Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OPP-3484/2019 České dědictví UNESCO - Oznámení o konání VH a Závěrečný účet 2018 ČDU oznámení OPP 17.4.2019 - 30.6.2019
OPP-3486/2019 České dědictví UNESCO - Povinně zveřejňované údaje sdělení OPP 17.4.2019 - 30.6.2019
OPP-3487/2019 České dědictví UNESCO - Návrh rozpočtu na rok 2019 sdělení OPP 17.4.2019 - 30.6.2019
OPP-3488/2019 České dědictví UNESCO - Střednědobý rozpočtový výhled 2020-2022 (návrh) sdělení OPP 17.4.2019 - 30.6.2019
SCZ-3494/2019 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - Květuše Répalová oznámení ZDR 17.4.2019 - 30.6.2019
OVO-3504/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.686 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 15.4.2019 - 14.4.2021
OVO-3505/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.705 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2019 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT určený na rozvojový rozpočtové opatření OVO 15.4.2019 - 14.4.2021
OVO-3506/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.702 - k návrhu na navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace hl. m. Prahy Dětský domov Charlotty Masarykové a úpravu rozpočtu v kap. 0505 rozpočtové opatření OVO 15.4.2019 - 14.4.2021
OVO-3507/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.685 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v rozpočtové opatření OVO 15.4.2019 - 14.4.2021
OVO-3508/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.684 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 o poskytnuté transfery z Úřadu práce České republiky na aktivní politiku zaměstnanosti rozpočtové opatření OVO 15.4.2019 - 14.4.2021
OVO-3509/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.683 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných a kapitálových výdajů Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy na Projekt Soutok rozpočtové opatření OVO 15.4.2019 - 14.4.2021
OVO-3510/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.674 - k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů odborů MHMP z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2019 rozpočtové opatření OVO 15.4.2019 - 14.4.2021
HOM-3426/2019 odročení dražby na 19.6.2019: podíl 1/576 - vodní dílo (hráz) na pozemku parc.č. 1595/4, soubor pozemků parc.č. 1595/2, 1595/3, 1595/5 (sportoviště, rekreační plocha), LV 7004, v k.ú. Troja, obec Praha dražební vyhláška HOM 15.4.2019 - 19.6.2019
SCZ-3404/2019 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Renata Holečková oznámení ZDR 12.4.2019 - 30.6.2019
OVO-3279/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.618 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 o poskytnuté transfery z Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské péče rozpočtové opatření OVO 8.4.2019 - 7.4.2021