Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
EVM-0696/2017 dodatek č. 2 k dražební vyhlášce: rodinný dům Vonoklasy, č.p. 187 na pozemku parc.č. St. 350 a pozemky parc.č. 447/1, 447/6 a 475/30 (zahrady a ostatní plocha), vše LV č. 281 v k.ú. Vonoklasy, okr. Praha-západ dražební vyhláška EVM 4.7.2017 - 2.8.2017
HOM-0667/2017 prodej pozemku parc. č. 75 vč. budovy č.p. 90 v k. ú. Ratměřice záměr - Prodat HOM 4.7.2017 - 26.7.2017
HOM-0669/2017 prodej pozemků parc. č. 232, 235/2 a 775 v k. ú. Nový Studenec, obec Ždírec nad Doubravou záměr - Prodat HOM 4.7.2017 - 26.7.2017
HOM-0482/2017 prodej pozemků v k.ú. Letňany záměr - Prodat HOM 4.7.2017 - 25.7.2017
HOM-0680/2017 Prodej pozemku p.č. 3503 v k.ú. Libeň - MUDr. Jiří Novák záměr - Prodat HOM 4.7.2017 - 25.7.2017
HOM-0302/2017 Bryksova 666 záměr - Pronajmout HOM 4.7.2017 - 24.7.2017
SCZ-0684/2017 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Lena Kadlecová oznámení SCZ 3.7.2017 - 1.9.2017
EVM-0685/2017 byt č. 93/12 ,byt. dům Strašnice, č.p. 93 na pozemku parc.č. 1225, LV č. 4913 v k.ú. Strašnice, obec Praha dražební vyhláška EVM 3.7.2017 - 17.8.2017
EVM-0686/2017 dodatek č. 2 k dražbě nedobrovolné - rodinný dům Blatnice, č.p. 167 na pozemku parc.č. St. 164, LV č. 163 v k.ú. Blatnice u Nýřan, okr. Plzeň dražební vyhláška EVM 3.7.2017 - 2.8.2017
EVM-0688/2017 dodatek č. 2 k dražební vyhlášce: rodinný dům Blatnice, č.p. 245 na pozemku parc.č. St. 453 a pozemek parc.č. 41/8, LV č. 293 v k.ú. Blatnice u Nýřan, okr. Plzeň dražební vyhláška EVM 3.7.2017 - 2.8.2017
EVM-0689/2017 dodatek č. 2 k dražební vyhlášce: objekt k bydlení Velký Osek, č.p. 135 na pozemku parc.č. St. 149 a pozemek parc.č. 667/3 (zahrada), LV č. 369 v k.ú. Velký Osek, okr. Kolín dražební vyhláška EVM 3.7.2017 - 2.8.2017
HOM-0292/2017 VŘ pozemky parc.č. 1856/38,52 v k.ú. Dubeč výběrové řízení HOM 1.7.2017 - 15.8.2017
HOM-0325/2017 pronajmout formou pachtu výběrové řízení HOM 1.7.2017 - 15.8.2017
HOM-0479/2017 pacht pozemku parc. č. 322/32 v k. ú. Holyně výběrové řízení HOM 1.7.2017 - 15.8.2017
HOM-0604/2017 pacht pozemku parc. č. 322/33 v k. ú. Holyně výběrové řízení HOM 1.7.2017 - 15.8.2017