Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OCP-9593/2018 vyhlášení soutěže "Šetrné stavby v Praze 2018" oznámení OCP 4.10.2018 - 14.11.2018
PER-9620/2018 finanční manažer / finanční manažerka v odboru evropských fondů - na dobu určitou volná pracovní místa na MHMP PER 4.10.2018 - 1.11.2018
ROZ-9628/2018 nový termín dražby 1.11.2018: rodinný dům Třeboradice, č.p. 131 na pozemku parc.č. 249 a pozemek parc.č. 250 (zahrada), LV 197, včetně příslušenství (oplocení s podezdívkou, skleník, venkovní krb, studna) v k.ú. Třeboradice, obec Praha dražební vyhláška ROZ 4.10.2018 - 1.11.2018
HOM-9509/2018 prodat pozemek p.č. 2515/2 o výměře 3 m2 v k.ú. Hloubětín záměr - Prodat HOM 4.10.2018 - 25.10.2018
ZSP-9591/2018 Vyhlášení grantového řízení - Program podpory registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hlavního města Prahy pro rok 2019 granty ZSP 3.10.2018 - 31.1.2019
ROZ-9587/2018 spoluvlastnický podíl 1/10 - pozemky parc.č. 4272/21 a 4272/22 (zemědělský půdní fond), LV 4815, v k.ú. Horní Počernice, obec Praha dražební vyhláška ROZ 3.10.2018 - 3.12.2018
ROZ-9586/2018 byt č. 1039/4, Vršovice, .p. 1039, byt. dům, na pozemku parc.č. 1256, a podíl 522/17440 na společ. částech domu a pozemku, LV 9393 v k.ú. Vršovice, obec Praha dražební vyhláška ROZ 3.10.2018 - 20.11.2018
ROZ-9589/2018 spoluvlastnický podíl 1/2 - rekreační chalupa, Rouské, č.e. 4, na pozemku parc.č. St. 94 a pozemek parc.č. St. 96 (zbořeniště), LV 207, v k.ú. Rouské, obec Rouské, okr. Přerov dražební vyhláška ROZ 3.10.2018 - 15.11.2018
ROZ-9588/2018 zrušení dražby: spoluvlastnický podíl 1/2 - rodinný dům, Královice, č.p. 75, na pozemku parc.č. 132 a pozemek (zahrada) parc.č. 133, LV 46, včetně příslušenství (kolna), v k.ú. Královice, obec Praha, z důvodu úhrady pohledávky dražební vyhláška ROZ 3.10.2018 - 30.10.2018
OVO-9557/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2569 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva rozpočtové opatření OVO 2.10.2018 - 1.10.2020
OVO-9558/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2566 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky na aktivní rozpočtové opatření OVO 2.10.2018 - 1.10.2020
OVO-9559/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2580 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných a kapitálových výdajů OCP MHMP na rok 2018 v kapitole 02 - Městská infrastruktura rozpočtové opatření OVO 2.10.2018 - 1.10.2020
OVO-9560/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2561 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2018 za účelem financování mezinárodního projektu Urban Nature Lab realizovaného v rámci komunitárního rozpočtové opatření OVO 2.10.2018 - 1.10.2020
OVO-9561/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2575 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v rozpočtové opatření OVO 2.10.2018 - 1.10.2020
OVO-9562/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2586 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů odborů HMP z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 2.10.2018 - 1.10.2020