Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-5758/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.656 - k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o finanční prostředky ze státního rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj určené pro MČ hl.m. Prahy rozpočtové opatření OVO 27.3.2018 - 26.3.2020
OVO-5759/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.678 - k návrhu na použití finančních prostředků z peněžních fondů příspěvkové organizace Divadlo v Dlouhé a na úpravu rozpočtu kap. 0662 v r. 2018 rozpočtové opatření OVO 27.3.2018 - 26.3.2020
OVO-5760/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.685 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z MŠMT určené na program rozpočtové opatření OVO 27.3.2018 - 26.3.2020
OVO-5761/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.659 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v rozpočtové opatření OVO 27.3.2018 - 26.3.2020
OVO-5762/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.684 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z MŠMT určené na dotační rozpočtové opatření OVO 27.3.2018 - 26.3.2020
OVO-5763/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.686 - k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2018 v kap. 04 - Školství, mládež a sport rozpočtové opatření OVO 27.3.2018 - 26.3.2020
OVO-5764/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.683 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT na rozvojový program rozpočtové opatření OVO 27.3.2018 - 26.3.2020
OVO-5765/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.655 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra rozpočtové opatření OVO 27.3.2018 - 26.3.2020
OVO-5766/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.657 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý transfer z Ministerstva životního prostředí v souvislosti s financováním z rozpočtové opatření OVO 27.3.2018 - 26.3.2020
OVO-5767/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.626 - k zavedení zkušebního provozu midibusové linky 216 do oblasti Baba rozpočtové opatření OVO 27.3.2018 - 26.3.2020
OVO-5768/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.653 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 27.3.2018 - 26.3.2020
ZSP-5721/2018 Vyhlášení dotačního řízení hlavního města Prahy pro rok 2018 v oblasti sociálních služeb - II. granty ZSP 27.3.2018 - 31.8.2018
PRI-5746/2018 Pražský voucher na zahraniční veletrhy a výstavy - výzva č. 1 oznámení PRI 27.3.2018 - 28.6.2018
PRI-5747/2018 Pražský voucher na pobyt v zahraničních inkubátorech - výzva č. 1 oznámení PRI 27.3.2018 - 28.6.2018
PRI-5748/2018 Pražský voucher na kreativní služby - výzva č. 1 oznámení PRI 27.3.2018 - 28.6.2018