Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-3606/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2997 - k návrhu na využití prostředků fondu investic, úpravu odpisového plánu příspěvkové organizace ROPID na rok 2017 a na prodej mobilní aplikace PID rozpočtové opatření OVO 5.12.2017 - 5.12.2019
OVO-3607/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3028 - k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku SPŠE, Ječná 30, P2 - rekonstrukce střechy objektu Střední průmyslové rozpočtové opatření OVO 5.12.2017 - 5.12.2019
OVO-3657/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3057 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v rozpočtové opatření OVO 5.12.2017 - 5.12.2019
OVO-3658/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3053 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 5.12.2017 - 5.12.2019
OVO-3659/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3054 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 5.12.2017 - 5.12.2019
OVO-3660/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2994 - k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Dodávka, implementace a podpora nástroje na vyhodnocování rozpočtové opatření OVO 5.12.2017 - 5.12.2019
OVO-3661/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3081 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 0662 - KUC MHMP a kapitoly 0666 - RED MHMP a poskytnutí individuální účelové dotace v oblasti kultury v roce rozpočtové opatření OVO 5.12.2017 - 5.12.2019
OVO-3662/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3080 - k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0662 - KUC MHMP a příspěvkových organizací divadlo MINOR, Městská knihovna v Praze, Pražská informační služba, rozpočtové opatření OVO 5.12.2017 - 5.12.2019
OVO-3663/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3070 - k návrhu na úpravu rozpočtu příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy v působnosti odboru ZSP MHMP rozpočtové opatření OVO 5.12.2017 - 5.12.2019
OVO-3664/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3083 - k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2017 v kap. 04 - Školství, mládež a sport rozpočtové opatření OVO 5.12.2017 - 5.12.2019
OVO-3665/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3047 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů OSI MHMP na rok 2017 v kap. 01, 03 a 05 rozpočtové opatření OVO 5.12.2017 - 5.12.2019
OVO-3666/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3069 - k návrhu na navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace hl.m. Prahy Dětský domov Charlotty Masarykové a úpravu rozpočtu v kap. 0505 rozpočtové opatření OVO 5.12.2017 - 5.12.2019
OVO-3667/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3085 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT určený na program rozpočtové opatření OVO 5.12.2017 - 5.12.2019
OVO-3668/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3048 - k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0329 - RFD MHMP a kap. 0264 - SVC MHMP rozpočtové opatření OVO 5.12.2017 - 5.12.2019
OVO-3669/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3049 - k návrhu na využití finančních prostředků fondu investic, rezervního fondu a fondu odměn u příspěvkových organizací zřizovaných hlavním městem rozpočtové opatření OVO 5.12.2017 - 5.12.2019