Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
ROZ-2588/2019 rodinný dům, Rožmberk nad Vltavou, č.p. 49 na pozemku parc.č. St. 69 a pozemek parc.č. 43 (ostatní plocha), LV 54, v k.ú. Rožmberk nad Vltavou, obec Rožmberk nad Vltavou, okr. Český Krumlov dražební vyhláška ROZ 8.3.2019 - 17.4.2019
HOM-2497/2019 úplatného převodu technologie výměníkové stanice v objektu č.p. 2479, ul. Mezi Školami, Praha 5 záměr - Prodat HOM 8.3.2019 - 29.3.2019
PER-2564/2019 manažer / manažerka pro publicitu v odboru evropských fondů volná pracovní místa na MHMP PER 8.3.2019 - 29.3.2019
PER-2566/2019 finanční referent / referentka projektu v odboru projektového řízení - na dobu určitou volná pracovní místa na MHMP PER 8.3.2019 - 28.3.2019
PER-2559/2019 interní auditor / interní auditorka v odboru „Kancelář ředitele Magistrátu“ volná pracovní místa na MHMP PER 8.3.2019 - 26.3.2019
STR-2581/2019 Umístění stavby s názvem "SSZ 8.952 Ústecká-K Ládví - přeložky inženýrských sítí" na pozemcích v k.ú. Kobylisy a v k.ú. Dolní Chabry rozhodnutí STR 8.3.2019 - 24.3.2019
TSK-2560/2019 ul Škrétova 1, p.č.4079/5, k.ú. Vinohrady aukční karta TSK 8.3.2019 - 23.3.2019
TSK-2561/2019 viz. příloha záměr TSK 8.3.2019 - 23.3.2019
TSK-2562/2019 U Libeňského pivovaru, lešení, oprava balkonů záměr TSK 8.3.2019 - 23.3.2019
TSK-2585/2019 Mobilní zábor, výměna oken v objektu Vítkova 34, Karlín záměr TSK 8.3.2019 - 23.3.2019
TSK-2586/2019 Stavební výtah - rekonstrukce objektu Sokolovská 539/31, Praha á záměr TSK 8.3.2019 - 23.3.2019
TSK-2587/2019 Zařízení staveniště, Sokolovská 1464/188, Libeň, půdní vestavba záměr TSK 8.3.2019 - 23.3.2019
TSK-2589/2019 Křivenická, Praha 8 - Čimice, výkopy pro opravu horkovodu záměr TSK 8.3.2019 - 23.3.2019
TSK-2590/2019 rekonstrukce vodoměrných šachet Ústecká, Maškova, Horňátecká, Praha á záměr TSK 8.3.2019 - 23.3.2019
TSK-2592/2019 Řešovská, Bohnice, zařízení staveniště - stavba domova seniorů záměr TSK 8.3.2019 - 23.3.2019