Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
ROZ-8012/2018 byt č. 1875/ Strašnice, č.p. 1874-1876, byt. dům na pozemku parc.č. 2838/5-2838/7 a podíl 6828/315557 na společných částech domu, LV 9207 v k.ú. Strašnice, obec Praha dražební vyhláška ROZ 18.7.2018 - 29.8.2018
SCZ-8031/2018 Zveřejnění výsledků VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami ze dne 11.07. 2018 oznámení SCZ 18.7.2018 - 18.8.2018
OVO-8051/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1794 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý transfer z Ministerstva životního prostředí v souvislosti s financováním z rozpočtové opatření OVO 17.7.2018 - 16.7.2020
OVO-8052/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1830 - k návrhu na použití fondu investic příspěvkové organizace v působnosti odboru ZSP MHMP - Zdravotnická záchranná služba hl.m. Prahy v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 17.7.2018 - 16.7.2020
OVO-8053/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1795 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky na krytí rozpočtové opatření OVO 17.7.2018 - 16.7.2020
OVO-8054/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1746 - k návrhu na zahájení přípravy nové investiční akce Drážní promenáda a úpravě rozpočtu kapitálových výdajů MHMP RFD-SK v kapitole 03 Doprava rozpočtové opatření OVO 17.7.2018 - 16.7.2020
OVO-8113/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1776 - k návrhu na úpravu limitu počtu zaměstnanců a limitu prostředků na platy, úpravu rozpočtu, úpravu celkových nákladů investičních akcí a čerpání fondu rozpočtové opatření OVO 17.7.2018 - 16.7.2020
OVO-8114/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1762 - k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Provozování sběrného dvora na území městské části Praha - Vinoř rozpočtové opatření OVO 17.7.2018 - 16.7.2020
OVO-8115/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1744 - k návrhu na navýšení provozních prostředků pro zlepšeni stavu čistoty komunikací na území hl.m. Prahy MHMP RFD-SK v kapitole 03 Doprava rozpočtové opatření OVO 17.7.2018 - 16.7.2020
OVO-8116/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1832 - k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové účelové individuální investiční dotace z kap. 0544 v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 17.7.2018 - 16.7.2020
OVO-8117/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1723 - k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Rozšíření služeb integrace a konfigurace systému na předávání datových rozpočtové opatření OVO 17.7.2018 - 16.7.2020
OVO-8118/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1741 - k zavedení trvalého provozu autobusové linky 216 rozpočtové opatření OVO 17.7.2018 - 16.7.2020
OVO-8119/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1759 - k návrhu na poskytnutí jednorázové účelové investiční dotace Vodní záchranné službě ČČK Praha 6, pobočný spolek na financování výstavby nové jímky rozpočtové opatření OVO 17.7.2018 - 16.7.2020
OVO-8120/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1765 - k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 06 - Kultura a cestovní ruch a vytvoření nové investiční akce pod názvem 0000 Obnova pláště Karlova mostu rozpočtové opatření OVO 17.7.2018 - 16.7.2020
OVO-8142/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1834 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných a kapitálových výdajů Institutu plánování a rozvoje hl.m. Prahy k akci Příměstský park Soutok rozpočtové opatření OVO 17.7.2018 - 16.7.2020