Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
SCZ-6505/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Martina Tomková oznámení SCZ 2.5.2018 - 1.7.2018
SCZ-6491/2018 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru alergologie a klinická imunologie-laboratoř pro území hl.m.Prahy výběrové řízení SCZ 2.5.2018 - 13.6.2018
SCZ-6492/2018 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru alergologie a klinická imunologie pro území hl.m.Prahy výběrové řízení SCZ 2.5.2018 - 13.6.2018
SCZ-6493/2018 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru všeobecné praktické lékařství pro území hl.m.Prahy výběrové řízení SCZ 2.5.2018 - 13.6.2018
ROZ-6513/2018 soubor pozemků Vracov, LV 4703 (ostatní plocha, zemědělský půdní fond) v k.ú. Vracov, obec Vracov, okr. Hodonín dražební vyhláška ROZ 2.5.2018 - 31.5.2018
OVO-6499/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.960 - k revokaci usnesení Rady HMP č. 839 ze dne 17.4.2018 k návrhu na poskytnutí jednorázové účelové neinvestiční dotace spolku Jagello 2000 za účelem rozpočtové opatření OVO 30.4.2018 - 29.4.2020
SCZ-6479/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Růžena Jíchová oznámení SCZ 30.4.2018 - 29.6.2018
SCZ-6400/2018 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru fyzioterapie pro území hl.m.Prahy výběrové řízení SCZ 30.4.2018 - 12.6.2018
ROZ-6490/2018 podíl 1/6 - rodinný dům Poříčí, č.p. 414 na pozemku parc.č. St. 473 a pozemky parc.č. 160/15 a 161/9 (zahrady) v, LV 1943 v k.ú. Poříčí u Trutnova, obec Trutnov, okr. Trutnov dražební vyhláška ROZ 30.4.2018 - 12.6.2018
SLU-6459/2018 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné - Pražské vodovody a kanalizace a. s. oznámení SLU 30.4.2018 - 30.5.2018
ROZ-6484/2018 garáž č. 2548/46 Stodůlky, budova garáží č.p. 2548 na pozemku parc.č. 2780/217 a spoluvlastnický podíl ve výši 2779/628880 na budově a pozemcích, LV 3813 a 2366, v k.ú. Stodůlky, obec Praha dražební vyhláška ROZ 30.4.2018 - 30.5.2018
ROZ-6488/2018 garáž č. 2548/139 Stodůlky, budova garáží č.p. 2548 na pozemku parc.č. 2780/217 a spoluvlastnický podíl ve výši 2779/628880 na budově a pozemcích, LV 3813 a 2366, v k.ú. Stodůlky, obec Praha dražební vyhláška ROZ 30.4.2018 - 30.5.2018
ROZ-6489/2018 garáž č. 2548/163 Stodůlky, budova garáží č.p. 2548 na pozemku parc.č. 2780/217 a spoluvlastnický podíl ve výši 2779/628880 na budově a pozemcích, LV 3813 a 2366, v k.ú. Stodůlky, obec Praha dražební vyhláška ROZ 30.4.2018 - 30.5.2018
ROZ-6494/2018 pozemek parc.č. 24/4 (zemědělský půdní fond), LV 472 v k.ú. Příchovice u Kořenova, obec Kořenov, okr. Jablonec nad Nisou dražební vyhláška ROZ 30.4.2018 - 30.5.2018
ROZ-6482/2018 obchodní podíl společníka Martina Borovanského, IČ: 44859571, Na Šafránce 1803/24, Praha 10-Vinohrady ve společnosti DK LAKOVNY, s.r.o., IČ: 25603256 ve výši 50% podílu společnosti dražební vyhláška ROZ 30.4.2018 - 29.5.2018