Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
EVM-0618/2017 objekt k bydlení Hlušičky č.p. 40 na pozemku parc.č. St. 50/1 a objekt k bydlení č.p. 121 Hlušičky na pozemku parc.č. St. 50/2 a pozemky parc.č. 118 a 193 (zem. půdní fond), LV č. 834 v k.ú. Hlušičky, okr. Hradec Králové dražební vyhláška EVM 29.6.2017 - 29.7.2017
PRI-0520/2017 Výzva č. 8 Zprostředkujícího subjektu ITI - Zavádění a modernizace inteligentních dopravních systémů a dopravní telematiky oznámení PRI 28.6.2017 - 29.12.2017
PRI-0518/2017 Výzva č. 6 Zprostředkujícího subjektu ITI - Budování infrastruktury pro cyklistickou dopravu oznámení PRI 28.6.2017 - 31.10.2017
PRI-0519/2017 Výzva č. 7 Zprostředkujícího subjektu ITI - Modernizace vozového parku ve veřejné dopravě oznámení PRI 28.6.2017 - 31.10.2017
SCZ-0569/2017 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Jan Poupě oznámení SCZ 28.6.2017 - 31.8.2017
SML-0593/2017 Konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Střední odborná škola logistických služeb, Praha 9, Učňovská 1/100 konkursy na ředitele / ředitelky městských organizací SML 28.6.2017 - 22.8.2017
SLU-0572/2017 Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu k. ú. Třeboradice obce Praha oznámení SLU 28.6.2017 - 28.7.2017
SLU-0581/2017 Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu k. ú. Lysolaje obce Praha oznámení SLU 28.6.2017 - 28.7.2017
OVO-0521/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1678 - k návrhu na úpravu rozpočtu a úpravu limitu prostředků na platy příspěvkových organizací v působnosti odboru ZSP MHMP a úpravu rozpočtu v kap. rozpočtové opatření OVO 27.6.2017 - 27.6.2019
OVO-0522/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1582 - k nájemní smlouvě na nájem nebytových prostor pro provoz datového centra - KCP, a.s. rozpočtové opatření OVO 27.6.2017 - 27.6.2019
OVO-0523/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1656 - k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 0416 rozpočtové opatření OVO 27.6.2017 - 27.6.2019
OVO-0524/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1618 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva průmyslu a obchodu na rozpočtové opatření OVO 27.6.2017 - 27.6.2019
OVO-0525/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1672 - k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2017 v kap. 04 - Školství, mládež a sport rozpočtové opatření OVO 27.6.2017 - 27.6.2019
OVO-0526/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1609 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v rozpočtové opatření OVO 27.6.2017 - 27.6.2019
OVO-0527/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1677 - k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 0504 a úpravu limitu prostředků na platy a rozpočtu příspěvkových organizací hl. m. Prahy v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 27.6.2017 - 27.6.2019