Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
TSK-8281/2018 č. parc. 2869/123, k. ú. Krč, Ružinovská 1159/4, Praha 4 záměr TSK 2.8.2018 - 17.8.2018
HOM-8282/2018 parc. č. 2848/370 v kat. území Záběhlice záměr - Pronajmout HOM 2.8.2018 - 17.8.2018
TSK-8283/2018 Praha 7 parc.č.2248, 2243 k.ú. Holešovice - podch. lešení,vrátek záměr TSK 2.8.2018 - 17.8.2018
SLU-8264/2018 Vyhlášené celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy na rok 2019, schválené usnesením Rady HMP č. 1751 dne 17. 7. 2018 granty SLU 1.8.2018 - 1.10.2018
SCZ-8248/2018 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru klinická psychologie pro území hl.m.Prahy výběrové řízení SCZ 1.8.2018 - 12.9.2018
SCZ-8260/2018 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru dermatovenerologie pro území hl.m.Prahy výběrové řízení SCZ 1.8.2018 - 12.9.2018
ROZ-8273/2018 nový termín dražby: spoluvlastnický podíl 1/2 - rodinný dům Valašská Bystřice, č.p. 493 na pozemku parc.č. St. 783 a pozemek parc.č. 51/3 (zahrada), LV 902 v k.ú. Valašská Bystřice, obec Valašská Bystřice, okr. Vsetín dražební vyhláška ROZ 1.8.2018 - 12.9.2018
UZR-8236/2018 Veřejná vyhláška - oznámení o zpracované územní studii Obytný soubor Na Vackově, zóna A3 / 9. etapa - prověření hmoty objektu „E“ v kontextu okolní zástavby ve smyslu § 26 Pražských stavebních předpisů. veřejná vyhláška UZR 1.8.2018 - 3.9.2018
SCZ-8256/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Andrea Bednářová oznámení SCZ 31.7.2018 - 1.10.2018
ROZ-8267/2018 spoluvlastnický podíl 1/4 - objekt k bydlení Kaliště, č.p. 48 na pozemku parc.č. St. 459 a pozemek (zahrada) parc.č. 44/5, LV 490 v k.ú. Kaliště u Ondřejova, obec Kaliště, okr. Praha-východ dražební vyhláška ROZ 31.7.2018 - 20.9.2018
SCZ-8259/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Jana Bulová oznámení SCZ 31.7.2018 - 1.9.2018
ROZ-8254/2018 rodinný dům Varnsdorf, č.p. 2934 na pozemku parc.č. 5436/2, LV 5762 v k.ú. Varnsdorf, okr. Děčín dražební vyhláška ROZ 31.7.2018 - 29.8.2018
HOM-8235/2018 pozemek parc. č. 3504 k.ú. Libeň záměr - Prodat HOM 31.7.2018 - 23.8.2018
HOM-8216/2018 odprodej majetku České republiky - Ministerstva obrany formou výběrového řízení na zajištění zájemců o koupi a vybrání vhodného kupce pro stát nepotřebného majetku výběrové řízení HOM 31.7.2018 - 21.8.2018
HOM-8231/2018 pozemek prac. č. 1623/13 v k.ú. Strašnice záměr - Prodat HOM 31.7.2018 - 21.8.2018