Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
HOM-6693/2018 NP Počernická 633/93, Praha 10 k.ú. Malešice záměr - Pronajmout HOM 22.5.2018 - 6.6.2018
HOM-6694/2018 NP Počernická 631/89, Praha 10 k.ú. Malešice záměr - Pronajmout HOM 22.5.2018 - 6.6.2018
TSK-6831/2018 MILADY HORÁKOVÉ 479/19, pč:2223 kú:Holešovice záměr TSK 22.5.2018 - 6.6.2018
ROZ-6838/2018 spoluvlastnický podíl 1/6 - byt č. 401/9 Malá Strana, č.p. 401, byt. dům, na pozemku parc.č. 358 a podíl 76/12594 na společných částech domu a pozemku, LV 1371 v k.ú. Malá Strana, obec Praha dražební vyhláška ROZ 21.5.2018 - 10.7.2018
ROZ-6828/2018 podíl 5/6 - byt č. 895/14 Ruzyně, č.p. 894-898, byt. dům na pozemku parc.č. 1645-1653/2 a podíl 77/4166 na společ. částech domu a jiný nebyt. prostor č. 895/908 a podíl 15/4166 na společ. částech domu, LV 1829 v k.ú. Ruzyně, obec Praha dražební vyhláška ROZ 21.5.2018 - 26.6.2018
ROZ-6834/2018 zdravotní box, ventilation systém (2 ks); skf actuation systém, šedý (1 ks); skf actuation systém, vcp21 (1 ks) dražební vyhláška ROZ 21.5.2018 - 22.6.2018
ROZ-6836/2018 movitá věc: obraz, jakobozyk (1 ks) dražební vyhláška ROZ 21.5.2018 - 22.6.2018
OCP-6830/2018 IPPC - Informace o rozhodnutí o vydání změny integrovaného povolení (9. změna) v zařízení "INTERPHARMA PRAHA" provozovatele Interpharma Praha, a.s., Komořanská 955, 143 00 Praha 4 – Modřany, IČ 44265409. rozhodnutí OCP 21.5.2018 - 20.6.2018
ROZ-6835/2018 spoluvlastnický podíl 1/2 - pozemek parc.č. 306 (zahrada), LV 300 v k.ú. Čimice, okr. Praha dražební vyhláška ROZ 21.5.2018 - 19.6.2018
PRI-6850/2018 Výzva č. 18 Nositele ITI - Budování kapacit předškolního vzdělávání II. oznámení PRI 21.5.2018 - 11.6.2018
PRI-6851/2018 Výzva č. 19 Nositele ITI - Rozšíření kapacit a technického vybavení základních škol II. oznámení PRI 21.5.2018 - 11.6.2018
HOM-6580/2018 prodat části pozemků parc. č. 905,906,907,908,909/1,910/2 , 910/3 k.ú. Staré Město záměr - Prodat HOM 21.5.2018 - 10.6.2018
PER-6829/2018 technik / technička v odboru dopravněsprávních činností volná pracovní místa na MHMP PER 21.5.2018 - 8.6.2018
HOM-6741/2018 Výpůjčka části pozemku parc. č. 668/13 v k.ú. Zličín záměr - Vypůjčit HOM 21.5.2018 - 6.6.2018
ODA-6832/2018 Ústecká, Horňátecká - oprava povrchů po rekonstrukci STL plynovodu opatření ODA 21.5.2018 - 6.6.2018