Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
SCZ-9496/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Helena Polachová oznámení SCZ 27.9.2018 - 27.11.2018
ROZ-9460/2018 zrušení dražby: byt č. 328/12 Podolí, č.p. 328, byt. dům, na pozemku parc.č. 254 a spoluvlastnický podíl id. 5935/124491 nemovitých věcí, včetně příslušenství (sklepní kóje), LV 7122 a 6599, v k.ú. Podolí, obec Praha, z důvodu uhrazení pohledávky dražební vyhláška ROZ 26.9.2018 - 15.11.2018
ROZ-9469/2018 objekt k bydlení Okřínek, č.p. 52, na pozemku parc.č. St. 69/1, LV 378, včetně příslušenství (hospodářská stavba, oplocení, inženýrské sítě, aj.) v k.ú. Okřínek, obec Okřínek, okr. Nymburk dražební vyhláška ROZ 26.9.2018 - 25.10.2018
OVO-9443/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2518 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 25.9.2018 - 24.9.2020
OVO-9444/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2513 - k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o vratky finančních prostředků do státního rozpočtu, vratku poukázanou ze státního rozpočtu a rozpočtové opatření OVO 25.9.2018 - 24.9.2020
OVO-9445/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2515 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v rozpočtové opatření OVO 25.9.2018 - 24.9.2020
OVO-9446/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2538 - k úpravě rozpočtu běžných výdajů vlastního hlavního města Prahy v kap. 0416 rozpočtové opatření OVO 25.9.2018 - 24.9.2020
OVO-9447/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2514 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý investiční a neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z rozpočtové opatření OVO 25.9.2018 - 24.9.2020
OVO-9448/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2528 - k návrhu na odpis vynaložených nákladů na zmařenou přípravu realizace stavby č. 8211 Administrativně-technická budova ZZS rozpočtové opatření OVO 25.9.2018 - 24.9.2020
OVO-9449/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2519 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý transfer z Ministerstva životního prostředí v souvislosti s financováním z rozpočtové opatření OVO 25.9.2018 - 24.9.2020
OVO-9450/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2533 - k návrhu na navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace v působnosti odboru ZSP MHMP - Městská poliklinika Praha v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 25.9.2018 - 24.9.2020
OVO-9451/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2516 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky na rozpočtové opatření OVO 25.9.2018 - 24.9.2020
OVO-9452/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2537 - k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 0416 rozpočtové opatření OVO 25.9.2018 - 24.9.2020
OVO-9453/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2517 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury rozpočtové opatření OVO 25.9.2018 - 24.9.2020
OVO-9489/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2498 - k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Zajištění provozu internetového portálu hl.m. Prahy praha.eu 2018+“ rozpočtové opatření OVO 25.9.2018 - 24.9.2020