Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
HOM-6188/2018 malešický statek záměr - Pronajmout HOM 10.5.2018 - 25.5.2018
HOM-6207/2018 Pešlova 132 záměr - Pronajmout HOM 10.5.2018 - 25.5.2018
DPC-6587/2018 Rozhodnutí o odvodu nepoužité části výtěžku veřejné sbírky do rozpočtu Hl. m. Prahy a následném použití odvedené části výtěžku na účel uvedený ve výroku - ALZHEIMER HOME z.ú., Praha 4 rozhodnutí DPC 10.5.2018 - 24.5.2018
OVO-6611/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1020 - k záměru odboru INF MHMP na realizaci veřejné zakázky Rozšíření systému zálohování dat pro nová datová centra“ a ke jmenování komise rozpočtové opatření OVO 9.5.2018 - 8.5.2020
OVO-6612/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1050 - k úpravě rozpočtu běžných výdajů vlastního hlavního města Prahy v kap. 0416 rozpočtové opatření OVO 9.5.2018 - 8.5.2020
OVO-6613/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1039 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra na zajištění bydlení rozpočtové opatření OVO 9.5.2018 - 8.5.2020
OVO-6614/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1048 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 9.5.2018 - 8.5.2020
OVO-6615/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1019 - k návrhu na uzavření smlouvy NAP/03/07/000263/2018 s Českou republikou, Národním archivem o nájmu datové cely č. 3, která se nachází v budově rozpočtové opatření OVO 9.5.2018 - 8.5.2020
OVO-6616/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1051 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 v roce 2018 u škol a školských zařízení, zřizovaných hlavním městem Prahou a u škol a rozpočtové opatření OVO 9.5.2018 - 8.5.2020
SCZ-6604/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Patrik Paulis oznámení SCZ 9.5.2018 - 8.7.2018
SCZ-6560/2018 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru nutriční terapeut pro území hl.m.Prahy výběrové řízení SCZ 9.5.2018 - 19.6.2018
RED-6594/2018 Konec doby zvýšeného nebezpečí požárů nařízení RED 9.5.2018 - 8.6.2018
PER-6583/2018 kontrolor-právník / kontrolorka-právnička v odboru kontrolních činností volná pracovní místa na MHMP PER 9.5.2018 - 31.5.2018
HOM-6252/2018 Malešický statek záměr - Pronajmout HOM 9.5.2018 - 24.5.2018
DSC-6577/2018 Roman Žahour, 17.10.1967 - oznámení o možnosti převzetí uložené písemnosti oznámení DSC 8.5.2018 - 23.5.2018