Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
SCZ-9224/2018 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru praktické lékařství pro děti a dorost pro území hl. m. Prahy výběrové řízení SCZ 17.9.2018 - 30.10.2018
ZSP-8839/2018 Vyhlášení Programů primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2019 granty ZSP 14.9.2018 - 13.12.2018
SCZ-9288/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Jana Vraná oznámení SCZ 14.9.2018 - 30.11.2018
ROZ-9279/2018 byt č. 1053/9 Ďáblice, č.p. 1053, byt. dům, na pozemku parc.č. 550 a pozemek parc.č. 551 (zahrada) a podíl 806/10430 na společ. částech nemovitostí, LV 1728 v k.ú. Ďáblice, obec Praha dražební vyhláška ROZ 14.9.2018 - 6.11.2018
ROZ-9282/2018 podíl id. 1/2 - pozemek parc.č. 842 (ostatní plocha), LV 467, v k.ú. Chouč, obec Hrobčice, okr. Teplice dražební vyhláška ROZ 14.9.2018 - 23.10.2018
ROZ-9287/2018 pozemky parc.č. 76 a 354 (ostatní plocha), LV 288, v k.ú. Černčice u Žalan, obec Žalany, okr. Teplice dražební vyhláška ROZ 14.9.2018 - 23.10.2018
SLU-9246/2018 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY - Vyhlášení popisu věcí KHRUSHCH BOHUN KRADEŽ V OC ŠESTKA FAJTLOVA P6, Č. j. KRPA-439202-52/TČ-2017-001173-6-HAV, (6x pánská kabela, 2x dámská bunda NIKE, 1x pánský holící strojek) vyhláška SLU 13.9.2018 - 13.3.2019
ZSP-9231/2018 Vyhlášení grantu hlavního města Prahy - Programy v oblasti Akce celopražského významu pro rok 2019. granty ZSP 12.9.2018 - 31.12.2018
ROZ-9222/2018 objekt ke komerčním účelům nebo k luxusnímu bydlení Sviňišťany, č.p. 25 na pozemku parc.č. 129/2 a pozemky parc.č. 129/1 a 129/4 (ostatní plocha), LV 587, v k.ú. Svinišťany, obec Dolany, okr. Náchod dražební vyhláška ROZ 12.9.2018 - 13.11.2018
ROZ-9220/2018 byt č. 2583/23 Stodůlky, č.p. 2583, byt. dům, na pozemku parc.č. 2860/192 a pozemek parc.č. 2860/172 a podíl 9590/3019910 na společ. částech domu a pozemku, LV 13103 v k.ú. Stodůlky, obec Praha dražební vyhláška ROZ 12.9.2018 - 24.10.2018
RED-9189/2018 Digitální povodňový plán hlavního města Prahy a digitální povodňový plán všech městských částí – projekt je spolufinancován Evropskou unií oznámení RED 11.9.2018 - 31.3.2022
OVO-9198/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2455 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 v roce 2018 u škol a školských zařízení, zřizovaných hlavním městem Prahou a u škol a rozpočtové opatření OVO 11.9.2018 - 10.9.2020
OVO-9199/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2433 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 11.9.2018 - 10.9.2020
OVO-9200/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2446 - k návrhu na navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace hl.m. Prahy Dětský domov Charlotty Masarykové a úpravu rozpočtu v kap. 0505 rozpočtové opatření OVO 11.9.2018 - 10.9.2020
OVO-9201/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2419 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů OSI MHMP na rok 2018 v kap. 01 - Rozvoj obce, v kap. 04 - Školství, mládež a sport, v kap. 05 - rozpočtové opatření OVO 11.9.2018 - 10.9.2020