Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-9982/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1340 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer z Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské péče určený rozpočtové opatření OVO 6.6.2017 - 6.6.2019
OVO-9983/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1285 - k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou daru na podporu projektů k záchraně ohrožených druhů zvířat ve volné přírodě a úpravu rozpočtu v rozpočtové opatření OVO 6.6.2017 - 6.6.2019
OVO-9984/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1322 - k návrhu na sloučení příspěvkové organizace Základní škola, Praha 5, nám. Osvoboditelů 1368, s příspěvkovou organizací Základní škola, Praha 5, Pod rozpočtové opatření OVO 6.6.2017 - 6.6.2019
OVO-0786/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1316 - k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. DIL/20/04/000220/2016 k provedení stavby č. 0050 TV Slivenec, etapa 0007 Komunikace U rozpočtové opatření OVO 6.6.2017 - 6.6.2019
OVO-0791/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1342 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 6.6.2017 - 6.6.2019
OVO-0803/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1313 - k návrhu na poskytnutí finančního daru České republice - Krajskému ředitelství policie hlavního města Prahy z rozpočtu kap. 07 - BEZPEČNOST a rozpočtové opatření OVO 6.6.2017 - 6.6.2019
SCZ-9930/2017 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Pavel Mach oznámení SCZ 5.6.2017 - 4.8.2017
EVM-9946/2017 Podíl 1/6 na pozemky Svatoslav, parc.č. 656/1 a 656/2 (zahrada); parc.č. 947 (lesní pozemek); parc.č. 2390 (orná půda), na LV 231, v k.ú. Svatoslav u Tišnova, okr. Brno - venkov. dražební vyhláška EVM 5.6.2017 - 26.7.2017
SCZ-9919/2017 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Ditta Czolková oznámení SCZ 2.6.2017 - 2.8.2017
EVM-9900/2017 Rekreační objekt č.e. 75 Hoješín, na pozemku parc.č. St. 225; pozemek parc.č.435/7 (zahrada); podíl 1/8 na pozemek parc.č. 435/24 Hoješín, vše na LV 746 a 126, v k.ú. Hoješín, okr. Chrudim. dražební vyhláška EVM 1.6.2017 - 6.9.2017
SCZ-9888/2017 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - Vira Vasylchenko oznámení SCZ 1.6.2017 - 1.8.2017
SCZ-9825/2017 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Hana Medonosová oznámení SCZ 31.5.2017 - 31.7.2017
SCZ-9826/2017 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - SWISS MED CLINIC s.r.o. oznámení SCZ 31.5.2017 - 31.7.2017
PRI-9840/2017 Výzva č. 7 Nositele ITI - Výstavba a modernizace systémů pro přestup na veřejnou dopravu oznámení PRI 31.5.2017 - 31.7.2017
EVM-9860/2017 Byt č. 1113/5 Suchdol, bytový dům č.p. 1113-1115, na pozemcích parc.č. 1652/6-1652/8 včetně spoluvlastnických podílů na pozemcích, na LV 3177, 2169, 2832 a 1903, v k.ú. Suchdol, obec Praha. dražební vyhláška EVM 31.5.2017 - 25.7.2017