Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
PER-0464/2017 vedoucí oddělení řízení bezpečnosti IS/ICT v odboru bezpečnosti volná pracovní místa na MHMP PER 26.6.2017 - 24.7.2017
PER-0465/2017 specialista / specialistka ISMS v odboru bezpečnosti volná pracovní místa na MHMP PER 26.6.2017 - 24.7.2017
SCZ-0376/2017 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Laura Čekanová oznámení SCZ 22.6.2017 - 31.8.2017
EVM-0423/2017 Rodinný dům č.p. 122 Pitkovice, na pozemku parc.č. 219/87; pozemek parc.č. 219/54 (orná půda), na LV 1950, v k.ú. Pitkovice, obec Praha. dražební vyhláška EVM 22.6.2017 - 22.8.2017
SCZ-0429/2017 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - TC consult, s.r.o. oznámení SCZ 22.6.2017 - 21.8.2017
EVM-0428/2017 Podíl 1/3 na - pozemek Těptín, parc.č. 510/17 (ostatní plocha), na LV 2337, v k.ú. Těptín, obec Kamenice, okr. Praha - východ. dražební vyhláška EVM 22.6.2017 - 9.8.2017
SCZ-0371/2017 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru fyzioterapie pro území hl.m.Prahy výběrové řízení SCZ 22.6.2017 - 4.8.2017
SCZ-0372/2017 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru rehabilitační a fyzikální medicína pro území hl.m.Prahy výběrové řízení SCZ 22.6.2017 - 4.8.2017
EVM-0424/2017 Movitá věc - plochý televizor SAMSUNG. dražební vyhláška EVM 22.6.2017 - 31.7.2017
EVM-0425/2017 Movité věci - vrtačka, ochranná helma, bourací kladivo. dražební vyhláška EVM 22.6.2017 - 31.7.2017
EVM-0426/2017 Movitá věc - DVD PHILIPS. dražební vyhláška EVM 22.6.2017 - 31.7.2017
EVM-0427/2017 Movité věci - notebook Fujitsu Siemens, tablet Xside dražební vyhláška EVM 22.6.2017 - 31.7.2017
ROZ-0389/2017 Rozpočet hl. m. Prahy na r. 2017 a střednědobý výhled rozpočtu do r. 2022 oznámení ROZ 21.6.2017 - 30.7.2018
ROZ-0390/2017 Zpráva o plnění rozpočtu hl. m. Prahy a vyúčtování výsledků hospodaření za r. 2016 - závěrečný účet oznámení ROZ 21.6.2017 - 30.7.2018
OTV-0373/2017 stavba č. 41176 "Rekonstrukce Šlechtovy restaurace" veřejná zakázka - Smlouva OTV 21.6.2017 - 21.6.2018