Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
HOM-0280/2017 VŘ pozemky parc.č. 1550/5 o výměře 947 m2 a parc.č. 1550/6 o výměře 9 m2 k.ú. Dubeč výběrové řízení HOM 1.7.2017 - 15.8.2017
HOM-0292/2017 VŘ pozemky parc.č. 1856/38,52 v k.ú. Dubeč výběrové řízení HOM 1.7.2017 - 15.8.2017
HOM-0308/2017 pronajmout formou pachtu výběrové řízení HOM 1.7.2017 - 15.8.2017
HOM-0312/2017 pronajmout formou pachtu výběrové řízení HOM 1.7.2017 - 15.8.2017
HOM-0313/2017 pronajmout formou pachtu výběrové řízení HOM 1.7.2017 - 15.8.2017
HOM-0314/2017 pronajmout formou pachtu výběrové řízení HOM 1.7.2017 - 15.8.2017
HOM-0325/2017 pronajmout formou pachtu výběrové řízení HOM 1.7.2017 - 15.8.2017
HOM-0326/2017 pronajmout formou pachtu výběrové řízení HOM 1.7.2017 - 15.8.2017
HOM-0440/2017 pozemek parc. č. 1500/10 k.ú. Dolní Počernice výběrové řízení HOM 1.7.2017 - 15.8.2017
HOM-0441/2017 pozemky parc. č. 1501/20, 1501/21 a 1501/23, vše v k.ú. Dolní Počernice výběrové řízení HOM 1.7.2017 - 15.8.2017
HOM-0442/2017 Pozemky parc. č. 1501/2 a 1501/24, oba v k.ú. Dolní Počernice záměr HOM 1.7.2017 - 15.8.2017
HOM-0444/2017 pozemek parc. č. 1330/69 k.ú. Dolní Počernice záměr HOM 1.7.2017 - 15.8.2017
HOM-0445/2017 pozemky parc. č. 1330/71, 1330/72, 1330/73 a 1330/92, vše v k.ú. Dolní Počernice záměr HOM 1.7.2017 - 15.8.2017
HOM-0448/2017 pacht pozemků v k.ú. Jinonice výběrové řízení HOM 1.7.2017 - 15.8.2017
HOM-0479/2017 pacht pozemku parc. č. 322/32 v k. ú. Holyně výběrové řízení HOM 1.7.2017 - 15.8.2017