Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-6615/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1019 - k návrhu na uzavření smlouvy NAP/03/07/000263/2018 s Českou republikou, Národním archivem o nájmu datové cely č. 3, která se nachází v budově rozpočtové opatření OVO 9.5.2018 - 8.5.2020
OVO-6616/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1051 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 v roce 2018 u škol a školských zařízení, zřizovaných hlavním městem Prahou a u škol a rozpočtové opatření OVO 9.5.2018 - 8.5.2020
SCZ-6604/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Patrik Paulis oznámení SCZ 9.5.2018 - 8.7.2018
SCZ-6560/2018 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru nutriční terapeut pro území hl.m.Prahy výběrové řízení SCZ 9.5.2018 - 19.6.2018
RED-6594/2018 Konec doby zvýšeného nebezpečí požárů nařízení RED 9.5.2018 - 8.6.2018
PER-6583/2018 kontrolor-právník / kontrolorka-právnička v odboru kontrolních činností volná pracovní místa na MHMP PER 9.5.2018 - 31.5.2018
HOM-6252/2018 Malešický statek záměr - Pronajmout HOM 9.5.2018 - 24.5.2018
DSC-6577/2018 Roman Žahour, 17.10.1967 - oznámení o možnosti převzetí uložené písemnosti oznámení DSC 8.5.2018 - 23.5.2018
TSK-6578/2018 Demolice RD, staveništní vjezd, k.ú. Krč, P4 záměr TSK 8.5.2018 - 23.5.2018
UZR-6556/2018 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o veřejném jednání nad zpracovanou územní studií pro nový územní plán hl. m. Prahy lokality Nová Harfa a části lokality U Rokytky veřejná vyhláška UZR 7.5.2018 - 14.6.2018
UZR-6557/2018 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o veřejném jednání nad zpracovanou územní studií pro nový územní plán hl. m. Prahy lokalita Západní Město veřejná vyhláška UZR 7.5.2018 - 14.6.2018
HOM-6456/2018 pronájem pozemku parc. č. 178 k.ú. Libeň záměr - Pronajmout HOM 7.5.2018 - 23.5.2018
ROZ-6568/2018 spoluvlastnický podíl 1/48 - objekt k bydlení Batelov, č.p. 217 na pozemku parc.č. 379, LV 298 v k.ú. Batelov, obec Batelov, okr. Jihlava dražební vyhláška ROZ 4.5.2018 - 6.6.2018
HOM-6320/2018 prodej částí pozemku parc.č. 891/1 v k.ú. Krč záměr - Prodat HOM 4.5.2018 - 25.5.2018
OCP-6539/2018 Tržní místo záměr OCP 4.5.2018 - 24.5.2018