Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
ROZ-2484/2019 přechod užívacích práv k družstevnímu podílu, v majetku Bytového družstva Lehovec 902, k bytu č. 168 a společných prostor, Hloubětín, č.p. 902/11, byt. dům, na pozemku parc.č. 2563 v k.ú. Hloubětín, obec Praha dražební vyhláška ROZ 5.3.2019 - 11.4.2019
DPC-2440/2019 Oznámení o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu č. 2016/000352/HPS veřejná vyhláška DPC 5.3.2019 - 4.4.2019
DPC-2441/2019 Oznámení o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu č. 2016/000343/HPS veřejná vyhláška DPC 5.3.2019 - 4.4.2019
DPC-2442/2019 Oznámení o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu č. 2016/000349/HPS veřejná vyhláška DPC 5.3.2019 - 4.4.2019
DPC-2443/2019 Oznámení o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu č. 2016/000348/HPS veřejná vyhláška DPC 5.3.2019 - 4.4.2019
ROZ-2474/2019 byt č. 1123/3, Bubeneč, č.p. 1123, byt. dům, na pozemku parc.č. 1547/11 a pozemky parc.č. 1547/9 a 1547/20 (ostatní plocha), podíl 939/57648 na společ. částech domu a pozemku, LV 6626, v k.ú. Bubeneč, obec Praha dražební vyhláška ROZ 5.3.2019 - 3.4.2019
UZR-2432/2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o veřejném jednání nad návrhem územní studie ČTVRŤOVÉ CENTRUM V OKOLÍ STANICE METRA HÁJE, PRAHA veřejná vyhláška UZR 5.3.2019 - 1.4.2019
ROZ-2480/2019 Oznámení o zmaření dražby 12.12.2018: pozemek parc.č. 581/1 s příslušenstvím (trvalé porosty), LV 662 v k.ú. Dolní Měcholupy, obec Praha. Pozemek je určen dle platného ÚP pro účely rozvoje bydlení. dražební vyhláška ROZ 5.3.2019 - 21.3.2019
OVO-2466/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.330 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2019 v kap. 04 - Školství, mládež a sport - převod nevyčerpaných prostředků z roku rozpočtové opatření OVO 4.3.2019 - 3.3.2021
OVO-2467/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.328 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2019 v kap. 04 - Školství, mládež a sport rozpočtové opatření OVO 4.3.2019 - 3.3.2021
OVO-2468/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.329 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2019 v kap. 04 - Školství, mládež a sport - převod nevyčerpaných prostředků z roku rozpočtové opatření OVO 4.3.2019 - 3.3.2021
OVO-2469/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.323 - k návrhu na převod nevyčerpaných prostředků z roku 2018 do 2019 v kapitole 02 - Městská infrastruktura rozpočtové opatření OVO 4.3.2019 - 3.3.2021
OVO-2470/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.321 - k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 07 - Bezpečnost na rok 2019 rozpočtové opatření OVO 4.3.2019 - 3.3.2021
OVO-2471/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.332 - k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2019 v kap. 04 - Školství, mládež a sport rozpočtové opatření OVO 4.3.2019 - 3.3.2021
OVO-2472/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.331 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2019 v kap. 04 - Školství, mládež a sport - převod nevyčerpaných prostředků z roku rozpočtové opatření OVO 4.3.2019 - 3.3.2021