Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
HOM-6107/2018 pacht pozemku v k.ú. Dubeč výběrové řízení HOM 23.4.2018 - 7.6.2018
HOM-6108/2018 Pacht pozemků v k.ú. Jinonice výběrové řízení HOM 23.4.2018 - 7.6.2018
HOM-6110/2018 pozemek parc. č. 1330/69 k.ú. Dolní Počernice výběrové řízení HOM 23.4.2018 - 7.6.2018
HOM-6111/2018 pozemky parc. č. 1330/71,72,73 a 1330/92, vše v k.ú. Dolní Počernice výběrové řízení HOM 23.4.2018 - 7.6.2018
ROZ-6312/2018 rozestav stavba na pozemku parc.č. 1410/4 a zahrada parc.č. 1410/3, LV 1678; podíl id. 1/37 na pozemcích parc.č. 1411/17 a 1411/18), LV 1670 a podíl id. 1/19 na pozemku parc.č. 1410/1 (zahrady), LV 1668 + příslušenství v k.ú. Uhříněves, obec Praha dražební vyhláška ROZ 23.4.2018 - 29.5.2018
ROZ-6317/2018 soubor pozemků (ostatní plocha), LV č. 2163 v k.ú. Hájek u Uhříněvsi, obec Praha dražební vyhláška ROZ 23.4.2018 - 28.5.2018
ROZ-6260/2018 spoluvlastnický podíl 1/12 - soubor pozemků (lesní a orná půda), LV 398 v k.ú. Sedlečko u Soběslavě, okr. Tábor dražební vyhláška ROZ 20.4.2018 - 5.6.2018
ROZ-6285/2018 movité věci: kávovar, klimatizační jednotka, obrazy, ubrusy (21 ks), pc sestava-Pentium dual core, tiskárny, mrazáky zn. Zannusi 620 VF, nádobí s nápisem mount steak (50 ks), pokladna aj. dražební vyhláška ROZ 20.4.2018 - 29.5.2018
OBF-6218/2018 Výběrové řízení o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o nájmu bytu v ulici Bryksova, k.ú. Černý Most výběrové řízení OBF 19.4.2018 - 23.5.2018
OBF-6219/2018 Výběrové řízení o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o nájmu bytu v ulici Šedova, k.ú. Černý Most výběrové řízení OBF 19.4.2018 - 23.5.2018
OBF-6220/2018 Výběrové řízení o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o nájmu bytu, Praha centrum výběrové řízení OBF 19.4.2018 - 23.5.2018
OVO-6229/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.851 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva zdravotnictví na rozpočtové opatření OVO 17.4.2018 - 16.4.2020
OVO-6230/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.844 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových a běžných výdajů MHMP-RFD SK v kapitole 03 Doprava rozpočtové opatření OVO 17.4.2018 - 16.4.2020
OVO-6231/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.884 - k návrhu na úpravu rozpočtu a čerpání fondu investic příspěvkových organizací v působnosti odboru ZSP MHMP a úpravu rozpočtu v kap. 0504 v roce rozpočtové opatření OVO 17.4.2018 - 16.4.2020
OVO-6232/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.878 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 17.4.2018 - 16.4.2020