Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-9140/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.39/79 - k návrhu na změnu účelu části investičních dotací ponechaných MČ Praha - Suchdol k využití v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 6.9.2018 - 5.9.2020
OVO-9141/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.39/46 - k návrhu na navýšení prostředků na letní údržbu MHMP RFD-SK v kapitole 03 Doprava rozpočtové opatření OVO 6.9.2018 - 5.9.2020
OVO-9142/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.39/50 - k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelové dotace MČ Praha-Dolní Počernice, MČ Praha 19, MČ Praha-Čakovice, MČ Praha- Kolovraty, MČ Praha-Přední Kopanina, MČ Praha 14 a MČ Praha 8 a rozpočtové opatření OVO 6.9.2018 - 5.9.2020
OVO-9143/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.39/20 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 na rok 2018 u škol a školských zařízení, jejichž zřizovatelem jsou městské části hlavního města Prahy rozpočtové opatření OVO 6.9.2018 - 5.9.2020
OVO-9144/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.39/31 - k návrhu na uzavření smlouvy č. 110/2018 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 6.9.2018 - 5.9.2020
OVO-9145/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.39/40 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Praha v roce 2018 a poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu hlavního města Prahy městské části Praha 14 rozpočtové opatření OVO 6.9.2018 - 5.9.2020
OVO-9174/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.39/209 - k návrhu na přidělení individuální účelové neinvestiční dotace pro r. 2019 pro Toulcův dvůr z.s. rozpočtové opatření OVO 6.9.2018 - 5.9.2020
OVO-9175/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.39/216 - k návrhu na změnu účelu části finančních prostředků ponechaných MČ Praha 19 k čerpání v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 6.9.2018 - 5.9.2020
OVO-9176/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.39/237 - k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 0504 v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 6.9.2018 - 5.9.2020
OVO-9177/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.39/205 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 a poskytnutí účelové investiční dotace Městské části Praha 1 z rozpočtu hlavního města Prahy kapitoly 07 - BEZPEČNOST rozpočtové opatření OVO 6.9.2018 - 5.9.2020
OVO-9178/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.39/213 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2018 v kapitole 0720 - OTV MHMP a poskytnutí účelové investiční dotace Městské části Praha - Suchdol a k návrhu na uzavření Dohody o předání a rozpočtové opatření OVO 6.9.2018 - 5.9.2020
OVO-9179/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.39/236 - k návrhu na uvolnění finančních prostředků z kap. 0504 - Zdravotnictví a sociální oblast formou účelové neinvestiční dotace MČ Praha 7 a úpravu rozpočtu v kap. 05 v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 6.9.2018 - 5.9.2020
OVO-9180/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.39/204 - k návrhu na poskytnutí účelové neinvestiční dotace SH ČMS- Městskému sdružení hasičů hl. m. Prahy v roce 2018 z rozpočtu kap. 07 - BEZPEČNOST rozpočtové opatření OVO 6.9.2018 - 5.9.2020
OVO-9181/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.39/214 - k návrhu na snížení kapitálových výdajů odboru OTV MHMP v roce 2018 v kap. 02 a poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha - Koloděje rozpočtové opatření OVO 6.9.2018 - 5.9.2020
OVO-9182/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.39/226 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 06, odboru 62 - KUC MHMP a poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti kultury v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 6.9.2018 - 5.9.2020