Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-3670/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3084 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT určený na rozvojový rozpočtové opatření OVO 5.12.2017 - 5.12.2019
OVO-3671/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3088 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 v roce 2017 u škol a školských zařízení, zřizovaných hlavním městem Prahou a u škol a rozpočtové opatření OVO 5.12.2017 - 5.12.2019
OVO-3672/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3086 - k úpravě rozpočtu závazných ukazatelů na rok 2017 v kap. 0416 na základě Výkazu o změnách v poskytovaných podpůrných opatření a jejich finanční rozpočtové opatření OVO 5.12.2017 - 5.12.2019
OVO-3673/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3089 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT pro soukromé školství na rozpočtové opatření OVO 5.12.2017 - 5.12.2019
OVO-3674/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3056 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v rozpočtové opatření OVO 5.12.2017 - 5.12.2019
OVO-3675/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3055 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 5.12.2017 - 5.12.2019
OVO-3676/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3079 - k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0662 - KUC MHMP a změnu účelu použití ponechaných investičních prostředků z roku 2016 v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 5.12.2017 - 5.12.2019
ROZ-3571/2017 spoluvlastnický podíl 1/2 - objekt k bydlení Kněž, č.p. 28 na pozemku parc.č. St. 83/1, LV č. 351 v k.ú. Kněž u Čestína, obec Čestín, okr. Kutná Hora dražební vyhláška ROZ 4.12.2017 - 21.2.2018
SCZ-3510/2017 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - PhDr. Helena Mačasová oznámení SCZ 1.12.2017 - 1.3.2018
OVO-3521/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.31/64 - k návrhu na poskytnutí účelové dotace městským částem Praha - Dolní Měcholupy, Praha - Ďáblice a Praha - Velká Chuchle z rozpočtu kap. 07 - rozpočtové opatření OVO 30.11.2017 - 30.11.2019
OVO-3522/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.31/63 - k návrhu na poskytnutí účelové individuální investiční dotace České republice - Hasičskému záchrannému sboru hl. m. Prahy z rozpočtu kap. 07 - rozpočtové opatření OVO 30.11.2017 - 30.11.2019
OVO-3523/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.31/79 - k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0662 - KUC MHMP a poskytnutí jednorázové účelové individuální investiční dotace v oblasti kultury v r. 2017 rozpočtové opatření OVO 30.11.2017 - 30.11.2019
OVO-3524/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.31/72 - k návrhu na snížení kapitálových výdajů OTV MHMP roku 2017 v kap. 02 a poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha - Nebušice rozpočtové opatření OVO 30.11.2017 - 30.11.2019
OVO-3525/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.31/78 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 0662 - KUC MHMP a poskytnutí individuální účelové dotace v oblasti kultury v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 30.11.2017 - 30.11.2019
OVO-3526/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.31/83 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 v roce 2017 u škol, zřizovaných hlavním městem Prahou rozpočtové opatření OVO 30.11.2017 - 30.11.2019