Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
HOM-4401/2019 ZT VSS - eFitness a.s. záměr - Pronajmout HOM 10.6.2019 - 25.6.2019
HOM-4444/2019 ZT VSS - J.Murín záměr - Pronajmout HOM 10.6.2019 - 25.6.2019
OCP-4527/2019 EIA - oznámení o konání veřejného projednání záměru SKLÁDKA ODPADŮ ĎÁBLICE, Využití volné kapacity v prostoru 1. etapy skládky, k. ú. Ďáblice" oznámení OCP 10.6.2019 - 25.6.2019
HOM-4483/2019 rodinný dům, Kyje, č.p. 1549, na pozemku parc.č. 2523/4 a garáž na pozemku parc.č. 2523/5, LV 2798, v k.ú. Kyje, obec Praha dražební vyhláška HOM 7.6.2019 - 5.9.2019
PKD-4449/2019 Pivní kola "beerbike" veřejná vyhláška PKD 7.6.2019 - 22.7.2019
HOM-4488/2019 rodinná rekreace, Velká Chuchle, č.e. 2304 na pozemku parc.č. 943/304, LV 1193, v k.ú. Velká Chuchle, obec Praha dražební vyhláška HOM 7.6.2019 - 17.7.2019
HOM-4453/2019 spoluvlastnický podíl id. 1/2 - rodinný dům, Stochov, č.p. 105, na pozemku parc.č. 234, pozemek parc.č. 235 (zahrada) a pozemek parc.č. 819/2 (ostatní plocha), LV 506, v k.ú. Stochov, obec Stochov, okr. Kladno dražební vyhláška HOM 6.6.2019 - 31.7.2019
SLU-4469/2019 Výzva k podání cenové nabídky na "Odprodej souboru 21 ks vyřazených vozidel Městské policie HMP ve vlastnictví hlavního města Prahy" výběrové řízení SLU 6.6.2019 - 25.6.2019
ZDR-4402/2019 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - Hana Blažková oznámení ZDR 5.6.2019 - 4.8.2019
HOM-4404/2019 stavba bez čp/če (jiná stavba), na pozemku jiného vlastníka (MČ Lysolaje) parc.č. 490/31, LV 452, v k.ú. Lysolaje, obec Praha dražební vyhláška HOM 5.6.2019 - 1.8.2019
HOM-4400/2019 stavba bez čp/če (garáž), na pozemku parc.č. St. 1021, LV 729, v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava dražební vyhláška HOM 5.6.2019 - 31.7.2019
HOM-4395/2019 pozemky parc.č. 20/4 (zahrada) a parc.č. 1016 (ostatní plocha), LV 103, v k.ú. Vrbno u Mělníka, obec Hořín, okr. Mělník dražební vyhláška HOM 5.6.2019 - 11.7.2019
OBF-4355/2019 Výběrové řízení o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o nájmu bytů v ulici Školská, Vodičkova, Václavské náměstí, Staroměstské náměstí, Železná výběrové řízení OBF 5.6.2019 - 1.7.2019
OBF-4356/2019 Výběrové řízení o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o nájmu bytů v ulici Malé náměstí, Mikulandská výběrové řízení OBF 5.6.2019 - 1.7.2019
OBF-4358/2019 Výběrové řízení o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o nájmu bytu v ulici Niederleho výběrové řízení OBF 5.6.2019 - 1.7.2019