Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-0165/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2754 - k návrhu na změnu výše platu ředitelů a ředitelek příspěvkových organizací v působnosti odboru SVC MHMP rozpočtové opatření OVO 30.10.2018 - 29.10.2020
OVO-0166/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2808 - k návrhu na využití finančních prostředků fondu investic, rezervního fondu a fondu odměn u příspěvkových organizací zřizovaných hlavním městem rozpočtové opatření OVO 30.10.2018 - 29.10.2020
OVO-0167/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2780 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý transfer z Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské péče určený rozpočtové opatření OVO 30.10.2018 - 29.10.2020
OVO-0168/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2784 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva rozpočtové opatření OVO 30.10.2018 - 29.10.2020
OVO-0169/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2781 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery z Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské péče rozpočtové opatření OVO 30.10.2018 - 29.10.2020
OVO-0170/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2778 - k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o finanční prostředky ze státního rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj určené pro MČ hl.m. Prahy rozpočtové opatření OVO 30.10.2018 - 29.10.2020
OVO-0171/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2779 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý investiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a rozpočtové opatření OVO 30.10.2018 - 29.10.2020
OVO-0172/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2810 - k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2018 v kap. 04 - Školství, mládež a sport rozpočtové opatření OVO 30.10.2018 - 29.10.2020
OVO-0173/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2777 - k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o vratku finančních prostředků do státního rozpočtu rozpočtové opatření OVO 30.10.2018 - 29.10.2020
OVO-0174/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2782 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a rozpočtové opatření OVO 30.10.2018 - 29.10.2020
OVO-0175/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2776 - k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2018 v souvislosti s jednorázovým splacením bezúročné půjčky z rozpočtu hl.m. Prahy městskou částí rozpočtové opatření OVO 30.10.2018 - 29.10.2020
OVO-0176/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2783 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva rozpočtové opatření OVO 30.10.2018 - 29.10.2020
OVO-0177/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2772 - k návrhu na využití finančních prostředků fondu investic a rezervního fondu u příspěvkových organizací zřizovaných hlavním městem Prahou v roce rozpočtové opatření OVO 30.10.2018 - 29.10.2020
OVO-0178/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2812 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 30.10.2018 - 29.10.2020
OVO-0179/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2753 - k návrhu na odpis nákladů vynaložených na zmařenou přípravu staveb rozpočtové opatření OVO 30.10.2018 - 29.10.2020