Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
EVM-0328/2017 Odročení dražby nemovitosti - rekreační objekt č.e. 152 Svojetice, na pozemku parc.č. St. 528; pozemek parc.č. 143/23 (zahrada), na LV 366, v k.ú. Svojetice, okr. Praha - východ. dražební vyhláška EVM 20.6.2017 - 24.7.2017
OTV-0263/2017 stavba č. 41176 "Rekonstrukce Šlechtovy restaurace" veřejná zakázka - Protokol o posouzení kvalifikace OTV 19.6.2017 - 20.6.2018
OTV-0264/2017 stavba č. 41176 "Rekonstrukce Šlechtovy restaurace" veřejná zakázka - Protokol z jednání hodnotící komise OTV 19.6.2017 - 20.6.2018
OTV-0265/2017 stavba č. 41176 "Rekonstrukce Šlechtovy restaurace" veřejná zakázka - Protokol z jednání hodnotící komise OTV 19.6.2017 - 20.6.2018
OTV-0266/2017 stavba č. 41176 "Rekonstrukce Šlechtovy restaurace" veřejná zakázka - Zpráva hodnotící komise OTV 19.6.2017 - 20.6.2018
OTV-0272/2017 stavba č. 41176 "Rekonstrukce Šlechtovy restaurace" veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele OTV 19.6.2017 - 20.6.2018
OCP-0278/2017 „Obnova dlážděných prostranství Petřín“ veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 19.6.2017 - 19.6.2018
EVM-0293/2017 Rodinný dům č.e. 240 Libeň, příslušenství : IS, na pozemku parc.č. 2983/24, na LV 1923 a 5566, v k.ú. Libeň, obec Praha. dražební vyhláška EVM 19.6.2017 - 16.8.2017
EVM-0281/2017 Podíl 1/4 na - objekt k bydlení č.p. 200 a jiná stavba bez čp./če Ruzyně, na pozemcích parc.č. 1955 a 1956/2; pozemek parc.č. 1956/1 (zahrada), příslušenství - vedlejší stavba, IS, oplocení; na LV 549, v k.ú. Ruzyně, obec Praha. dražební vyhláška EVM 19.6.2017 - 27.7.2017
SCZ-0239/2017 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Jana Židovská, CSc. oznámení SCZ 17.6.2017 - 31.8.2017
EVM-0227/2017 Rodinný dům č.p. 56 Česká Olešná, na pozemku parc.č. St. 50; pozemek parc.č. 73 (zahrada), na LV 40, v k.ú. Česká Olešná, obec Strmilov, okr. Jindřichův Hradec. dražební vyhláška EVM 16.6.2017 - 24.8.2017
ODA-0219/2017 Přátelství_rekonstrukce_3.et.,2.-6.fáze opatření ODA 16.6.2017 - 13.8.2017
OVO-0246/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.28/90 - k návrhu na poskytnutí účelové neinvestiční dotace České republice Hasičskému záchrannému sboru hlavního města Prahy rozpočtové opatření OVO 15.6.2017 - 15.6.2019
OVO-0248/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.28/1 - k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2017 městské části Praha 2 na vybudování nabíjecích stanic pro rozpočtové opatření OVO 15.6.2017 - 15.6.2019
OVO-0249/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.28/6 - k návrhu na přidělení grantů pro oblast podpory v oblasti přístupnosti a odstraňování bariér na území hl. m. Prahy na rok 2017 rozpočtové opatření OVO 15.6.2017 - 15.6.2019