Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
ROZ-2228/2019 stavby bez čp/če na pozemku parc.č. St. 110 a parc.č. St. 111 a pozemky parc.č. St. 116, St. 123, St.133, 426/5 a 437/6 (zastavěná nebo ostatní plocha), LV 109, v k.ú. Habrovany u Řehlovic, obec Habrovany, okr. Ústí nad Labem dražební vyhláška ROZ 22.2.2019 - 16.4.2019
ROZ-2234/2019 podíl 1/24 - jiný nebytový prostor č. 392/1, Břevnov, č.p. 392, byt. dům, na pozemku parc.č. 2022/1, podíl 7/37272 na společ. částech domu a pozemku a podíl 1/24 na příslušenství (garážová stání), LV 2996 a 2523, v k.ú. Břevnov, obec Praha dražební vyhláška ROZ 22.2.2019 - 16.4.2019
ROZ-2242/2019 podíl 1/24 - jiný nebytový prostor č. 392/1, Břevnov, č.p. 392, byt. dům, na pozemku parc.č. 2022/1, podíl 7/37272 na společ. částech domu a pozemku a podíl 1/24 na příslušenství (garážová stání), LV 2996 a 2523, v k.ú. Břevnov, obec Praha dražební vyhláška ROZ 22.2.2019 - 16.4.2019
SCZ-2133/2019 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru dermatovenerologie pro území hl. m. Prahy. výběrové řízení SCZ 22.2.2019 - 8.4.2019
ODA-2270/2019 Náchodská - vyznačení úseku smrtelných nehod vyhláška ODA 22.2.2019 - 8.4.2019
SLU-2279/2019 Vyhlášení konkurzu na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy s rozšířenou výukou jazyků, se sídlem Ladislava Coňka 40, 142 00 Praha 4 - Písnice, MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - LIBUŠ konkursy na ředitele / ředitelky městských organizací SLU 22.2.2019 - 22.3.2019
ROZ-2215/2019 penzion, Dlouhé, č.p. 13, na pozemku parc.č. St. 10/1 a 3 samostatné stavby s ubytovacími kapacitami, byt 3+kk pro správce, rozsáhlé pozemky, bazén, vířivka aj., LV 562, v k.ú. Dlouhé, obec Nový Hrádek, okr. Náchod dražební vyhláška ROZ 21.2.2019 - 23.4.2019
ROZ-2194/2019 spoluvlastnický podíl id. 1/18 - rodinný dům, Horní Počernice, č.p. 1114, na pozemku parc.č. 2537 a pozemek (zahrada) parc.č. 2538, včetně příslušenství (garáž a oplocení), LV 505, v k.ú. Horní Počernice, obec Praha dražební vyhláška ROZ 21.2.2019 - 26.3.2019
SCZ-2184/2019 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Jana Motejzíková oznámení SCZ 20.2.2019 - 20.4.2019
ROZ-2144/2019 spoluvlastnický podíl 1/2 - rodinná rekreace, Rouské, č.e. 4, na pozemku parc.č. St. 94 a pozemek parc.č. St. 96 (zastavěná plocha), LV 207, v k.ú. Rouské, obec Rouské, okr. Přerov dražební vyhláška ROZ 20.2.2019 - 11.4.2019
OCP-2077/2019 IPPC - Informace o rozhodnutí o vydání změny integrovaného povolení (26. změna) v zařízení „Zařízení na výrobu cementového slínku v rotačních pecích o výrobní kapacitě větší než 500 t denně“ provozovatele Českomoravský cement, a.s., IČ 26209578. rozhodnutí OCP 20.2.2019 - 22.3.2019
SCZ-2048/2019 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru fyzioterapie pro území hl. m. Prahy. výběrové řízení SCZ 19.2.2019 - 2.4.2019
OVO-2137/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.241 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2019 v kap. 04 - Školství, mládež a sport - převod nevyčerpaných prostředků z roku rozpočtové opatření OVO 18.2.2019 - 17.2.2021
OVO-2138/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.232 - k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy za účelem zajištění finančních prostředků odboru HOM MHMP na zaplacení části kupní ceny pozemku parc. č. rozpočtové opatření OVO 18.2.2019 - 17.2.2021
OVO-2139/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.250 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2019 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT určený na Vzdělávací rozpočtové opatření OVO 18.2.2019 - 17.2.2021