Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-8114/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1762 - k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Provozování sběrného dvora na území městské části Praha - Vinoř rozpočtové opatření OVO 17.7.2018 - 16.7.2020
OVO-8115/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1744 - k návrhu na navýšení provozních prostředků pro zlepšeni stavu čistoty komunikací na území hl.m. Prahy MHMP RFD-SK v kapitole 03 Doprava rozpočtové opatření OVO 17.7.2018 - 16.7.2020
OVO-8116/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1832 - k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové účelové individuální investiční dotace z kap. 0544 v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 17.7.2018 - 16.7.2020
OVO-8117/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1723 - k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Rozšíření služeb integrace a konfigurace systému na předávání datových rozpočtové opatření OVO 17.7.2018 - 16.7.2020
OVO-8118/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1741 - k zavedení trvalého provozu autobusové linky 216 rozpočtové opatření OVO 17.7.2018 - 16.7.2020
OVO-8119/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1759 - k návrhu na poskytnutí jednorázové účelové investiční dotace Vodní záchranné službě ČČK Praha 6, pobočný spolek na financování výstavby nové jímky rozpočtové opatření OVO 17.7.2018 - 16.7.2020
OVO-8120/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1765 - k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 06 - Kultura a cestovní ruch a vytvoření nové investiční akce pod názvem 0000 Obnova pláště Karlova mostu rozpočtové opatření OVO 17.7.2018 - 16.7.2020
OVO-8142/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1834 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných a kapitálových výdajů Institutu plánování a rozvoje hl.m. Prahy k akci Příměstský park Soutok rozpočtové opatření OVO 17.7.2018 - 16.7.2020
OVO-8543/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1799 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 17.7.2018 - 16.7.2020
SCZ-7997/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Miroslava Benáková oznámení SCZ 16.7.2018 - 15.9.2018
SCZ-7926/2018 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru všeobecné praktické lékařství pro území hl.m.Prahy výběrové řízení SCZ 13.7.2018 - 23.8.2018
ROZ-7957/2018 movité věci: zdravotní box, ventilation system (2 ks); skf actuation system šedý (1 ks); skf actuation system, vcp21 (1 ks) dražební vyhláška ROZ 13.7.2018 - 17.8.2018
ROZ-7959/2018 movitá věc: pc, šedé (1 ks) dražební vyhláška ROZ 13.7.2018 - 17.8.2018
ROZ-7947/2018 spoluvlastnický podíl 1/6 - rodinný dům Černýš, č.p. 87 na pozemku parc.č. 146, garáž bez čp/če na pozemku parc.č. St. 303 a pozemek parc.č. 745/4 (zahrada), LV 123, v k.ú. Černýš, obec Perštejn, okr. Chomutov dražební vyhláška ROZ 12.7.2018 - 31.10.2018
ROZ-7933/2018 soubor movitých věcí pro vybavení bytu: sedací souprava, jídelní stůl, obývací stěna, lednice Elektrolux, mikrovlnná trouba Moulinex, malované obrazy, křeslo a další movité věci dražební vyhláška ROZ 12.7.2018 - 30.8.2018