Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
HOM-0211/2017 pronajmout formou pachtu výběrové řízení HOM 1.7.2017 - 15.8.2017
HOM-0282/2017 VŘ pozemek parc.č. 1589/24 o výměře 1.347 m2 v k.ú. Dubeč výběrové řízení HOM 1.7.2017 - 15.8.2017
HOM-0283/2017 VŘ pozemek parc.č. 1603/6 v k.ú. Dubeč výběrové řízení HOM 1.7.2017 - 15.8.2017
EVM-0642/2017 spoluvlastnický podíl ve výši 1/8 - pozemky (7) vedené ve zjednodušené evidenci, LV č. 158 v k.ú. Kraselov, okr. Strakonice dražební vyhláška EVM 30.6.2017 - 17.8.2017
EVM-0641/2017 spoluvlastnický podíl ve výši 3/10 na pozemku parc.č. 816/1 (ovocný sad), LV č. 1245 v k.ú. Kolovraty, obec Praha dražební vyhláška EVM 30.6.2017 - 15.8.2017
PRI-0672/2017 Výzva č. 5 Nositele ITI - Budování protipovodňových opatření oznámení PRI 30.6.2017 - 7.8.2017
EVM-0643/2017 MITSUBISHI LANGER CS3WLNJEL6CS0, RZ 2E28777, VIN JMBLNCS3W5U002083 - rozhodná cena 24 000,- Kč dražební vyhláška EVM 30.6.2017 - 1.8.2017
EVM-0644/2017 LAND ROVER RANGE ROVER, SPORT 2.7, RZ: 4E70904, VIN: SALLSAA146A942108 dražební vyhláška EVM 30.6.2017 - 1.8.2017
PER-0624/2017 zakázkář specialista / zakázkářka specialistka v odboru sportu a volného času volná pracovní místa na MHMP PER 30.6.2017 - 31.7.2017
HOM-0629/2017 oznámení k zajištění volební presentace politických stran oznámení HOM 30.6.2017 - 31.7.2017
PER-0625/2017 specialista / specialistka dopravního úřadu – rozvoj dopravních systémů v odboru dopravních agend volná pracovní místa na MHMP PER 30.6.2017 - 28.7.2017
EVM-0613/2017 spoluvlastnický podíl 1/4 - garáž bez č.p. na pozemku parc.č. 454/33 a pozemky parc.č. 454/25 a 454/34 (sportoviště a rekreační plocha) v k.ú. Lysolaje, obec Praha dražební vyhláška EVM 29.6.2017 - 4.8.2017
EVM-0628/2017 převoditelný podíl id. 1/2 na podílu v družstvu Družstvo Laudova 678 v likvidaci, IČO 64947033, se sídlem Praha 6, Laudova 1007/21, PSČ 163 00, zapsaném v OR u Městského soudu v Praze dražební vyhláška EVM 29.6.2017 - 2.8.2017
EVM-0630/2017 spoluvlastnický podíl 1/8 na nemovitostech LV 2342: pozemky (jiná plocha, lesní, vodní a zem.); stavby bez čp. na pozemcích parc.č. 1397/3, 1397/5, 1398, 1399 a 1435, vše v k.ú. Řeporyje, obec Praha dražební vyhláška EVM 29.6.2017 - 1.8.2017
EVM-0618/2017 objekt k bydlení Hlušičky č.p. 40 na pozemku parc.č. St. 50/1 a objekt k bydlení č.p. 121 Hlušičky na pozemku parc.č. St. 50/2 a pozemky parc.č. 118 a 193 (zem. půdní fond), LV č. 834 v k.ú. Hlušičky, okr. Hradec Králové dražební vyhláška EVM 29.6.2017 - 29.7.2017