Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
ROZ-8012/2018 byt č. 1875/ Strašnice, č.p. 1874-1876, byt. dům na pozemku parc.č. 2838/5-2838/7 a podíl 6828/315557 na společných částech domu, LV 9207 v k.ú. Strašnice, obec Praha dražební vyhláška ROZ 18.7.2018 - 29.8.2018
SCZ-8031/2018 Zveřejnění výsledků VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami ze dne 11.07. 2018 oznámení SCZ 18.7.2018 - 18.8.2018
ROZ-8010/2018 plocha tv, samsung (1 ks) dražební vyhláška ROZ 18.7.2018 - 17.8.2018
PER-8019/2018 architekt - památkář / architektka - památkářka v odboru památkové péče volná pracovní místa na MHMP PER 18.7.2018 - 17.8.2018
ROZ-8028/2018 osobní automobil FORD FOCUS, VIN: WF05XXGCD55P51844, RZ: 4A9 0993 dražební vyhláška ROZ 18.7.2018 - 17.8.2018
ROZ-8035/2018 vozidlo RZ: ZL 0437. traktor ZETOR 6911 (1 ks) dražební vyhláška ROZ 18.7.2018 - 17.8.2018
ROZ-8037/2018 movité věci: RENAULT THALIA, RZ: 4M5 1850 (1 ks); tv-plocha, philips (1 ks); hodinky, gff (1 ks); prsten-žlutý kov (1 ks) dražební vyhláška ROZ 18.7.2018 - 17.8.2018
OVO-8051/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1794 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý transfer z Ministerstva životního prostředí v souvislosti s financováním z rozpočtové opatření OVO 17.7.2018 - 16.7.2020
OVO-8052/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1830 - k návrhu na použití fondu investic příspěvkové organizace v působnosti odboru ZSP MHMP - Zdravotnická záchranná služba hl.m. Prahy v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 17.7.2018 - 16.7.2020
OVO-8053/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1795 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky na krytí rozpočtové opatření OVO 17.7.2018 - 16.7.2020
OVO-8054/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1746 - k návrhu na zahájení přípravy nové investiční akce Drážní promenáda a úpravě rozpočtu kapitálových výdajů MHMP RFD-SK v kapitole 03 Doprava rozpočtové opatření OVO 17.7.2018 - 16.7.2020
OVO-8055/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1722 - k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Obnova centrálních SAN prvků a hw komponent“ rozpočtové opatření OVO 17.7.2018 - 16.7.2020
OVO-8056/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1838 - k úpravě rozpočtu závazných ukazatelů na rok 2018 v kap. 0416 na základě Výkazu o změnách v poskytovaných podpůrných opatřeních a jejich rozpočtové opatření OVO 17.7.2018 - 16.7.2020
OVO-8057/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1743 - k návrhu na zvýšení neinvestičního příspěvku, úpravu limitu počtu zaměstnanců a limitu prostředků na platy příspěvkové organizace hl.m. Prahy ROPID rozpočtové opatření OVO 17.7.2018 - 16.7.2020
OVO-8058/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1737 - ke zrušení pásmového provozu metra v úseku Ládví - Letňany rozpočtové opatření OVO 17.7.2018 - 16.7.2020