Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
TSK-2540/2019 Opatovská zábor lešení záměr TSK 8.3.2019 - 23.3.2019
TSK-2541/2019 Novodvorská stav.úpravy komunikace záměr TSK 8.3.2019 - 23.3.2019
TSK-2542/2019 Chorvatská záměr TSK 8.3.2019 - 23.3.2019
TSK-2543/2019 pronajmout část komunikace dle přílohy záměr TSK 8.3.2019 - 23.3.2019
TSK-2544/2019 pronajmout část komunikace dle přílohy záměr TSK 8.3.2019 - 23.3.2019
TSK-2545/2019 pronajmout část komunikace dle přílohy záměr TSK 8.3.2019 - 23.3.2019
TSK-2546/2019 pronajmout část komunikace dle přílohy záměr TSK 8.3.2019 - 23.3.2019
TSK-2548/2019 Jana Želivského 1986/33, Praha 3, parc.č. 4396, k.ú. Žižkov záměr TSK 8.3.2019 - 23.3.2019
TSK-2549/2019 U Královské louky parc. č. 614 záměr TSK 8.3.2019 - 23.3.2019
TSK-2554/2019 ul. Rubešova 22, p.č. 4097/1, k.ú. Vinohrady záměr TSK 8.3.2019 - 23.3.2019
TSK-2565/2019 Přátelství záměr TSK 8.3.2019 - 23.3.2019
TSK-2570/2019 záměr pronajmout část pozemku č.p. 2306/1 k.ú. Nové Město záměr TSK 8.3.2019 - 23.3.2019
TSK-2571/2019 pronajmout část komunikace dle přílohy záměr TSK 8.3.2019 - 23.3.2019
OCP-2573/2019 Státní plavební správa - návrh opatření obecné povahy - zastavení plavebního provozu PK Praha - Podbaba +plavební kanál Troja dne 14.5.2019 veřejná vyhláška OCP 8.3.2019 - 23.3.2019
OCP-2574/2019 Státní plavební správa - návrh opatření obecné povahy - zastavení provozu PK Praha - Smíchov ve dnech 7.10. 2019 - 24.11.2019 veřejná vyhláška OCP 8.3.2019 - 23.3.2019