Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-4223/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1062 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2019 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT pro soukromé školství rozpočtové opatření OVO 27.5.2019 - 26.5.2021
OVO-4224/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1068 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy kapitoly 06 v roce 2019 rozpočtové opatření OVO 27.5.2019 - 26.5.2021
OVO-4225/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1014 - k účasti sportovní výpravy hl.m. Prahy na Hrách IX. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky 2020 rozpočtové opatření OVO 27.5.2019 - 26.5.2021
OVO-4226/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1038 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 27.5.2019 - 26.5.2021
OVO-4227/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1023 - k návrhu na použití finančních prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace Botanická zahrada hl.m Prahy v působnosti OCP MHMP v r. 2019 rozpočtové opatření OVO 27.5.2019 - 26.5.2021
ZDR-4183/2019 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru psychiatrie pro území hl. m. Prahy. výběrové řízení ZDR 27.5.2019 - 8.7.2019
HOM-4202/2019 spoluvlastnický podíl 1/4 - rodinná rekreace, Hradištko, č.e. 1523 na pozemku parc.č. St. 1822; pozemek parc.č. 495/5 (zahrada), včetně příslušenství, LV 325, v k.ú. Hradištko pod Medníkem, obec Hradištko, okr. Praha-západ dražební vyhláška HOM 27.5.2019 - 2.7.2019
HOM-4205/2019 rodinný dům, Poděbrady II, č.p. 361, na pozemku parc.č. St. 1423 a pozemek (zahrada) parc.č. 1424, LV 2328, v k.ú. Poděbrady, obec Poděbrady, okr. Nymburk dražební vyhláška HOM 27.5.2019 - 2.7.2019
HOM-4159/2019 prodloužení doby nájmu o pět let stávajícímu nájemci nebytových prostor v objektu č.p. 771 v k.ú. Nové Město záměr - Ostatní HOM 27.5.2019 - 26.6.2019
OVO-4177/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.7/33 - k finančnímu krytí Geologického průzkumu Metra I.D rozpočtové opatření OVO 24.5.2019 - 23.5.2021
OVO-4178/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.7/37 - k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha - Březiněves z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 a k úpravě rozpočtu vlastního hl. m. Prahy rozpočtové opatření OVO 24.5.2019 - 23.5.2021
OVO-4179/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.7/39 - k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha - Libuš na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy rozpočtové opatření OVO 24.5.2019 - 23.5.2021
OVO-4180/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.7/35 - k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 04 - Školství, mládež a sport v roce 2019 na posílení mzdových prostředků pro pedagogické a nepedagogické pracovníky škol a školských zařízení, zřizovaných hlav rozpočtové opatření OVO 24.5.2019 - 23.5.2021
OVO-4181/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.7/38 - k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha - Libuš z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 a k úpravě rozpočtu vlastního hl. m. Prahy rozpočtové opatření OVO 24.5.2019 - 23.5.2021
OPP-4172/2019 Oznámení o konání mimořádné VH a Závěrečný účet 2018 ČDU oznámení OPP 24.5.2019 - 30.6.2019