Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
ROZ-7922/2018 spoluvlastnický podíl 1/4 - stavba bez čp/če (garáž) na pozemku parc.č. 5464/45, LV 4564, v k.ú. Česká Lípa, obec Česká Lípa, okr. Liberec dražební vyhláška ROZ 11.7.2018 - 28.8.2018
ROZ-7876/2018 podíl1/576 - pozemek parc.č. 1595/1 (sportoviště, rekreační plocha), LV 121 v k.ú. Troja, obec Praha dražební vyhláška ROZ 9.7.2018 - 24.10.2018
ROZ-7864/2018 ideální podíl 678/20850 - soubor pozemků (vodní plocha) a stavby bez čp/če (garáže) na pozemcích parc.č. 65/14, 65/15, 65/16, 65/17 a pozemek parc.č. 1875/1 (ostatní plocha), vše LV 3110 v k.ú. Řepy, obec Praha dražební vyhláška ROZ 9.7.2018 - 13.9.2018
SCZ-7883/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - Ludmila Nováková oznámení SCZ 9.7.2018 - 8.9.2018
ROZ-7877/2018 byt č. 1172/93 Nové Město, byt. dům, č.p. 1172 na pozemku parc.č. 274 a podíl 5573/622266 na společných částech domu a pozemku, LV 1771 v k.ú. Nové Město, obec Praha dražební vyhláška ROZ 9.7.2018 - 4.9.2018
ROZ-7862/2018 spoluvlastnický podíl id. 1/6 - byt č. 516/11, Liboc, byt. dům, č.p. 515, 516 na pozemku parc.č. 973/39 a 973/40 a podíl 601!/10735 na společných částech domu a pozemku, LV 2341, včetně příslušenství (2 sklepní kóje) v k.ú. Liboc, obec Praha dražební vyhláška ROZ 9.7.2018 - 23.8.2018
SCZ-7840/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb -MUDr. Ondřej Šeda oznámení SCZ 4.7.2018 - 3.9.2018
SCZ-7842/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Petra Votýpková oznámení SCZ 4.7.2018 - 3.9.2018
ODA-7835/2018 Wilsonova - dilatace opatření ODA 4.7.2018 - 30.8.2018
SCZ-7838/2018 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru všeobecná sestra - forma zdravotní péče ambulantní a péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta pro území hl.m.Prahy výběrové řízení SCZ 4.7.2018 - 17.8.2018
SCZ-7839/2018 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru všeobecná sestra - sestra pro péči v psychiatrii, forma zdravotní péče ambulantní a péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta pro území hl.m.Prahy výběrové řízení SCZ 4.7.2018 - 17.8.2018
ROZ-7822/2018 objekt k bydlení Vršovice, č.p. 447 na pozemku parc.č. 2054, LV 890 v k.ú. Vršovice, obec Praha dražební vyhláška ROZ 3.7.2018 - 21.9.2018
ROZ-7824/2018 spoluvlastnický podíl id. 1516/36435 - pozemek parc,č, 558/15 (ostatní plocha), LV 8572 a podíl id. 6064/145740 - pozemek parc.č. 556/21 (ostatní plocha), LV 8527, vše v k.ú. Strakonice, obec Strakonice dražební vyhláška ROZ 3.7.2018 - 5.9.2018
ROZ-7818/2018 spoluvlastnický podíl id. 1/2 - pozemky parc.č. 2095 (ostatní plocha) a 2096 (orná půda), LV 2767 v k.ú. Pelhřimov, obec Pelhřimov dražební vyhláška ROZ 3.7.2018 - 23.8.2018
ROZ-7811/2018 spoluvlastnický podíl id. 1/2 - objekt k bydlení Kroučová, č.p. 19 na pozemku parc.č. St. 32, LV 177, obec Kroučová, okr. Rakovník dražební vyhláška ROZ 2.7.2018 - 23.8.2018