Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-3450/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2981 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů mezinárodního projektu FINERPOL v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 28.11.2017 - 28.11.2019
OVO-3451/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2988 - k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2017 v kap. 04 - Školství, mládež a sport rozpočtové opatření OVO 28.11.2017 - 28.11.2019
OVO-3452/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2965 - k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0504 a kap. 0924 rozpočtové opatření OVO 28.11.2017 - 28.11.2019
OVO-3453/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2940 - k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy v kap. 04 - Školství, mládež a sport a úpravu rozpočtu příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže hlavního rozpočtové opatření OVO 28.11.2017 - 28.11.2019
OVO-3454/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2989 - k návrhu na úpravu rozpočtu a čerpání peněžních fondů příspěvkových organizací v působnosti odboru ZSP MHMP a úpravu rozpočtu kap. 0504 v roce rozpočtové opatření OVO 28.11.2017 - 28.11.2019
SLU-3363/2017 Vyhlášení popisu věci ve věci zajištěného neregistrovaného ohořelého vraku motorového vozidla Renault Megane, stříbrné barvy, bez SPZ, Č. j.: KRPA-655-119/ČJ-2017-001376-Mat vyhláška SLU 23.11.2017 - 23.5.2018
OVO-3324/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2891 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 21.11.2017 - 21.11.2019
OVO-3325/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2913 - k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2017 v kap. 04 - Školství, mládež a sport rozpočtové opatření OVO 21.11.2017 - 21.11.2019
OVO-3326/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2855 - k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou daru na podporu projektu k záchraně ohrožených druhů zvířat ve volné přírodě a úpravu rozpočtu v rozpočtové opatření OVO 21.11.2017 - 21.11.2019
OVO-3327/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2868 - k návrhu na úpravu rozpočtu příspěvkové organizace hl.m. Prahy Centrum sociálních služeb Praha a úpravu rozpočtu kap. 0504 v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 21.11.2017 - 21.11.2019
OVO-3328/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2889 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý investiční transfer ze státního rozpočtu v souvislosti s rozpočtové opatření OVO 21.11.2017 - 21.11.2019
OVO-3329/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2845 - k záměru odboru informatiky MHMP na realizaci veřejné zakázky Služby systémové podpory SW produktů ArcGIS“ (geografický informační systém) a ke rozpočtové opatření OVO 21.11.2017 - 21.11.2019
OVO-3330/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2914 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 v roce 2017 u škol a školských zařízení, zřizovaných hlavním městem Prahou a u škol a rozpočtové opatření OVO 21.11.2017 - 21.11.2019
OVO-3331/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2847 - k záměru odboru informatiky MHMP na realizaci veřejné zakázky Poskytování služeb podpory Informačního systému městské policie - podpora organizace rozpočtové opatření OVO 21.11.2017 - 21.11.2019
OVO-3332/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2890 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury na Program regenerace rozpočtové opatření OVO 21.11.2017 - 21.11.2019