Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
HOM-1853/2019 Malé nám. 458/12 - vedení komunikační sítě záměr - Pronajmout HOM 6.3.2019 - 21.3.2019
PER-2455/2019 metodik / metodička účetnictví v odboru účetnictví (PT 11) volná pracovní místa na MHMP PER 6.3.2019 - 21.3.2019
PER-2461/2019 referent / referentka územního plánování v odboru územního rozvoje (3215) volná pracovní místa na MHMP PER 6.3.2019 - 21.3.2019
PER-2462/2019 pořizovatel / pořizovatelka územně plánovacích podkladů a dokumentací v odboru územního rozvoje (3 pracovní místa) volná pracovní místa na MHMP PER 6.3.2019 - 21.3.2019
TSK-2473/2019 pronajmout část komunikace dle přílohy záměr TSK 6.3.2019 - 21.3.2019
TSK-2475/2019 Sudoměřská 1921/5, Praha 3, č. parc. 1517, k. ú. Žižkov, 18,5m2 záměr TSK 6.3.2019 - 21.3.2019
TSK-2476/2019 pronajmout část komunikace část komunikace Elišky Krásnohorské záměr TSK 6.3.2019 - 21.3.2019
HOM-2477/2019 parc. č. 2038 v kat. území Řepy záměr - Pronajmout HOM 6.3.2019 - 21.3.2019
TSK-2479/2019 Horkovod- udržovací práce v ulici Veltruská záměr TSK 6.3.2019 - 21.3.2019
TSK-2481/2019 Sokolovská- lešení+ zařízení staveniště záměr TSK 6.3.2019 - 21.3.2019
TSK-2482/2019 Dejvická, Bubenečská, zařízení staveniště, výkop IS záměr TSK 6.3.2019 - 21.3.2019
ODA-2485/2019 Korunní vrak oznámení ODA 6.3.2019 - 21.3.2019
TSK-2493/2019 pronajmout část komunikace dle přílohy záměr TSK 6.3.2019 - 21.3.2019
ROZ-2495/2019 spoluvlastnický podíl id. 1/2 - rodinný dům, Okřísky, na pozemku parc.č. St. 107/1, pozemky parc.č. 388/11, 388/16 a 388/25 (ostatní plocha nebo zahrada), LV 12, Okřísky, obec Okřísky, okr. Třebíč dražební vyhláška ROZ 5.3.2019 - 25.4.2019
ROZ-2486/2019 přechod užívacích práv k družstevnímu podílu, v majetku Bytového družstva Lehovec 902, k bytu č. 48 a společných prostor, Hloubětín, č.p. 902/11, byt. dům, na pozemku parc.č. 2563 v k.ú. Hloubětín, obec Praha dražební vyhláška ROZ 5.3.2019 - 11.4.2019