Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
ROZ-9329/2018 spoluvlastnický podíl id. 1/4 - pozemky parc.č. 788/11 (orná půda) a parc.č. 819/10 (komunikace), LV 634, v k.ú. Dalovice u Mladé Boleslavi, obec Dalovice, okr. Mladá Boleslav dražební vyhláška ROZ 19.9.2018 - 30.10.2018
OVO-9361/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2483 - k návrhu na úpravu rozpočtu hlavního města Prahy v souvislosti s vrácením neinvestičních příspěvků na výkon pěstounské péče Úřadu práce České rozpočtové opatření OVO 18.9.2018 - 17.9.2020
OVO-9362/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2493 - k návrhu na úpravu rozpočtu, úpravu celkových nákladů investičních akcí a čerpání fondu investic příspěvkových organizací v působnosti odboru ZSP rozpočtové opatření OVO 18.9.2018 - 17.9.2020
OVO-9363/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2489 - k návrhu navýšení rozpočtu běžných výdajů Městské policie hl.m Prahy o účelovou dotaci poskytnutou Městskou částí Praha 2 a navýšení limitu rozpočtové opatření OVO 18.9.2018 - 17.9.2020
OVO-9364/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2481 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 18.9.2018 - 17.9.2020
OVO-9365/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2480 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva rozpočtové opatření OVO 18.9.2018 - 17.9.2020
OVO-9366/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2492 - k návrhu na odpis nákladů na přípravu a realizaci zmařených investic u příspěvkové organizace Muzeum hlavního města Prahy a na úpravu rozpočtu rozpočtové opatření OVO 18.9.2018 - 17.9.2020
OVO-9367/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2474 - k přípravě kulturně - společenské akce Podzimní setkání seniorů HMP rozpočtové opatření OVO 18.9.2018 - 17.9.2020
OVO-9368/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2482 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 18.9.2018 - 17.9.2020
MHM-9295/2018 Vyhlášení popisu věci - Policie ČR, Obvodní ředitelství Praha III sdělení MHM 17.9.2018 - 18.3.2019
SCZ-9293/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - Naděžda Kocarová oznámení SCZ 17.9.2018 - 16.11.2018
ROZ-9291/2018 spoluvlastnický podíl 1/7 - soubor pozemků (zemědělský půdní fond), LV 944, v k.ú. Lipník nad Bečvou, obec Lipník nad Bečvou, okr. Přerov dražební vyhláška ROZ 17.9.2018 - 7.11.2018
SCZ-9224/2018 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru praktické lékařství pro děti a dorost pro území hl. m. Prahy výběrové řízení SCZ 17.9.2018 - 30.10.2018
ZSP-8839/2018 Vyhlášení Programů primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2019 granty ZSP 14.9.2018 - 13.12.2018
SCZ-9288/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Jana Vraná oznámení SCZ 14.9.2018 - 30.11.2018