Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
HOM-2075/2019 Hornomlýnská 1231 záměr - Pronajmout HOM 7.3.2019 - 22.3.2019
TSK-2499/2019 pronajmout část komunikace dle přílohy záměr TSK 7.3.2019 - 22.3.2019
TSK-2500/2019 Vrchlického záměr TSK 7.3.2019 - 22.3.2019
TSK-2501/2019 Biskupcova 1794/12, Praha 3, parc.č. 4370, k.ú. Žižkov záměr TSK 7.3.2019 - 22.3.2019
TSK-2502/2019 Biskupcova 6, Vinohradská 162, Praha 3, parc.č. 4098/2 a 2134, k.ú. Vinohrady a Žižkov záměr TSK 7.3.2019 - 22.3.2019
TSK-2503/2019 Rybalkova 8, par.č. 4217/1, kat. ú.Vinohrady záměr - Pronajmout TSK 7.3.2019 - 22.3.2019
ODA-2505/2019 Slánská PHS opatření ODA 7.3.2019 - 22.3.2019
ODA-2507/2019 Slánská most opatření ODA 7.3.2019 - 22.3.2019
HOM-2508/2019 parc. č. 2014/349, 2741/1, 2741/3, 2383/1 v kat. území Chodov záměr - Pronajmout HOM 7.3.2019 - 22.3.2019
TSK-2515/2019 Rohožnická mezi Malešovskou a Měšínskou zábor vozovky - výkop IS pro výstavu 4 RD záměr TSK 7.3.2019 - 22.3.2019
TSK-2516/2019 Albertov 7 roh Studničkova 5 -par.č. 2466/1, 2468, kat. ú. Nové Město záměr - Pronajmout TSK 7.3.2019 - 22.3.2019
TSK-2517/2019 Praha 7 Troja parc.č.1661/1 Pod Havránkou- kanalizace v severní části od 3/2019 záměr TSK 7.3.2019 - 22.3.2019
HOM-2518/2019 parc. č. 2083/1 v kat. území Braník záměr - Pronajmout HOM 7.3.2019 - 22.3.2019
ROZ-2536/2019 byt č. 580/18, Troja, č.p. 578-582, byt. dům, na pozemku parc.č. 1160/16 a podíl 2292/298943 na společ. částech pozemku a domu, LV 7155 a LV 1018 (+ lodžie a sklepní kóje) a soubor movitých věcí (vybavení bytu), v k.ú. Troja, obec Praha dražební vyhláška ROZ 6.3.2019 - 26.4.2019
ROZ-2506/2019 spoluvlastnický podíl 1/2 - pozemek parc.č. 106/46 (zemědělský půdní fond), LV 2760, v k.ú. Brnky, obec Zdiby, okr. Praha-východ dražební vyhláška ROZ 6.3.2019 - 24.4.2019