Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-4069/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.946 - k záměru odboru SML MHMP v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky Karlínská OA a VOŠ ekonomická, P8 - rekonstrukce oken a fasády rozpočtové opatření OVO 20.5.2019 - 19.5.2021
OVO-4070/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.989 - k návrhu na poskytnutí neinvestiční účelové individuální dotace společnosti ABF, a.s. na realizaci finále 23. ročníku Soutěžní přehlídky stavebních rozpočtové opatření OVO 20.5.2019 - 19.5.2021
OVO-4071/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.970 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v rozpočtové opatření OVO 20.5.2019 - 19.5.2021
OVO-4072/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.990 - k návrhu na poskytnutí neinvestiční účelové individuální dotace Nadačnímu fondu GAUDEAMUS na zajištění XXVIII. ročníku Dějepisné soutěže studentů rozpočtové opatření OVO 20.5.2019 - 19.5.2021
OVO-4073/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.958 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2019 rozpočtové opatření OVO 20.5.2019 - 19.5.2021
OVO-4124/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.933 - k záměru udělit mezinárodní Cenu Karla IV. hlavním městem Prahou a Univerzitou Karlovou v roce 2020 rozpočtové opatření OVO 20.5.2019 - 19.5.2021
HOM-4053/2019 pozemek (zahrada) parc.č. 242/19, LV 1229, v k.ú. Štěrboholy, obec Praha dražební vyhláška HOM 20.5.2019 - 17.7.2019
HOM-4060/2019 soubor pozemků (vodní plocha, ostatní plocha nebo trvalý travní porost), LV 452, v k.ú. Křenek, obec Křenek, okr. Praha-východ dražební vyhláška HOM 20.5.2019 - 9.7.2019
ZDR-3944/2019 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku pro území hl. m. Prahy. výběrové řízení ZDR 20.5.2019 - 28.6.2019
HOM-4054/2019 dřevěný objekt hostince (stavba bez čp/če), na pozemku parc.č. 1743/2, LV 2136, v k.ú. Újezd nad Lesy, obec Praha dražební vyhláška HOM 20.5.2019 - 27.6.2019
HOM-4039/2019 movitá věc: tablet bez nabíječky, Samsung (1 ks) dražební vyhláška HOM 20.5.2019 - 21.6.2019
HOM-4040/2019 movité věci: rotoped Body Smart Bike (1 ks); bezpečnostní sedačka na kolo (2 ks); cyklistické kraťasy (1 ks); rám na kolo Favorit - růžový (1 ks) dražební vyhláška HOM 20.5.2019 - 21.6.2019
HOM-4044/2019 movité věci: silonky (á různý počet kusů); punčocháče (á různý počet kusů) dražební vyhláška HOM 20.5.2019 - 21.6.2019
HOM-4055/2019 kontejner různé druhy(5 ks); návěs, van eck uni (1 ks); vysokozdvižný vozík, red (1 ks); vlek, HW (1 ks); kontejnerový návěs, wabco (1 ks); torzo buňky (2 ks); elektrocentrála csab 4.3 (1 ks); pneu nákladní s disky (11 ks) dražební vyhláška HOM 20.5.2019 - 21.6.2019
HOM-4056/2019 movité věci: svíčky (různé druhy: válec, ve skle nebo hranol á různý počet kusů) dražební vyhláška HOM 20.5.2019 - 21.6.2019