Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-3916/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3231 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 19.12.2017 - 19.12.2019
OVO-3917/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3252 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v roce 2017 v souvislosti s finančním vypořádáním investiční akce č. 42539 Rekonstrukce rozpočtové opatření OVO 19.12.2017 - 19.12.2019
OVO-3918/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3241 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o neinvestiční transfer z Ministerstva zdravotnictví na specializační rozpočtové opatření OVO 19.12.2017 - 19.12.2019
OVO-3919/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3239 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva dopravy určený na rozpočtové opatření OVO 19.12.2017 - 19.12.2019
OVO-3920/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3248 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 19.12.2017 - 19.12.2019
OVO-3921/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3277 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT určený na rozvojový rozpočtové opatření OVO 19.12.2017 - 19.12.2019
OVO-3922/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3242 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v rozpočtové opatření OVO 19.12.2017 - 19.12.2019
OVO-3923/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3279 - k úpravě rozpočtu běžných výdajů vlastního hlavního města Prahy v kap. 0416 - vrácení části neinvestičního příspěvku poskytnutého na pokrytí rozpočtové opatření OVO 19.12.2017 - 19.12.2019
OVO-3924/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3243 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 19.12.2017 - 19.12.2019
OVO-3925/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3232 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva zdravotnictví na rozpočtové opatření OVO 19.12.2017 - 19.12.2019
OVO-3926/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3233 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 19.12.2017 - 19.12.2019
OVO-3927/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3211 - k návrhu na poskytnutí finančního daru České republice - Krajskému ředitelství policie hl.m. Prahy z rozpočtu hl.m. Prahy kap. 07 - BEZPEČNOST rozpočtové opatření OVO 19.12.2017 - 19.12.2019
OVO-3928/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3227 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních rozpočtové opatření OVO 19.12.2017 - 19.12.2019
OVO-3929/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3230 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 19.12.2017 - 19.12.2019
OVO-3930/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3189 - k návrhu na rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, dle dílčí výzvy k rámcové smlouvě DOH/40/05/003239/2016 - 7. dílčí zakázka k Rámcové rozpočtové opatření OVO 19.12.2017 - 19.12.2019