Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
PRI-0102/2017 Výzva č. 8 nositele ITI - Budování infrastruktury pro cyklistickou dopravu oznámení PRI 12.6.2017 - 31.7.2017
PRI-0103/2017 Výzva č. 9 nositele ITI - Modernizace vozového parku ve veřejné dopravě oznámení PRI 12.6.2017 - 31.7.2017
PRI-0104/2017 Výzva č. 10 nositele ITI - Zavádění a modernizace inteligentních dopravních systémů a dopravní telematiky oznámení PRI 12.6.2017 - 31.7.2017
SCZ-0003/2017 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru dermatovenerologie pro území hl.m.Prahy výběrové řízení SCZ 12.6.2017 - 25.7.2017
OVO-0054/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1403 - k návrhu na úpravu rozpočtu a spolufinancování projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání (ORG 10317) rozpočtové opatření OVO 8.6.2017 - 8.6.2019
OVO-0055/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1384 - k návrhu na přidělení grantů pro oblast podpory v oblasti přístupnosti a odstraňování bariér na území hl.m. Prahy na rok 2017 rozpočtové opatření OVO 8.6.2017 - 8.6.2019
OPP-0018/2017 Vyhlášení grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů a vlastníkům movitých kulturních památek na rok 2018 granty OPP 8.6.2017 - 31.12.2018
EVM-0048/2017 Rekreační objekt č.p. 214 Louňovice, na pozemku parc.č. St. 432, na LV 647, v k.ú. Louňovice, okr. Praha - východ. dražební vyhláška EVM 8.6.2017 - 27.7.2017
ODA-0039/2017 Ostrovského - změna dodatkové tabulky veřejná vyhláška ODA 8.6.2017 - 23.7.2017
OCP-0007/2017 Podklady pro projektové dokumentace ve Stromovce - Praha 7 veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 7.6.2017 - 7.6.2018
OPP-0009/2017 Grafické zpracování Management Planu Historického centra Prahy veřejná zakázka - Smlouva OPP 7.6.2017 - 4.12.2017
SCZ-9999/2017 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Hana Neumannová oznámení SCZ 7.6.2017 - 6.8.2017
SCZ-0000/2017 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Milena Rieglová oznámení SCZ 7.6.2017 - 6.8.2017
SCZ-0002/2017 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - YES VIP s.r.o. oznámení SCZ 7.6.2017 - 6.8.2017
EVM-0011/2017 Podíl 1/3 na - rodinný dům č.p. 583 Kladno, na pozemku parc.č. 4796; pozemek parc.č. 4797 (zahrada), na LV 10316, v k.ú. Kladno. dražební vyhláška EVM 7.6.2017 - 24.7.2017