Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
TSK-4810/2019 č. parc. 516/33, k. ú. Střížkov, Děčínská 471/4, Praha 9 záměr TSK 22.6.2019 - 7.7.2019
TSK-4811/2019 č. parc. 2600/1, k. ú. Strašnice, Tejnická 1946/14, Praha 10 záměr TSK 22.6.2019 - 7.7.2019
TSK-4812/2019 č. parc. 611, k. ú. Veleslavín, Pod Novým lesem 149/40, Praha 6 záměr TSK 22.6.2019 - 7.7.2019
TSK-4813/2019 č. parc. 1857/86, k. ú. Kamýk, Liškova 631/4, Praha 4 záměr TSK 22.6.2019 - 7.7.2019
TSK-4814/2019 č. parc. 2536/1, k. ú. Kobylisy, Paláskova u SVO 805947, Praha 8 záměr TSK 22.6.2019 - 7.7.2019
TSK-4815/2019 č. parc. 1169, k. ú,. Háje, Hekrova 813/17, Praha 4 záměr TSK 22.6.2019 - 7.7.2019
TSK-4816/2019 č. parc. 499/5, k.ú. Kamýk, NN 3364 poblíž SVO 417640, Praha 4 záměr TSK 22.6.2019 - 7.7.2019
TSK-4817/2019 č. parc. 2527, k. ú. Chodov, Lečkova 1520/11, Praha 4 záměr TSK 22.6.2019 - 7.7.2019
HOM-4819/2019 Pronájem pozemků v k.ú. Nedvězí u Říčan záměr - Pronajmout HOM 22.6.2019 - 7.7.2019
IAP-4803/2019 nový majetek protokolárně převzatý za období od 1.7.2018 do 31.12.2018 dle smlouvy o nájmu mezi PVA a HMP záměr - Pronajmout IAP 22.6.2019 - 25.6.2019
OVO-4782/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.8/66 - k návrhu na poskytnutí účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2019 na akci Stavba opěrné zdi nad ul. Rokytná - odstranění havarie pro MČ Praha - Nedvězí rozpočtové opatření OVO 21.6.2019 - 20.6.2021
OVO-4783/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.8/62 - k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha - Dolní Měcholupy z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 a k úpravě rozpočtu vlastního hl. m. Prahy rozpočtové opatření OVO 21.6.2019 - 20.6.2021
OVO-4788/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.8/69 - k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2019 Městské části Praha - Šeberov na výkup pozemků rozpočtové opatření OVO 21.6.2019 - 20.6.2021
OVO-4790/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.8/61 - k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha 14 z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 a k úpravě rozpočtu vlastního hl. m. Prahy rozpočtové opatření OVO 21.6.2019 - 20.6.2021
OVO-4792/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.8/64 - k návrhu na poskytnutí účelové dotace městské části Praha - Řeporyje na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy rozpočtové opatření OVO 21.6.2019 - 20.6.2021