Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-3912/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.904 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra na program Projekty rozpočtové opatření OVO 13.5.2019 - 12.5.2021
OVO-3913/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.898 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2019 o poskytnutý investiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva životního rozpočtové opatření OVO 13.5.2019 - 12.5.2021
OVO-3914/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.905 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 o poskytnutý transfer ze Státního fondu životního prostředí v souvislosti s rozpočtové opatření OVO 13.5.2019 - 12.5.2021
OVO-3915/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.921 - k návrhu na úpravu celkových investičních nákladů stavby č. 43359 ZŠ pro žáky s poruchami chování rozpočtové opatření OVO 13.5.2019 - 12.5.2021
OVO-3916/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.899 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2019 o poskytnutý neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva rozpočtové opatření OVO 13.5.2019 - 12.5.2021
OVO-3917/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.902 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v rozpočtové opatření OVO 13.5.2019 - 12.5.2021
HOM-3880/2019 pozemek parc.č. 600 (zahrada), s příslušenstvím, LV 1006, v k.ú. Vysočany, obec Praha dražební vyhláška HOM 13.5.2019 - 10.7.2019
HOM-3885/2019 soubor pozemků (ostatní plocha), LV 1554, včetně příslušenství, v k.ú. Řeporyje, obec Praha dražební vyhláška HOM 13.5.2019 - 2.7.2019
HOM-3881/2019 rodinný dům, Tišice, č.p. 3, na pozemku parc.č. St. 25, LV 515, v k.ú. Tišice, obec Tišice, okr. Mělník dražební vyhláška HOM 13.5.2019 - 27.6.2019
ZDR-3862/2019 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - Lukáš Polák oznámení ZDR 9.5.2019 - 8.7.2019
OCP-3827/2019 Program Čistá energie Praha 2019 granty OCP 8.5.2019 - 30.8.2019
KUC-3823/2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na ředitele/ředitelku příspěvkové organizace Národní kulturní památka Vyšehrad konkursy na ředitele / ředitelky městských organizací KUC 7.5.2019 - 28.6.2019
OVO-3799/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.861 - k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 06 v r. 2019 rozpočtové opatření OVO 6.5.2019 - 5.5.2021
OVO-3800/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.835 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2019 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra na ochranu rozpočtové opatření OVO 6.5.2019 - 5.5.2021
OVO-3801/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.834 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 6.5.2019 - 5.5.2021