Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
SLU-6475/2018 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY - Vyhlášení popisu věcí, které byly pravděpodobně získány trestným činem a není známo komu věci patří, Č. j. KRPA-439202-9/TČ-2017-001173-6-HAV vyhláška SLU 27.4.2018 - 27.10.2018
SCZ-6442/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - BioLab spol. s r.o. oznámení SCZ 27.4.2018 - 26.6.2018
UZR-6352/2018 Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z-1908/07 veřejná vyhláška UZR 27.4.2018 - 5.6.2018
SCZ-6360/2018 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru geriatrie pro území hl.m.Prahy výběrové řízení SCZ 26.4.2018 - 8.6.2018
ROZ-6430/2018 odročení dražby: byt č. 1487/312 Braník, č.p. 1485-1490, byt. dům na pozemcích parc.č. 166/2-166/7 včetně podílu na společ. částech domu a pozemku, LV č. 4890 a 2421 v k.ú. Braník, obec Praha, z důvodu insolvence dražební vyhláška ROZ 26.4.2018 - 29.5.2018
ROZ-6437/2018 odročení dražby: stavba bez čp/če Třeboradice, (bydlení), na pozemku parc.č. 147/5 a pozemek parc.č. 147/4 (ostatní plocha), LV č. 303, včetně příslušenství v k.ú. Třeboradice, obec Praha, z důvodu insolvence dražební vyhláška ROZ 26.4.2018 - 29.5.2018
ROZ-6425/2018 osobní automobil FORD TRANSIT 280S, RZ: 5AC 9376 (pojízdné), rok výroby 2006 dražební vyhláška ROZ 26.4.2018 - 24.5.2018
KUC-6402/2018 VYHLÁŠENÍ GRANTŮ KUL 2019 - ZÁSADY A PODROBNOSTI granty KUC 25.4.2018 - 31.5.2019
SCZ-6361/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Dagmar Pokorná oznámení SCZ 25.4.2018 - 24.6.2018
SCZ-6362/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Renata Conková oznámení SCZ 25.4.2018 - 24.6.2018
OVO-6403/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.946 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z MŠMT určené na program rozpočtové opatření OVO 24.4.2018 - 23.4.2020
OVO-6404/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.944 - k návrhu na odpis nákladů vynaložených na zmařenou investici kap. 06, příspěvkové organizace Divadlo na Vinohradech a úpravu rozpočtu v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 24.4.2018 - 23.4.2020
OVO-6405/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.917 - k návrhu na úpravu rozpočtu akce č. 4347 Akce pro BESIP v kapitole 03 - Doprava rozpočtové opatření OVO 24.4.2018 - 23.4.2020
OVO-6406/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.945 - k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 06 a příspěvkových organizací Studio Ypsilon a Divadlo Spejbla a Hurvínka v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 24.4.2018 - 23.4.2020
OVO-6407/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.918 - k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o finanční prostředky přijaté od MČ hl.m. Prahy a jejich vrácení Ministerstvu financí rozpočtové opatření OVO 24.4.2018 - 23.4.2020