Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-1957/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.169 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2019 v kap. 0416 rozpočtové opatření OVO 11.2.2019 - 10.2.2021
OVO-1958/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.152 - k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy za účelem zajištění prostředků odboru HOM MHMP na výkupy nemovitých věcí pro sportovně rekreační projekty rozpočtové opatření OVO 11.2.2019 - 10.2.2021
OVO-1959/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.148 - k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy za účelem zajištění prostředků odboru HOM MHMP na úhradu za provedené práce na rekonstrukci soustavy rozpočtové opatření OVO 11.2.2019 - 10.2.2021
OVO-1960/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.149 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů na r. 2019 v kap. 04 - Školství, mládež a sport a v kap. 06 - Kultura a cestovní ruch rozpočtové opatření OVO 11.2.2019 - 10.2.2021
ROZ-1949/2019 stavba bez čp/če (garáž) na pozemku parc.č. St. 664, LV 3811, v k.ú. Moravský Lačnov, obec Svitavy, okr. Pardubice dražební vyhláška ROZ 11.2.2019 - 10.4.2019
SCZ-1886/2019 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami, název zdravotní služby- přeprava pacientů neodkladné péče pro území hl. m. Prahy. výběrové řízení SCZ 11.2.2019 - 25.3.2019
SCZ-1795/2019 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru zubní lékařství pro území hl. m. Prahy. výběrové řízení SCZ 7.2.2019 - 21.3.2019
SCZ-1826/2019 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru gynekologie a porodnictví - jednodenní péče pro území hl. m. Prahy. výběrové řízení SCZ 7.2.2019 - 21.3.2019
ROZ-1831/2019 odročení dražby: byt č. 1053/9, Ďáblice, č.p. 1053, byt. dům, na pozemku parc.č. 550 a pozemek (zahrada) parc.č. 551 a podíl 806/10430 na společ. částech nemovitostí, LV 1728, v k.ú. Ďáblice, obec Praha, z důvodu insolvence dražební vyhláška ROZ 6.2.2019 - 9.4.2019
ROZ-1815/2019 hotel "Žlutá sova", Studená, č.p. 136, rodinný dům, na pozemku parc.č. St. 30, LV 1473, v k.ú. Studená, obec Studená, okr. Jindřichův Hradec dražební vyhláška ROZ 5.2.2019 - 10.4.2019
SCZ-1824/2019 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Michaela Formánková oznámení SCZ 5.2.2019 - 5.4.2019
SCZ-1825/2019 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - BENE Bohemia, s.r.o. oznámení SCZ 5.2.2019 - 5.4.2019
OVO-1809/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.127 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v kap. 03 - Doprava - dodatečné finanční vypořádání závazku vůči SFDI z titulu příjmu z pojistného rozpočtové opatření OVO 4.2.2019 - 3.2.2021
OVO-1810/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.141 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2019 v kap. 04 - Školství, mládež a sport - převod nevyčerpaných prostředků z roku rozpočtové opatření OVO 4.2.2019 - 3.2.2021
KUC-1803/2019 RADOU HMP SCHVÁLENÉ JEDNOLETÉ GRANTY KUL 2019 DO 200.000 Kč granty KUC 4.2.2019 - 31.12.2019