9695/2018 parc. č. 1943/1 v kat. území Michle záměr - Pronajmout HOM 9.10.2018 - 24.10.2018
TSK-9696/2018 Bucharova, Praha 13, parc. č. 2921, k.ú. Stodůlky záměr TSK 9.10.2018 - 24.10.2018
TSK-9697/2018 Bucharova, Praha 13, parc. č. 2921, k.ú. Stodůlky záměr TSK 9.10.2018 - 24.10.2018
TSK-9700/2018 Hradešínská záměr TSK 9.10.2018 - 24.10.2018
TSK-9702/2018 Rokycanova 6 a Chelčického 7, Praha 3, parc.č. 913/1 a 4362/1, k.ú. Žižkov záměr TSK 9.10.2018 - 24.10.2018
OCP-9703/2018 pozemek parc.č. 1465/1 v k.ú. Běchovice, o výměře 205 700 m2, za účelem využití k zemědělské výrobě společnosti Týnice s.r.o., a to na dobu určitou od 1.4.2019 do 30.9.2019 za dohodnuté pachtovné ve výši 2,8% z přiřazené základní ceny/m2/rok. záměr - Pronajmout OCP 9.10.2018 - 24.10.2018
HOM-9706/2018 rozšířit stávající prostory sloužící k podnikání v objektu Národní 43, Praha 1 záměr HOM 9.10.2018 - 24.10.2018
SCZ-9705/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - Mgr. Lucie Krejčová oznámení SCZ 8.10.2018 - 7.12.2018
PER-9694/2018 správce / správkyně oblasti informačního systému v odboru informatiky volná pracovní místa na MHMP PER 8.10.2018 - 12.11.2018
ROZ-9693/2018 zrušení dražby: spoluvlastnický podíl 3/4 - rodinná rekreace Předbořice, č.e. 154 na pozemku parc.č. St. 92 a pozemek parc.č. 713 (zahrada), LV 175, včetně příslušenství, v k.ú. Předbořice, obec Černíny, okr. Kutná Hora, z důvodu úhrady pohledávky dražební vyhláška ROZ 8.10.2018 - 8.11.2018