Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
HOM-0890/2017 vypůjčení části pozemku parc.č. 753/1 v k. ú. Komořany o výměře 30.850 m2 za účelem využití k výběhu koní záměr - Vypůjčit HOM 21.7.2017 - 5.8.2017
ODA-0967/2017 KK Bělohorská, Myslbekova opatření ODA 21.7.2017 - 5.8.2017
TSK-0969/2017 záměr pronajmout č.p.743 k.ú.Hradčany, 1031 k.ú.St.Město,119/1 Josefov, 1064, 1055 M.Strana, 2555, 2398/1, 2515, 2350 Nové Město,1039/1 k.ú.M.Strana, 1019, 1061, 1139 k.ú. Staré Město záměr TSK 21.7.2017 - 5.8.2017
TSK-0972/2017 záměr pronajmout č.p.1030, 1031, 1033, 1034, 1035, 919/2, 910/3 k.ú. Staré Město záměr TSK 21.7.2017 - 5.8.2017
OCP-0973/2017 Výpůjčka části pozemků 2104/17 a 2104/1 k.ú. Holešovice záměr - Poskytnout jako výpůjčku OCP 21.7.2017 - 5.8.2017
ODA-0974/2017 Rozhodnutí o odvolání - stavba Litochlebský park rozhodnutí ODA 21.7.2017 - 5.8.2017
TSK-0977/2017 Komunardů 32, parc.č. 2306, k.ú. Holešovice záměr TSK 21.7.2017 - 5.8.2017
TSK-0978/2017 Žukovského, parc.č. 1739/1, k.ú. Ruzyně záměr TSK 21.7.2017 - 5.8.2017
TSK-0979/2017 Šrobárova, parc.č. 4314/1, k.ú. Vinohrady záměr TSK 21.7.2017 - 5.8.2017
OCP-0985/2017 EIA - Rozhodnutí - Závěr zjišťovacího řízení záměru Vestavba areálové čerpací stanice PHM, Přerost a Švorc - auto s. r. o., Praha 6 rozhodnutí OCP 21.7.2017 - 5.8.2017
HOM-0994/2017 pozemek parc.č. 252/97 k.ú. Benice záměr - Pronajmout HOM 21.7.2017 - 5.8.2017
HOM-0995/2017 pozemky parc. č. 2680/1, parc. č. 2680/5 a parc.č. 2680/7 k.ú. Hloubětín záměr - Pronajmout HOM 21.7.2017 - 5.8.2017
RED-0975/2017 Nařízení státní veterinární správy - mimořádná opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - afrického moru prasat na území České republiky oznámení RED 20.7.2017 - 31.12.2017
EVM-0970/2017 dodatek č. 1 k dražební vyhlášce - přihlášení věřitelů řádně a v termínu. Pozemky parc.č. 1173, 1174 a 1177/1 (ostatní plocha), vše na LV č. 1297, v k.ú. Holešovice, obec Praha dražební vyhláška EVM 20.7.2017 - 20.9.2017
EVM-0976/2017 spoluvlastnický podíl 1/4 - pozemky parc.č. 1832/71, 1833/1 a 1845/37 (orná půda), vše na LV č. 656 v k.ú. Dobrovice, okr. Mladá Boleslav dražební vyhláška EVM 20.7.2017 - 14.9.2017