Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
TSK-2836/2019 pronajmout část komunikace Týnská, Týnská ulička k.ú. Staré Město Praha 1 záměr TSK 21.3.2019 - 5.4.2019
TSK-2839/2019 chodovská obnova vod.řadu záměr TSK 21.3.2019 - 5.4.2019
TSK-2841/2019 Rekonstrukce BD, Družstevní, p.č. 2973, Praha 4, Nusle záměr TSK 21.3.2019 - 5.4.2019
TSK-2842/2019 Praha 7 Za Elektrárnou, U Výstaviště parc.č.2271, 2173/1 vodovodní řad + přípojka záměr TSK 21.3.2019 - 5.4.2019
TSK-2843/2019 záměr pronajmout část pozemku č.p. 2339/4 k.ú. Nové Město záměr TSK 21.3.2019 - 5.4.2019
TSK-2845/2019 Pronájem části komunikace, Římská 1222/33, Vinohrady záměr TSK 21.3.2019 - 5.4.2019
TSK-2847/2019 záměr pronajmout část pozemku č.p. 2556/1, 2556/2 k.ú. Nové Město záměr TSK 21.3.2019 - 5.4.2019
TSK-2848/2019 pronajmout část komunikace Jakubská, Králodvorská,, Náměstí republiky, Rybná, U prašné brány, U Obecního domu, Celetná záměr TSK 21.3.2019 - 5.4.2019
TSK-2850/2019 Praha 7 parc.č. 2220 k.ú. Holešovice Kostelní 6 nepodchodné lešení od 4/2019 záměr TSK 21.3.2019 - 5.4.2019
OCP-2857/2019 EIA - Rozhodnutí - Závěr zjišťovacího řízení záměru „Změna III. fáze záměru Centrum Praha Jih - Chodov“ rozhodnutí OCP 21.3.2019 - 5.4.2019
OCP-2824/2019 Žádost o souhlas s prováděním stavebních prací v ochranném pásmu stromů podle § 46 odst. 3 a výjimky z ochrany stromů v rámci akce "Podleský rybník, rekonstrukce bezpečnostních přelivů a rozdělovacího objektu". oznámení o zahájení řízení OCP 21.3.2019 - 29.3.2019
ROZ-2853/2019 spoluvlastnický podíl 1/2 - byt č. 1085/8, Řepy, č.p. 1083-1085, byt. dům, na pozemku parc.č. 1142/3 - 1142/5, podíl 738/65834 na společ. částech domu a pozemku, LV 3530, v k.ú. Řepy, obec Praha dražební vyhláška ROZ 20.3.2019 - 14.5.2019
ROZ-2852/2019 spoluvlastnický podíl id. 1/24 - pozemek parc.č. 709, LV 1435, v k.ú. Záběhlice, obec Praha dražební vyhláška ROZ 20.3.2019 - 2.5.2019
ROZ-2849/2019 rodinná rekreace, Jáchymov, č.e. 95 na pozemku parc.č. St. 149/2 a pozemek parc.č. St. 150/3, LV 296, včetně příslušenství, v k.ú. Jáchymov, obec Jáchymov, okr. Karlovy Vary dražební vyhláška ROZ 20.3.2019 - 30.4.2019
ROZ-2851/2019 rodinná rekreace, Bohostice, č.e. 11, na pozemku parc.č. St. 111 a pozemek parc.č. 210/2 (zahrada), LV 246, v k.ú. Bohostice, obec Bohostice, okr. Příbram dražební vyhláška ROZ 20.3.2019 - 30.4.2019