Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-3822/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.32/20 - k návrhu na úplatné nabytí pozemků v k.ú. Troja do vlastnictví hlavního města Prahy pro realizaci záměru Revitalizace veřejného prostoru Troja - rozpočtové opatření OVO 14.12.2017 - 14.12.2019
OPP-3733/2017 České dědictví UNESCO – povinně zveřejňované údaje - Závěrečný účet a zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2016 oznámení OPP 13.12.2017 - 31.12.2038
OVO-3765/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3116 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v kap. 03 - Doprava rozpočtové opatření OVO 12.12.2017 - 12.12.2019
OVO-3766/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3166 - k návrhu na navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace hl.m. Prahy Dětský domov Charlotty Masarykové a úpravu rozpočtu v kap. 0505 rozpočtové opatření OVO 12.12.2017 - 12.12.2019
OVO-3767/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3144 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních rozpočtové opatření OVO 12.12.2017 - 12.12.2019
OVO-3768/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3112 - k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Dodávka a implementace aplikačního zabezpečení provozovaných služeb rozpočtové opatření OVO 12.12.2017 - 12.12.2019
OVO-3769/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3180 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR a finančního vypořádání projektu z rozpočtové opatření OVO 12.12.2017 - 12.12.2019
OVO-3770/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3181 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 12.12.2017 - 12.12.2019
OVO-3771/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3117 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2017 v kap. 03 - doprava rozpočtové opatření OVO 12.12.2017 - 12.12.2019
OVO-3772/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3153 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 12.12.2017 - 12.12.2019
OVO-3773/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3109 - k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Rozšíření deduplikačních úložišť“ rozpočtové opatření OVO 12.12.2017 - 12.12.2019
OVO-3774/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3129 - k uvolnění finančních prostředků z kapitoly 0504, § 3541- Protidrogová politika rozpočtové opatření OVO 12.12.2017 - 12.12.2019
OVO-3775/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3147 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 12.12.2017 - 12.12.2019
OVO-3776/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3146 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery z Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské péče rozpočtové opatření OVO 12.12.2017 - 12.12.2019
OVO-3777/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3152 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý neinvestiční transfer ze Státního fondu životního prostředí v souvislosti s rozpočtové opatření OVO 12.12.2017 - 12.12.2019