Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-9967/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1373 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 6.6.2017 - 6.6.2019
OVO-9968/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1338 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva dopravy určený na rozpočtové opatření OVO 6.6.2017 - 6.6.2019
OVO-9969/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1362 - k návrhu na navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace hl.m. Prahy Dětský domov Charlotty Masarykové a úpravu rozpočtu v kap. 0505 rozpočtové opatření OVO 6.6.2017 - 6.6.2019
OVO-9970/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1293 - k návrhu na snížení dotace poskytnuté MČ Praha 13 na Rekonstrukci kuchyně a jídelny ZŠ Kuncova a zvýšení dotace určené na investiční akci rozpočtové opatření OVO 6.6.2017 - 6.6.2019
OVO-9971/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1367 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy kapitoly 06 v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 6.6.2017 - 6.6.2019
OVO-9972/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1327 - k úpravě rozpočtu běžných výdajů vlastního hlavního města Prahy v kap. 0416 rozpočtové opatření OVO 6.6.2017 - 6.6.2019
OVO-9973/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1366 - k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0662 - KUC MHMP a změnu účelu použití ponechaných investičních prostředků z roku 2016 včetně zvýšení a snížení rozpočtové opatření OVO 6.6.2017 - 6.6.2019
OVO-9974/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1310 - k návrhu na úpravu celkových investičních nákladů stavby č. 43312 Černý Most II - 5. stavba et. 0002 dle doporučené varianty energetického konceptu rozpočtové opatření OVO 6.6.2017 - 6.6.2019
OVO-9975/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1365 - k úpravě rozpočtu kapitálových výdajů hl.m. Prahy pro rok 2017 v kap. 02 Městská infrastruktura rozpočtové opatření OVO 6.6.2017 - 6.6.2019
OVO-9976/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1343 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky na aktivní rozpočtové opatření OVO 6.6.2017 - 6.6.2019
OVO-9977/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1374 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 6.6.2017 - 6.6.2019
OVO-9978/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1361 - k návrhu na vyslovení nesouhlasu HMP k dohodě o vzájemné výměně bytů rozpočtové opatření OVO 6.6.2017 - 6.6.2019
OVO-9979/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1341 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury určený na rozpočtové opatření OVO 6.6.2017 - 6.6.2019
OVO-9980/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1339 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Úřadu vlády České republiky na rozpočtové opatření OVO 6.6.2017 - 6.6.2019
OVO-9981/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1375 - k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2017 v kap. 04 - Školství, mládež a sport rozpočtové opatření OVO 6.6.2017 - 6.6.2019