Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
SCZ-2430/2019 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - Mgr. Eva Procházková oznámení SCZ 4.3.2019 - 4.5.2019
ROZ-2448/2019 spoluvlastnický podíl 2/16 - pozemek parc.č. 262/43 (zemědělský půdní fond), LV 1653, v k.ú. Stodůlky, obec Praha dražební vyhláška ROZ 4.3.2019 - 2.5.2019
ROZ-2410/2019 movitá věc: ochranná známka: KULTURA.CZ, číslo přihlášky: 517850, číslo zápisu: 348367, třídy výrobků a služeb: 35,38,42 dražební vyhláška ROZ 4.3.2019 - 25.4.2019
ROZ-2444/2019 rodinná rekreace, Mořinka, č.e. 99, na pozemku parc.č. St. 163, LV 262, v k.ú.. Mořinka, okr. Beroun dražební vyhláška ROZ 4.3.2019 - 24.4.2019
SCZ-2429/2019 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru všeobecné praktické lékařství pro území hl. m. Prahy. výběrové řízení SCZ 4.3.2019 - 15.4.2019
SCZ-2290/2019 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru klinická osteologie pro území hl. m. Prahy. výběrové řízení SCZ 4.3.2019 - 12.4.2019
PER-2418/2019 specialista / specialistka životního prostředí - CITES, veterinární péče a myslivost v odboru ochrany prostředí volná pracovní místa na MHMP PER 4.3.2019 - 29.3.2019
PER-2415/2019 specialista / specialistka majetkové správy v odboru ochrany prostředí volná pracovní místa na MHMP PER 4.3.2019 - 25.3.2019
PER-2417/2019 referent / referentka odvolacích agend v odboru daní, poplatků a cen volná pracovní místa na MHMP PER 4.3.2019 - 25.3.2019
PER-2416/2019 metodik / metodička účetnictví v odboru účetnictví volná pracovní místa na MHMP PER 4.3.2019 - 22.3.2019
KUC-2405/2019 ZASTUPITELSTVEM HMP SCHVÁLENÉ JEDNOLETÉ GRANTY KUL 2019 NAD 200.000 Kč granty KUC 1.3.2019 - 31.12.2019
KUC-2406/2019 ZASTUPITELSTVEM HMP SCHVÁLENÉ JEDNOLETÉ GRANTY KUL 2019 NAD 200.000 Kč INVESTIČNÍ granty KUC 1.3.2019 - 31.12.2019
KUC-2407/2019 ZASTUPITELSTVEM HMP SCHVÁLENÉ VÍCELETÉ GRANTY KUL 2020 - 2023 granty KUC 1.3.2019 - 31.12.2019
KUC-2408/2019 ZASTUPITELSTVEM HMP SCHVÁLENÁ VZOROVÁ JEDNOLETÁ SMLOUVA GRANTŮ KUL 2019 NAD 200.000 Kč granty KUC 1.3.2019 - 31.12.2019
KUC-2409/2019 ZASTUPITELSTVEM HMP SCHVÁLENÁ VZOROVÁ VÍCELETÁ SMLOUVA GRANTŮ KUL 2020 - 2023 granty KUC 1.3.2019 - 31.12.2019