Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
HOM-8232/2018 pozemky parc. č. 2631/4 o výměře 281 m2 a parc. č. 3386/7 o výměře 118 m2 vše k.ú. Michle záměr - Prodat HOM 31.7.2018 - 21.8.2018
ROZ-8240/2018 spoluvlastnický podíl 4369/15636 - pozemky parc.č. 179/21 a 179/29, LV 6967 v k.ú. Kobylisy, obec Praha dražební vyhláška ROZ 30.7.2018 - 2.10.2018
ROZ-8244/2018 spoluvlastnický podíl 1/16 - pozemek (zahrada) parc.č. 1107, LV 222 v k.ú. Kokořín, okr. Mělník dražební vyhláška ROZ 30.7.2018 - 19.9.2018
ROZ-8245/2018 objekt k bydlení Třebonice, č.p. 26 na pozemku parc.č. 33, LV 43 v k.ú. Třebonice, obec Praha dražební vyhláška ROZ 30.7.2018 - 4.9.2018
ROZ-8242/2018 pozemek (zahrada) parc.č. 4374/8, LV 958 v k.ú. Horní Počernice, obec Praha dražební vyhláška ROZ 30.7.2018 - 31.8.2018
PER-8218/2018 kontrolor – právník / kontrolorka – právnička v odboru kontrolních činností volná pracovní místa na MHMP PER 27.7.2018 - 17.8.2018
ROZ-8177/2018 spoluvlastnický podíl id. 1/3 - řadový bytový dům, Nové Město, č.p. 723, na pozemku parc.č. 679, LV 1104 v k.ú. Nové Město, obec Praha dražební vyhláška ROZ 25.7.2018 - 23.10.2018
SCZ-8194/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Jan Skácel oznámení SCZ 25.7.2018 - 25.9.2018
SCZ-8162/2018 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru cévní chirurgie-jednodenní péče pro území hl.m.Prahy výběrové řízení SCZ 25.7.2018 - 5.9.2018
SCZ-8163/2018 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru cévní chirurgie pro území hl.m.Prahy výběrové řízení SCZ 25.7.2018 - 5.9.2018
SCZ-8165/2018 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru adiktologie pro území hl.m.Prahy výběrové řízení SCZ 25.7.2018 - 5.9.2018
ROZ-8176/2018 průmyslový objekt bez čp/če na pozemku parc.č. St. 1632, pozemky parc.č. 2156/44 a 7515/23, LV 3958 včetně příslušenství v k.ú. Napajedla, obec Napajedla, okr. Zlín dražební vyhláška ROZ 25.7.2018 - 5.9.2018
ROZ-8178/2018 pozemek parc.č. 2156/4 (zastavěná plocha a nádvoří), LV 7 v k.ú. Karviná-město, obec Karviná dražební vyhláška ROZ 25.7.2018 - 28.8.2018
ROZ-8180/2018 pozemek parc.č. 2763/2 (zastavěná plocha a nádvoří), LV 7, v k.ú. Karviná-město, obec Karviná dražební vyhláška ROZ 25.7.2018 - 28.8.2018
OCP-8150/2018 IPPC - Informace o rozhodnutí o vydání změny integrovaného povolení (7. změna) zařízení "Povrchové úpravy pro generální opravy podvozků“, Letiště Praha - Ruzyně, areál Jih, 160 08 Praha 6 provozovatele Czech Airlines Technics, a.s.,IČ 27145573. rozhodnutí OCP 24.7.2018 - 23.8.2018