Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
SCZ-7634/2018 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru urologie pro území hl.m.Prahy výběrové řízení SCZ 2.7.2018 - 17.8.2018
SCZ-7698/2018 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru psychiatrie pro území hl.m.Prahy výběrové řízení SCZ 2.7.2018 - 17.8.2018
SCZ-7788/2018 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí pro území hl.m.Prahy výběrové řízení SCZ 2.7.2018 - 17.8.2018
ROZ-7783/2018 Zpráva o plnění rozpočtu hl. m. Prahy a vyúčtování výsledků hospodaření za r. 2017 - závěrečný účet oznámení ROZ 30.6.2018 - 31.7.2019
ROZ-7784/2018 Schválený rozpočet hl. m. Prahy na r. 2018 a střednědobý výhled rozpočtu hl. m. Prahy do r. 2023 oznámení ROZ 30.6.2018 - 31.7.2019
ROZ-7771/2018 spoluvlastnický podíl 1/5 - soubor pozemků: pozemek parc.č. 702/1 (zemědělský půdní fond), parc.č. 702/2, 703 a 705/6 (ostatní plocha) a 705/16 (lesní pozemek), LV 232 v k.ú. Pozděchov, okr. Vsetín dražební vyhláška ROZ 29.6.2018 - 17.10.2018
SCZ-7731/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - paní Stanislava Rejmanová oznámení SCZ 29.6.2018 - 31.8.2018
ROZ-7750/2018 odročení dražby: rodinný dům Lány, č.p. 496 na pozemku parc.č. St. 651; rodinný dům Lány, č.p. 497 na pozemku parc.č. St.654; stavba bez čp/če na pozemku parc.č. St. 894 a soubor pozemků (orná půda), LV 725 v k.ú. Lány, obec Lány, okr. Kladno dražební vyhláška ROZ 28.6.2018 - 5.9.2018
ODA-7672/2018 OOP Tram Vysočanská opatření ODA 27.6.2018 - 29.6.2019
OVO-7701/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1671 - k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 0464 - SVC MHMP na rok 2018 v souvislosti s novými investičními akcemi rozpočtové opatření OVO 26.6.2018 - 25.6.2020
OVO-7702/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1684 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 26.6.2018 - 25.6.2020
OVO-7703/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1676 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva dopravy určený na rozpočtové opatření OVO 26.6.2018 - 25.6.2020
OVO-7704/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1634 - k záměru odboru INF MHMP na realizaci veřejné zakázky Centrální systém elektronického ověřování dokumentů dle nařízení eIdas a jeho integrace do rozpočtové opatření OVO 26.6.2018 - 25.6.2020
OVO-7705/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1679 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky na rozpočtové opatření OVO 26.6.2018 - 25.6.2020
OVO-7761/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1705 - k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0662 a příspěvkových organizací Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK a Minor v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 26.6.2018 - 25.6.2020