Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-1013/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.2/55 - k úpravě rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 v kapitole 0811 rozpočtové opatření OVO 13.12.2018 - 12.12.2020
OVO-1014/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.2/57 - k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č. 37/129 ze dne 17.5.2018 k návrhu na udělení grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů rozpočtové opatření OVO 13.12.2018 - 12.12.2020
OVO-1015/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.2/10 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů (Libušská) MHMP RFD-SK v kapitole 03 Doprava rozpočtové opatření OVO 13.12.2018 - 12.12.2020
OVO-1016/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.2/49 - k návrhu na změnu charakteru účelové investiční dotace poskytnuté MČ Praha 3 na modernizaci vybavení dětského dopravního hřiště rozpočtové opatření OVO 13.12.2018 - 12.12.2020
FON-0996/2018 49. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR - Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem granty FON 13.12.2018 - 26.9.2019
STR-0993/2018 "Novostavba polyfunkčního objektu VIKTORIA ŽIŽKOV CENTER na pozemcích v k.ú. Žižkov, Praha 3" rozhodnutí STR 13.12.2018 - 29.12.2018
STR-0994/2018 Umístění stavby "Polyfunkční dům s ohradní zdí, zpevněnými plochami a přípojkami IS, Praha 1, Nové Město č.p. 1245, v ul. Klimentská 5" usnesení STR 13.12.2018 - 29.12.2018
TSK-0999/2018 Sokolovská 539/31, Praha 8, zábor - stavební výtah záměr TSK 13.12.2018 - 29.12.2018
ROZ-1002/2018 odročení dražby na neurčito: osobní automobil PEUGEOT BOXER, VIN: VF3YCTMFC12210969, RZ: 2AZ 7932, 1 evid. 02.08.2012, z důvodu zahájení insolvenčního řízení dražební vyhláška ROZ 13.12.2018 - 29.12.2018
TSK-0922/2018 pronajmout část komunikace dle přílohy záměr TSK 13.12.2018 - 28.12.2018
TSK-0923/2018 pronajmout část komunikace dle přílohy záměr TSK 13.12.2018 - 28.12.2018
TSK-0924/2018 NN 4143, Praha 14 parc.č. 232/492, k.ú. Černý Most záměr TSK 13.12.2018 - 28.12.2018
TSK-0928/2018 záměr pronajmout část pozemku č.p. 2556/1 k.ú. Nové Město záměr TSK 13.12.2018 - 28.12.2018
TSK-0929/2018 nám. jiřího z Poděbrad 15, Praha 3, parc. č. 4275/1, k.ú. Vinohrady záměr TSK 13.12.2018 - 28.12.2018
ODA-0990/2018 stanovení přech. úpravy na komunikacích Českobrodská a 5. května opatření ODA 13.12.2018 - 28.12.2018