Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-6408/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.920 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva pro místní rozvoj z rozpočtové opatření OVO 24.4.2018 - 23.4.2020
OVO-6409/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.942 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 06 a kap. 09 rozpočtové opatření OVO 24.4.2018 - 23.4.2020
OVO-6410/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.921 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva rozpočtové opatření OVO 24.4.2018 - 23.4.2020
OVO-6411/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.947 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT určený na rozvojový rozpočtové opatření OVO 24.4.2018 - 23.4.2020
OVO-6412/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.919 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery z Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské péče rozpočtové opatření OVO 24.4.2018 - 23.4.2020
OVO-6413/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.923 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý transfer ze Státního fondu životního prostředí v souvislosti s rozpočtové opatření OVO 24.4.2018 - 23.4.2020
OVO-6414/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.956 - k Pravidlům pro stanovení a sjednání platů a mezd ředitelů a ředitelek příspěvkových organizací zřízených hlavním městem Prahou a pro poskytování rozpočtové opatření OVO 24.4.2018 - 23.4.2020
OVO-6441/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.913 - k založení obchodní společnosti Prague City Tourism a.s. rozpočtové opatření OVO 24.4.2018 - 23.4.2020
ROZ-6337/2018 spoluvlastnický podíl id. 1/2 - soubor pozemků, LV 202 (pozemek určený k plnění funkcí lesa nebo zem. půdní fond) v k.ú. Svatoslav u Tišnova, okr. Brno-venkov dražební vyhláška ROZ 24.4.2018 - 7.6.2018
SCZ-6265/2018 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru urologie pro území hl.m.Prahy výběrové řízení SCZ 24.4.2018 - 6.6.2018
SCZ-6266/2018 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru lékařská genetika pro území hl.m.Prahy výběrové řízení SCZ 24.4.2018 - 6.6.2018
SCZ-6269/2018 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru chirurgie pro území hl.m.Prahy výběrové řízení SCZ 24.4.2018 - 6.6.2018
ROZ-6329/2018 byt č. 860/77 Ruzyně, č.p. 860, byt. dům na pozemku parc.č. 1739/25 a podíl 4152/412089 na společ. částech domu a pozemku, LV 3191 v k.ú. Ruzyně, obec Praha dražební vyhláška ROZ 24.4.2018 - 6.6.2018
PRI-6306/2018 Výzva č. 12 Zprostředkujícího subjektu ITI - Zavádění a modernizace inteligentních dopravních systémů a dopravní telematiky II. oznámení PRI 23.4.2018 - 31.7.2018
HOM-6104/2018 Pacht pozemku v k.ú. Holyně výběrové řízení HOM 23.4.2018 - 7.6.2018