Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
HOM-4494/2019 pronájem pozemků parc. č. 2983/13 a 2983/14 k.ú. Libeň záměr - Pronajmout HOM 12.6.2019 - 27.6.2019
HOM-4506/2019 VYP/35/05/005291/2018 záměr - Vypůjčit HOM 12.6.2019 - 27.6.2019
TSK-4530/2019 Tyršova 1832/7,par.č.2403, kat.ú.Nové Město záměr - Pronajmout TSK 12.6.2019 - 27.6.2019
HOM-4531/2019 dodatek č. 2 k pachtovní smlouvě PAC/35/05/002554/2017 záměr - Pronajmout HOM 12.6.2019 - 27.6.2019
TSK-4532/2019 Vinohradská 122, Praha 3, Parc.č. 4098/2, k.ú. Vinohrady záměr TSK 12.6.2019 - 27.6.2019
TSK-4536/2019 Čs. Armády 728/26, parc.č. 2063, k.ú. Bubeneč záměr TSK 12.6.2019 - 27.6.2019
TSK-4537/2019 pronájem komunikace viz. příloha záměr TSK 12.6.2019 - 27.6.2019
TSK-4543/2019 Pronájem části komunikace Náměstí Na Santince 1554/2, Praha 6 na dobu určitou, viz příloha. záměr TSK 12.6.2019 - 27.6.2019
HOM-4544/2019 výpůjčka pozemků parc.č. 1936/3, 1936/4, 1936/5, 1936/6, 1936/7, 1915/3, 1915/5, 1915/6, 1915/7 v k.ú. Kbely a parc.č. 1686/2, 16186/4, 1686/40 v k. ú. Vysočany záměr - Vypůjčit HOM 12.6.2019 - 27.6.2019
OCP-4546/2019 Rozhodnutí o odvolání proti povolení k nakládání s vodami a dodatečnému povolení stavby - Infrastruktura 16 ŘD V Hrobech - srážková kanalizace, splašková kanalizace a vodovod rozhodnutí OCP 12.6.2019 - 27.6.2019
TSK-4547/2019 Kamýcká, Suchdolská, obnova vodovodního řadu záměr TSK 12.6.2019 - 27.6.2019
THM-4566/2019 Umístění nereklamních doplňků na stožárech VO záměr THM 12.6.2019 - 27.6.2019
PKD-4581/2019 Strakonická opatření PKD 12.6.2019 - 27.6.2019
PKD-4585/2019 Italská opatření PKD 12.6.2019 - 27.6.2019
PKD-4586/2019 Vyšehradská veřejná vyhláška PKD 12.6.2019 - 27.6.2019