Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
ODA-9701/2018 Ústecká - souvislá údržba komunikace opatření ODA 8.10.2018 - 24.10.2018
HOM-9228/2018 ZT VSS - ČSMPS záměr - Pronajmout HOM 8.10.2018 - 23.10.2018
HOM-9480/2018 Oznámení k NP v objektu č.p. 419, ul. Martinská 5, Praha 1, k.ú. Staré Město záměr - Ostatní HOM 8.10.2018 - 23.10.2018
HOM-9502/2018 NP - č.p. 551 záměr HOM 8.10.2018 - 23.10.2018
HOM-9542/2018 pronájem spoluvlastnického podílu id. 47069/84375 pozemku parc. č. 1846/1 k.ú. Libeň záměr - Pronajmout HOM 8.10.2018 - 23.10.2018
UZR-9649/2018 Veřejná vyhláška o vydání Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy veřejná vyhláška UZR 8.10.2018 - 23.10.2018
ZIO-9707/2018 Vyhlášení nálezu movitých věcí (období 24. 9. 2018 - 5. 10. 2018) oznámení ZIO 8.10.2018 - 23.10.2018
SCZ-9640/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Zuzana Srbová oznámení SCZ 5.10.2018 - 5.12.2018
ROZ-9647/2018 byt č. 714/40, Vokovice, č.p. 714, byt. dům, na pozemku parc.č. 1273/6, podíl 326/25079 na společ. částech domu a pozemku, LV 3149, v k.ú. Vokovice, obec Praha dražební vyhláška ROZ 5.10.2018 - 26.11.2018
SCZ-9590/2018 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru odborný fyzioterapeut pro území hl. m. Prahy výběrové řízení SCZ 5.10.2018 - 15.11.2018
SCZ-9639/2018 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru ergoterapeut pro území hl. m. Prahy výběrové řízení SCZ 5.10.2018 - 15.11.2018
ROZ-9644/2018 byt č. 948/2, Hostivař, č.p. 946-951, byt. dům, na pozemku parc.č.2405/31-2405/35 a 2676/2, podíl 396/53060 na společ. částech domu a pozemku, včetně příslušenství (sklepní kóje), LV 8665, v k.ú. Hostivař, obec Praha dražební vyhláška ROZ 5.10.2018 - 7.11.2018
ROZ-9656/2018 stavba, Libeň, č.p. 2453, na pozemku parc.č. 13/38, LV 10092, v k.ú. Libeň, obec Praha dražební vyhláška ROZ 5.10.2018 - 6.11.2018
HOM-9517/2018 prodej pozemku parc. č. 4261/260 v k.ú. Smíchov záměr - Prodat HOM 5.10.2018 - 26.10.2018
OPP-9622/2018 České dědictví UNESCO – povinně zveřejňované údaje - Závěrečný účet a zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2017 oznámení OPP 4.10.2018 - 19.10.2038