Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
ROZ-4349/2018 rodinný dům Rakovník II., č.p. 435 na pozemku parc.č. St. 250, LV 3540 v k.ú. Rakovník, obec Rakovník dražební vyhláška ROZ 18.1.2018 - 4.4.2018
SCZ-4316/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Vladimír Kouba oznámení SCZ 18.1.2018 - 31.3.2018
SCZ-4317/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Jan Šír oznámení SCZ 18.1.2018 - 31.3.2018
ROZ-4318/2018 odročení dražby z 21.2. na 15.3.2018: rodinný dům Řitka, č.p. 271 na pozemku parc.č. St. 580 a pozemky parc.č. 217/9 a 219/20 (zem. půdní fond), LV 634, v k.ú. Řitka, obec Řitka, okr. Praha-západ dražební vyhláška ROZ 18.1.2018 - 15.3.2018
ROZ-4319/2018 pozemky parc.č. 4100 a 4775 (zemědělský půdní fond), LV 268 v k.ú. Šatov, obec Šatov, okr. Znojmo dražební vyhláška ROZ 18.1.2018 - 13.3.2018
KUC-4307/2018 RADOU HMP SCHVÁLENÉ JEDNOLETÉ GRANTY KUL 2018 DO 200.000 Kč granty KUC 17.1.2018 - 31.1.2019
KUC-4308/2018 RADOU HMP SCHVÁLENÉ JEDNOLETÉ GRANTY KUL 2018 DO 200.000 Kč DE MINIMIS granty KUC 17.1.2018 - 31.1.2019
KUC-4309/2018 RADOU HMP SCHVÁLENÉ JEDNOLETÉ GRANTY KUL 2018 DO 200.000 Kč INVESTIČNÍ granty KUC 17.1.2018 - 31.1.2019
KUC-4310/2018 RADOU HMP SCHVÁLENÉ VYŘAZENÉ – STAŽENÉ ŽÁDOSTI O GRANT KUL 2018 granty KUC 17.1.2018 - 31.1.2019
KUC-4313/2018 VZOROVÁ JEDNOLETÁ SMLOUVA GRANTŮ KUL 2018 do 200.000 Kč granty KUC 17.1.2018 - 31.1.2019
OVO-4270/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.103 - k převodu nevyčerpaných finančních prostředků z minulých let rozpočtové opatření OVO 16.1.2018 - 16.1.2020
OVO-4356/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.80 - k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Gymnázium J. Heyrovského, P 5 - vybudování 4 šaten s příslušenstvím v rozpočtové opatření OVO 16.1.2018 - 16.1.2020
SCZ-4250/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Věra Pohlodková oznámení SCZ 15.1.2018 - 15.3.2018
SCZ-4251/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Zdeněk Troják oznámení SCZ 15.1.2018 - 15.3.2018
SCZ-4252/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Veronika Žáková oznámení SCZ 15.1.2018 - 15.3.2018