Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
TSK-8272/2018 pronajmout část pozemku parc.č. 1063 k.ú.Staré Město záměr TSK 2.8.2018 - 17.8.2018
TSK-8274/2018 Otradovická rek.horkovodu záměr TSK 2.8.2018 - 17.8.2018
TSK-8275/2018 ul.Fibichova ( Křížkovského 1584/18, P.3 - výtah, kontejner, skládka materiálu záměr TSK 2.8.2018 - 17.8.2018
TSK-8276/2018 ul.Havlíčkovo náměstí 4, P.3 - lešení záměr TSK 2.8.2018 - 17.8.2018
TSK-8277/2018 pronajmout část komunikace p.č. 126 k.ú. Josefov Praha 1 záměr TSK 2.8.2018 - 17.8.2018
TSK-8278/2018 č. parc. 3777/1, k. ú. Břevnov, Praha 6, naproti domu Sartoriova 32/4 záměr TSK 2.8.2018 - 17.8.2018
TSK-8279/2018 č. parc. 2462/1, k. ú. Vršovice, Estonská 417/7, Praha 10 záměr TSK 2.8.2018 - 17.8.2018
HOM-8280/2018 parc. č. 773/26, 773/56, 773/57, 773/58, 773/59 v kat. území Lhotka záměr - Pronajmout HOM 2.8.2018 - 17.8.2018
TSK-8296/2018 č. parc. 1818/155, k. ú. Hostivař, NN 3496 u SVO 009278, Praha 15 záměr TSK 2.8.2018 - 17.8.2018
TSK-8297/2018 č. parc. 2364/161, k. ú. Kobylisy, Bojasova 1245/7, Praha 8 záměr TSK 2.8.2018 - 17.8.2018
TSK-8298/2018 par.č. 2393 v k.ú. Nové Město záměr TSK 2.8.2018 - 17.8.2018
TSK-8299/2018 č. parc. 4198, k. ú. Dejvice, Fetrovská 55-57, Praha 6 záměr TSK 2.8.2018 - 17.8.2018
TSK-8300/2018 č. parc. 3154/9, k. ú. Dejvice, Mydlářka 7, Praha 6 záměr TSK 2.8.2018 - 17.8.2018
TSK-8301/2018 pronajmout část pozemku p.č. 995 k.ú. Malá Strana záměr TSK 2.8.2018 - 17.8.2018
TSK-8302/2018 Zábor pro kanalizační přípojku a zařízení staveniště na pozemku č.parc. 385 k.ú. Nusle záměr TSK 2.8.2018 - 17.8.2018