Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
ROZ-4318/2018 odročení dražby z 21.2. na 15.3.2018: rodinný dům Řitka, č.p. 271 na pozemku parc.č. St. 580 a pozemky parc.č. 217/9 a 219/20 (zem. půdní fond), LV 634, v k.ú. Řitka, obec Řitka, okr. Praha-západ dražební vyhláška ROZ 18.1.2018 - 15.3.2018
ROZ-4319/2018 pozemky parc.č. 4100 a 4775 (zemědělský půdní fond), LV 268 v k.ú. Šatov, obec Šatov, okr. Znojmo dražební vyhláška ROZ 18.1.2018 - 13.3.2018
ROZ-4348/2018 soubor pozemků (zemědělský půdní fond), LV 574 v k.ú. Podmokly nad Berounkou, obec Podmokly, okr. Rokycany dražební vyhláška ROZ 18.1.2018 - 22.2.2018
KUC-4307/2018 RADOU HMP SCHVÁLENÉ JEDNOLETÉ GRANTY KUL 2018 DO 200.000 Kč granty KUC 17.1.2018 - 31.1.2019
KUC-4308/2018 RADOU HMP SCHVÁLENÉ JEDNOLETÉ GRANTY KUL 2018 DO 200.000 Kč DE MINIMIS granty KUC 17.1.2018 - 31.1.2019
KUC-4309/2018 RADOU HMP SCHVÁLENÉ JEDNOLETÉ GRANTY KUL 2018 DO 200.000 Kč INVESTIČNÍ granty KUC 17.1.2018 - 31.1.2019
KUC-4310/2018 RADOU HMP SCHVÁLENÉ VYŘAZENÉ – STAŽENÉ ŽÁDOSTI O GRANT KUL 2018 granty KUC 17.1.2018 - 31.1.2019
KUC-4313/2018 VZOROVÁ JEDNOLETÁ SMLOUVA GRANTŮ KUL 2018 do 200.000 Kč granty KUC 17.1.2018 - 31.1.2019
ROZ-4274/2018 rodinný dům Hostavice, č.p. 303 na pozemku parc.č. 91 a pozemek (zahrada) parc.č. 92, LV 161 v k.ú. Hostavice, obec Praha dražební vyhláška ROZ 17.1.2018 - 22.2.2018
ROZ-4275/2018 spoluvlastnický podíl 1/2 - rodinný dům Filipov, č.p. 16 (pouze zbytky obvodového zdiva) na pozemku parc.č. St. 830, LV 38 v k.ú. Filipov u Jiříkova, okr. Rumburk dražební vyhláška ROZ 17.1.2018 - 22.2.2018
OVO-4270/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.103 - k převodu nevyčerpaných finančních prostředků z minulých let rozpočtové opatření OVO 16.1.2018 - 16.1.2020
OVO-4356/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.80 - k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Gymnázium J. Heyrovského, P 5 - vybudování 4 šaten s příslušenstvím v rozpočtové opatření OVO 16.1.2018 - 16.1.2020
ROZ-4258/2018 objekt k bydlení Jesenice, č.p. 222 na pozemku parc.č. 679 a pozemek parc.č. 520/4, LV 752 včetně příslušenství (oplocení a hospodářská budova) v k.ú. Jesenice u Rakovníka, okr. Rakovník dražební vyhláška ROZ 16.1.2018 - 20.2.2018
SCZ-4250/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Věra Pohlodková oznámení SCZ 15.1.2018 - 15.3.2018
SCZ-4251/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Zdeněk Troják oznámení SCZ 15.1.2018 - 15.3.2018