Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-5883/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.720 - k návrhu na převod nevyčerpaných prostředků z roku 2017 v rámci programu Interreg Europe a na úpravu běžných výdajů v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 3.4.2018 - 2.4.2020
OVO-5884/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.741 - k úpravě rozpočtu běžných výdajů vlastního hlavního města Prahy v kap. 0416 - vratka od soukromé školy rozpočtové opatření OVO 3.4.2018 - 2.4.2020
OVO-5885/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.726 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 3.4.2018 - 2.4.2020
OVO-5886/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.713 - ke změně počtu systemizovaných míst Magistrátu hlavního města Prahy rozpočtové opatření OVO 3.4.2018 - 2.4.2020
OVO-5887/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.740 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2018 v kap. 04 - Školství, mládež a sport rozpočtové opatření OVO 3.4.2018 - 2.4.2020
OVO-5888/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.738 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z MŠMT určené na program rozpočtové opatření OVO 3.4.2018 - 2.4.2020
OVO-5889/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.697 - k návrhu na úpravu neinvestičního příspěvku na zpracování studie Holešovice Bubny - Zátory rozpočtové opatření OVO 3.4.2018 - 2.4.2020
ROZ-5863/2018 spoluvlastnický podíl 1/6 - rodinný dům Bludovice, č.p. 97 na pozemku parc.č. 430 a pozemky parc.č. 427 a 432 (zahrady), LV 103 v k.ú. Bludovice u Nového Jičína, obec Nový Jičín dražební vyhláška ROZ 3.4.2018 - 24.5.2018
ODA-5808/2018 OOP - Kunratická spojka - Libušská opatření ODA 29.3.2018 - 29.7.2018
ODA-5816/2018 Závod do vrchu Zbraslav - Točná opatření ODA 29.3.2018 - 6.7.2018
SCZ-5842/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Olga Janďourková oznámení SCZ 29.3.2018 - 31.5.2018
SCZ-5841/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Alena Soukupová oznámení SCZ 29.3.2018 - 28.5.2018
SCZ-5795/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - Theresia domácí péče Praha s.r.o. oznámení SCZ 28.3.2018 - 27.5.2018
SCZ-5796/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Ingrid Pavlová oznámení SCZ 28.3.2018 - 27.5.2018
OVO-5750/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.687 - k úpravě rozpočtu závazných ukazatelů na rok 2018 v kap. 0416 na základě Výkazu o změnách v poskytovaných podpůrných opatřeních a jejich rozpočtové opatření OVO 27.3.2018 - 26.3.2020