Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-2380/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.4/9 - k návrhu OCP MHMP na úpravu rozpočtu v kapitole 02 - Městská infrastruktura na rok 2019 rozpočtové opatření OVO 28.2.2019 - 27.2.2021
OVO-2381/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.4/14 - k převodu nevyčerpaných prostředků z roku 2018 do roku 2019 v kapitole 03 Doprava rozpočtové opatření OVO 28.2.2019 - 27.2.2021
OVO-2382/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.4/2 - k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2019 rozpočtové opatření OVO 28.2.2019 - 27.2.2021
OVO-2383/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.4/60 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 06, odboru 62 - KUC MHMP a poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti kultury v roce 2019 rozpočtové opatření OVO 28.2.2019 - 27.2.2021
ROZ-2345/2019 odročení dražby: byt č. 1053/9, Ďáblice, č.p. 1053, byt. dům, na pozemku parc.č. 550 a pozemek (zahrada) parc.č. 551 a podíl 806/10430 na společ. částech nemovitostí, LV 1728, v k.ú. Ďáblice, obec Praha, z důvodu rozhodnutí o konkursu, na neurčito dražební vyhláška ROZ 28.2.2019 - 9.4.2019
ROZ-2348/2019 spoluvlastnický podíl id. 1/3 - stavba bez čp/če (garáž) na pozemku parc.č. 65/32, včetně příslušenství, LV 1338, v k.ú. Horní Počernice, obec Praha dražební vyhláška ROZ 28.2.2019 - 4.4.2019
OCP-2328/2019 Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - afrického moru prasat na území České republiky nařízení OCP 27.2.2019 - 1.3.2029
ROZ-2327/2019 byt č. 491/7, Hloubětín, č.p. 491,492,493, byt. dům, na pozemku parc.č. 566/4 a podíl 873/21307 na společ. částech nemovitosti a pozemku, LV 6734, v k.ú. Hloubětín, obec Praha dražební vyhláška ROZ 27.2.2019 - 21.5.2019
SCZ-2333/2019 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Iva Guičová oznámení SCZ 27.2.2019 - 27.4.2019
ROZ-2316/2019 movité věci: FORD FUSION JU2, RZ 5A45783, VIN WF0UXXGAJU5C01702K dražební vyhláška ROZ 27.2.2019 - 26.3.2019
ROZ-2319/2019 movité věci: FORD MONDEO, RZ 3AI7824, VIN WF0GXXGBBG9M63511 dražební vyhláška ROZ 27.2.2019 - 26.3.2019
ROZ-2307/2019 spoluvlastnický podíl 1/12 - pozemky parc.č. 182/56 (zemědělský půdní fond) a parc.č. 183/1 (ostatní plocha), LV 429, v k.ú. Lety u Dobřichovic, obec Lety, okr. Praha-západ dražební vyhláška ROZ 26.2.2019 - 22.5.2019
ODA-2292/2019 VS 03/19 opatření ODA 26.2.2019 - 15.4.2019
OVO-2294/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.298 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2019 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT pro soukromé školství rozpočtové opatření OVO 25.2.2019 - 24.2.2021
OVO-2295/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.285 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2019 o poskytnutý neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva rozpočtové opatření OVO 25.2.2019 - 24.2.2021