Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
SCZ-4252/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Veronika Žáková oznámení SCZ 15.1.2018 - 15.3.2018
SCZ-4253/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Viliam Jäger oznámení SCZ 15.1.2018 - 15.3.2018
ROZ-4239/2018 byt č. 438/1 Letňany, č.p. 438, byt. dům na pozemku parc.č. 672/20, LV 3956 a podíl 664/38684 na společ. částech pozemku a domu v k.ú. Letňany, obec Praha dražební vyhláška ROZ 15.1.2018 - 27.2.2018
ROZ-4214/2018 byt č. 1326/1 Strašnice, byt. dům, č.p. 1326-2582 na pozemcích LV 2935, vše LV 4731; pozemek parc.č. 2798/352 (zeleň), LV 2941 a podíl 1/25 na společ. částech pozemků a domu včetně příslušenství, v k.ú. Strašnice, obec Praha dražební vyhláška ROZ 12.1.2018 - 17.4.2018
ROZ-4225/2018 odročení dražby: byt č. 1279/5 Krč, č.p. 1279, byt. dům na pozemku parc.č. 2869/42 a podíl 618/16050 na společ. částech domu a pozemku, LV 9773 v k.ú. Krč, obec Praha dražební vyhláška ROZ 12.1.2018 - 15.3.2018
ROZ-4227/2018 doplnění dražební vyhlášky: byt č. 1279/5 Krč, č.p. 1279, byt. dům na pozemku parc.č. 2869/42, LV 9773 v k.ú. Krč, obec Praha, o možnost uspokojení pohledávky ve věci správy domu dražební vyhláška ROZ 12.1.2018 - 15.3.2018
SCZ-4228/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Milan Šašek oznámení SCZ 12.1.2018 - 12.3.2018
SCZ-4230/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - COLUSOR s.r.o. oznámení SCZ 12.1.2018 - 12.3.2018
ROZ-4210/2018 spoluvlastnický podíl id. 1/3 - lesní pozemek parc.č. 674, LV 38 v k.ú. Vilice, obec Vilice, okr. Tábor dražební vyhláška ROZ 12.1.2018 - 27.2.2018
ROZ-4216/2018 spoluvlastnický podíl id. 1/6 - soubor pozemků (zemědělský půdní fond), LV 702 v k.ú. Dobrovice, okr. Mladá Boleslav dražební vyhláška ROZ 12.1.2018 - 22.2.2018
SCZ-4197/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - VirtuOSS a.s. oznámení SCZ 11.1.2018 - 11.3.2018
ROZ-4195/2018 soubor pozemků (zemědělský půdní fond), LV č. 574 v k.ú. Podmokly nad Berounkou, obec Podmokly, okr. Rokycany dražební vyhláška ROZ 11.1.2018 - 22.2.2018
ROZ-4188/2018 rodinný dům Řitka, č.p. 271 na pozemku parc.č. St. 580 a pozemky parc.č. 217/9 a 219/20 (zem. půdní fond), LV 634, v k.ú. Řitka, obec Řitka, okr. Praha-západ dražební vyhláška ROZ 11.1.2018 - 21.2.2018
ROZ-4196/2018 byt č. 3339/241 Strašnice, byt. dům, č.p. 3339 na pozemku parc.č. 3163/12 včetně podílu id. 7510/538741 na společ. částech domu a pozemku, LV 14367 v k.ú. Strašnice, obec Praha dražební vyhláška ROZ 11.1.2018 - 20.2.2018
ROZ-4154/2018 bydlení Černošice, č.p. 166 na pozemku parc.č. 176; stavba bez čp/če (garáž) na pozemku parc.č. 177; stavba bez čp/če na pozemku parc.č. 178/2 a pozemky parc.č. 178/1 a 179 (zahrady), vše LV 395 v k.ú. Černošice, obec Černošice, okr. Praha-západ dražební vyhláška ROZ 10.1.2018 - 12.4.2018