Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
ZDR-3933/2019 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - LARD s.r.o. oznámení ZDR 14.5.2019 - 13.7.2019
OVO-3902/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.925 - k úpravě rozpočtu závazných ukazatelů na rok 2019 v kap. 0416 na základě Výkazu o změnách v poskytovaných podpůrných opatřeních a jejich rozpočtové opatření OVO 13.5.2019 - 12.5.2021
OVO-3903/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.906 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 o poskytnuté transfery z Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské péče rozpočtové opatření OVO 13.5.2019 - 12.5.2021
OVO-3904/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.892 - k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2019 rozpočtové opatření OVO 13.5.2019 - 12.5.2021
OVO-3905/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.891 - k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2019 rozpočtové opatření OVO 13.5.2019 - 12.5.2021
OVO-3906/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.900 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky na aktivní rozpočtové opatření OVO 13.5.2019 - 12.5.2021
OVO-3907/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.903 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 13.5.2019 - 12.5.2021
OVO-3908/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.907 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2019 o poskytnutý investiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva rozpočtové opatření OVO 13.5.2019 - 12.5.2021
OVO-3909/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.926 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2019 o neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z MŠMT určené na dotační rozpočtové opatření OVO 13.5.2019 - 12.5.2021
OVO-3910/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.901 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v rozpočtové opatření OVO 13.5.2019 - 12.5.2021
OVO-3911/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.896 - k návrhu na využití finančních darů a dědictví poskytnutých veřejností Útulkům pro opuštěná zvířata provozovaným Městskou policií hlavního města rozpočtové opatření OVO 13.5.2019 - 12.5.2021
OVO-3912/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.904 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra na program Projekty rozpočtové opatření OVO 13.5.2019 - 12.5.2021
OVO-3913/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.898 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2019 o poskytnutý investiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva životního rozpočtové opatření OVO 13.5.2019 - 12.5.2021
OVO-3914/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.905 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 o poskytnutý transfer ze Státního fondu životního prostředí v souvislosti s rozpočtové opatření OVO 13.5.2019 - 12.5.2021
OVO-3937/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.929 - k návrhu na revokaci usnesení Rady HMP č. 1884 ze dne 15. 8. 2017 k realizaci mezinárodního projektu UNaLab a úpravu rozpočtu běžných výdajů a rozpočtové opatření OVO 13.5.2019 - 12.5.2021