Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
SCZ-3680/2019 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - PaedDr. Jaroslava Roubíčková oznámení ZDR 29.4.2019 - 1.7.2019
SCZ-3634/2019 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Hana Kaiserová oznámení ZDR 26.4.2019 - 30.6.2019
FON-3595/2019 51. výzva k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR - Rozvoj vzdělávání v Praze I granty FON 26.4.2019 - 27.6.2019
FON-3598/2019 52. výzva k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR - Posílení kapacit pro interkulturní vzdělávání II granty FON 26.4.2019 - 27.6.2019
OVO-3644/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.6/50 - k návrhu na financování projektů v rámci Programů primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2019 rozpočtové opatření OVO 25.4.2019 - 24.4.2021
OVO-3646/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.6/2 - k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2019 rozpočtové opatření OVO 25.4.2019 - 24.4.2021
OVO-3650/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.6/16 - k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelové dotace MČ Praha 14, MČ Praha 19 a MČ Praha - Čakovice a k úpravě vlastního rozpočtu hl.m. Prahy rozpočtové opatření OVO 25.4.2019 - 24.4.2021
OVO-3651/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.6/17 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových a běžných výdajů MHMP RFD-SK v kapitole 03 Doprava rozpočtové opatření OVO 25.4.2019 - 24.4.2021
OVO-3652/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.6/13 - k návrhu na poskytnutí dotací hlavního města Prahy - Programy v oblasti prevence kriminality pro rok 2019 rozpočtové opatření OVO 25.4.2019 - 24.4.2021
OVO-3653/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.6/22 - k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha 14 z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 a k úpravě rozpočtu vl. hl.m. Prahy rozpočtové opatření OVO 25.4.2019 - 24.4.2021
OVO-3654/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.6/53 - k návrhu na financování projektů v rámci Programu hl. m. Prahy pro oblast adiktologických služeb pro městské části pro rok 2019 rozpočtové opatření OVO 25.4.2019 - 24.4.2021
OVO-3655/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.6/67 - k návrhu na udělení individuálních neinvestičních účelových dotací v oblasti cestovního ruchu z kap. 06 v roce 2019 rozpočtové opatření OVO 25.4.2019 - 24.4.2021
OVO-3656/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.6/68 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 06, odboru 62 - KUC MHMP a poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti kultury v roce 2019 rozpočtové opatření OVO 25.4.2019 - 24.4.2021
FON-3563/2019 43. výzva k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR - Nákup plně bezemisních elektrobusů se statickým i dynamickým dobíjením a budování nabíjecí infrastruktury pro elektrobusy granty FON 24.4.2019 - 25.6.2020
OVO-3647/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.753 - k úpravě rozpočtu běžných výdajů vlastního hlavního města Prahy v kap. 0416 rozpočtové opatření OVO 23.4.2019 - 22.4.2021