Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-5671/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.35/7 - k návrhu na úpravu rozpočtu BESIP a RFD MHMP (zapojení úspory hospodaření minulých let) v kapitole 03 - Doprava rozpočtové opatření OVO 22.3.2018 - 21.3.2020
SCZ-5609/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Petr Fousek oznámení SCZ 21.3.2018 - 31.5.2018
OVO-5583/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.585 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 20.3.2018 - 19.3.2020
OVO-5584/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.607 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT určený na program rozpočtové opatření OVO 20.3.2018 - 19.3.2020
OVO-5585/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.579 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky na aktivní rozpočtové opatření OVO 20.3.2018 - 19.3.2020
OVO-5586/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.578 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 20.3.2018 - 19.3.2020
OVO-5587/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.612 - k návrhu na převod nevyčerpaných prostředků kapitálových výdajů z roku 2017 do roku 2018 odboru SLU MHMP v kap. 09 rozpočtové opatření OVO 20.3.2018 - 19.3.2020
OVO-5588/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.610 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 20.3.2018 - 19.3.2020
OVO-5589/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.581 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva rozpočtové opatření OVO 20.3.2018 - 19.3.2020
OVO-5590/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.609 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy odboru FON MHMP v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 20.3.2018 - 19.3.2020
OVO-5591/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.600 - k návrhu na navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace hl.m. Prahy Dětský domov Charlotty Masarykové a úpravu rozpočtu v kap. 0505 rozpočtové opatření OVO 20.3.2018 - 19.3.2020
OVO-5592/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.582 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže rozpočtové opatření OVO 20.3.2018 - 19.3.2020
OVO-5593/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.608 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy související s platbami projektů za PRK z Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 20.3.2018 - 19.3.2020
OVO-5594/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.611 - k návrhu na převod nevyčerpaných prostředků projektů OP Z a OP TP z roku 2017 do roku 2018 a na úpravu běžných výdajů kap. 09 v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 20.3.2018 - 19.3.2020
OVO-5595/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.584 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v rozpočtové opatření OVO 20.3.2018 - 19.3.2020