Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-6043/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.765 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky na aktivní rozpočtové opatření OVO 10.4.2018 - 9.4.2020
OVO-6044/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.788 - k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 02 v souvislosti s Programem Čistá energie Praha rozpočtové opatření OVO 10.4.2018 - 9.4.2020
OVO-6045/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.794 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT určený na rozvojový rozpočtové opatření OVO 10.4.2018 - 9.4.2020
OVO-6046/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.764 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 10.4.2018 - 9.4.2020
OVO-6047/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.789 - k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 06 a příspěvkové organizace Divadlo v Dlouhé rozpočtové opatření OVO 10.4.2018 - 9.4.2020
OVO-6048/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.760 - k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 0464 a úpravu rozpočtu příspěvkových organizací v působnosti odboru SVC MHMP na rok 2018 a k návrhu na rozpočtové opatření OVO 10.4.2018 - 9.4.2020
OVO-6049/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.763 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních rozpočtové opatření OVO 10.4.2018 - 9.4.2020
ROZ-6038/2018 byt č. 1488/8 Žižkov, č.p. 1488, byt. dům, na pozemku parc.č. 2047 a podíl 453/10203 na společných částech domu a pozemku, LV 13778 v k.ú. Žižkov, obec Praha dražební vyhláška ROZ 10.4.2018 - 29.5.2018
ROZ-6034/2018 spoluvlastnický podíl 3/8 - pozemky ve zjednodušené evidenci (PK) parc.č. 228/15 a parc.č. 251/1, LV 66, v k.ú. Hněvkov u Mačkova, obec Blatná, okr. Strakonice dražební vyhláška ROZ 10.4.2018 - 23.5.2018
PRI-5928/2018 Výzva č. 11 Zprostředkujícího subjektu ITI - Rozšíření, rekonstrukce a modernizace silniční sítě navazující na síť TEN-T III. oznámení PRI 9.4.2018 - 31.8.2018
SCZ-6011/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - INSTALA PRAHA spol. s r.o. oznámení SCZ 9.4.2018 - 8.6.2018
UZR-5852/2018 Veřejná vyhláška – oznámení o společném jednání a vystavení návrhu celoměstsky významné změny Z 2838/00 ÚP SÚ hl. m. Prahy (3 varianty) a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území veřejná vyhláška UZR 9.4.2018 - 25.5.2018
OCP-5963/2018 Nařízení státní veterinární správy - opatření k zamezení šíření nákazy - afrického moru prasat nařízení OCP 6.4.2018 - 31.12.2018
ROZ-5958/2018 odročení dražby: spoluvlastnický podíl id. 1/2 - stavba Dejvice, bez čp/če, na pozemku parc.č. 4765/16, LV 2841 v k.ú. Dejvice, obec Praha dražební vyhláška ROZ 6.4.2018 - 28.6.2018
SCZ-5971/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MDDr. Ondřej Vaněček oznámení SCZ 6.4.2018 - 5.6.2018