Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-3527/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.31/77 - k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.27/59 ze dne 25.5.2017 k návrhu na udělení grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v rozpočtové opatření OVO 30.11.2017 - 30.11.2019
OVO-3528/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.31/23 - k návrhu na poskytnutí účelové neinvestiční a investiční dotace městské části Praha - Újezd na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování rozpočtové opatření OVO 30.11.2017 - 30.11.2019
OVO-3529/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.31/24 - k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha - Suchdol na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu rozpočtové opatření OVO 30.11.2017 - 30.11.2019
OVO-3530/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.31/25 - k návrhu na poskytnutí účelových dotací městským částem hl.m. Prahy obdržených jako odvod z loterií dle § 41i odst. 1 písm. b) zákona č. 202/1990 rozpočtové opatření OVO 30.11.2017 - 30.11.2019
OVO-3531/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.31/10 - k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc.č. 2370/75, parc.č. 2370/76, parc.č. 2477/3 v k.ú. Kunratice a parc.č. 844/12 v k.ú. Písnice do vlastnictví rozpočtové opatření OVO 30.11.2017 - 30.11.2019
OVO-3532/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.31/68 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů odboru OCP MHMP na rok 2017 a poskytnutí mimořádné účelové investiční dotace městské části Praha - rozpočtové opatření OVO 30.11.2017 - 30.11.2019
OVO-3533/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.31/67 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů odboru OCP MHMP v kapitole 02 - Městská infrastruktura na rok 2017 a poskytnutí účelové investiční rozpočtové opatření OVO 30.11.2017 - 30.11.2019
OCP-3470/2017 Aktualizace předběžného vyhodnocení povodňových rizik oznámení OCP 29.11.2017 - 22.5.2018
OVO-3443/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2947 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva dopravy určený na rozpočtové opatření OVO 28.11.2017 - 28.11.2019
OVO-3444/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2964 - k návrhu na úpravu rozpočtu, na odpis nedobytných pohledávek a na použití fondu investic příspěvkové organizace v působnosti odboru ZSP - rozpočtové opatření OVO 28.11.2017 - 28.11.2019
OVO-3445/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2944 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 28.11.2017 - 28.11.2019
OVO-3446/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2946 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery z Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské péče rozpočtové opatření OVO 28.11.2017 - 28.11.2019
OVO-3447/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2939 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů v kap. 09 - INF MHMP v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 28.11.2017 - 28.11.2019
OVO-3448/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2945 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury na Program regenerace rozpočtové opatření OVO 28.11.2017 - 28.11.2019
OVO-3449/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2948 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 v souvislosti s finančním vypořádáním projektu financovaného z Operačního rozpočtové opatření OVO 28.11.2017 - 28.11.2019