Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-0788/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1580 - k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Vybudování nové návštěvnické WiFi v Zoologické a Botanické zahradě rozpočtové opatření OVO 27.6.2017 - 27.6.2019
OVO-0790/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1579 - k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku Modernizace Informačního systému krizového řízení - modul rozpočtové opatření OVO 27.6.2017 - 27.6.2019
SVC-0481/2017 Vyhlášení Celoměstského programu podpory využití volného času na území hl. m. Prahy na rok 2018 - „Podpora komunitních akcí pro veřejnost“ granty SVC 27.6.2017 - 1.12.2017
SVC-0480/2017 Vyhlášení Celoměstských programů podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy pro rok 2018 granty SVC 27.6.2017 - 1.10.2017
EVM-0491/2017 objekt k rodinné rekreaci Komořany, č.e. 243 na pozemku parc.č. 604 a zahrada parc.č. 605, LV č. 272 v k.ú. Komořany, obec Praha dražební vyhláška EVM 27.6.2017 - 5.9.2017
SCZ-0478/2017 Zveřejnění výsledků VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami ze dne 20.6.2017 oznámení SCZ 27.6.2017 - 27.8.2017
EVM-0489/2017 spoluvlastnický podíl id. 1/2 - objekt k bydlení Chvatěruby, č.p. 196 na pozemku parc.č. St. 326 a pozemek parc.č. 107/105 (ovocný sad), LV č. 536 v k.ú. Chvatěruby, okr. Mělník dražební vyhláška EVM 27.6.2017 - 14.8.2017
EVM-0497/2017 byt č. 948/2, Hostivař, byt. dům č.p. 946-951 na pozemcích LV č. 1793, vše na LV č. 8665 v k.ú. Hostivař, obec Praha dražební vyhláška EVM 27.6.2017 - 9.8.2017
EVM-0493/2017 osobní automobil KIA SORENTO 2.5, RV 2007 za rozhodnou cenu 96 900,- Kč dražební vyhláška EVM 27.6.2017 - 27.7.2017
EVM-0461/2017 Rekreační objekt č.p. 336 Mukařov, na pozemku parc.č. St. 52, soubor pozemků parc.č. 488, 489/1 a 489/2, na LV 27, v k.ú. Mukařov u Jablonce nad Nisou, obec Malá Skála. dražební vyhláška EVM 26.6.2017 - 20.9.2017
EVM-0471/2017 Rekreační objekt č.e. 243 Komořany, na pozemku parc.č. 604; pozemek parc.č. 605 (zahrada),příslušenství ( oplocení, kůlna), na LV 272, v k.ú. Komořany, obec Praha. dražební vyhláška EVM 26.6.2017 - 5.9.2017
EVM-0472/2017 Byt č. 1824/21 Chodov, bytový dům č.p. 1824-1826, na pozemcích parc.č. 397/69 - 397/71, včetně podílu na společných částech domu a pozemcích,na LV 1998 a 11599, v k.ú. Chodov, obec Praha. dražební vyhláška EVM 26.6.2017 - 15.8.2017
EVM-0469/2017 Objekt občanské vybavenosti bez čp/če Újezd nad Lesy, na pozemku parc.č. 1743/2, na LV 3916 a 2136, v k.ú. Újezd nad Lesy, obec Praha dražební vyhláška EVM 26.6.2017 - 9.8.2017
EVM-0470/2017 Podíl 1/4 na - zemědělské stavení bez čp/če Cep, na pozemku parc.č. St.114; soubor pozemků, vše na LV 75, v k.ú. Cep, okr. Jindřichův Hradec. dražební vyhláška EVM 26.6.2017 - 2.8.2017
EVM-0458/2017 SJM - Byt č. 1070/7 a nebytový prostor č. 1067/24 Kobylisy, bytový dům č.p. 1067-1072, na pozemcích parc.č. 2519-2524, včetně podílu na společných částech domu a pozemcích, na LV 1736, 5029, 2123 a 4876, v k.ú. Kobylisy, obec Praha. dražební vyhláška EVM 26.6.2017 - 1.8.2017