Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-3333/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2846 - k záměru odboru INF MHMP na realizaci veřejné zakázky Vybudování datového centra DC5 a zvýšení dostupnosti poskytovaných služeb a ke rozpočtové opatření OVO 21.11.2017 - 21.11.2019
OVO-3334/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2887 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva pro místní rozvoj z rozpočtové opatření OVO 21.11.2017 - 21.11.2019
OVO-3335/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2912 - k návrhu na použití finančních prostředků z peněžních fondů příspěvkových organizací v působnosti odboru KUC MHMP a na úpravu rozpočtu kap. 0662 rozpočtové opatření OVO 21.11.2017 - 21.11.2019
OVO-3336/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2888 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 21.11.2017 - 21.11.2019
OVO-3337/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2921 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 09 - vnitřní správa v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 21.11.2017 - 21.11.2019
ZIO-3201/2018 Dodání smaltovaných uličních tabulí – objednávka č.3 veřejná zakázka - Protokol o otevírání obálek ZIO 14.11.2017 - 15.11.2018
OVO-3149/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2791 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních rozpočtové opatření OVO 13.11.2017 - 13.11.2019
OVO-3150/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2755 - k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Implementace technických opatření, koncepce provozu a rozvoje INF rozpočtové opatření OVO 13.11.2017 - 13.11.2019
OVO-3151/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2779 - k návrhu na úpravu rozpočtu neinvestičních příspěvků příspěvkových organizací hl.m. Prahy a úpravu limitů prostředků na platy pro rok 2017 v kapitole rozpočtové opatření OVO 13.11.2017 - 13.11.2019
OVO-3152/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2790 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra v souvislosti s rozpočtové opatření OVO 13.11.2017 - 13.11.2019
OVO-3153/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2787 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 13.11.2017 - 13.11.2019
OVO-3154/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2788 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 13.11.2017 - 13.11.2019
OVO-3155/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2838 - k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové účelové individuální neinvestiční dotace z kap. 0546 v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 13.11.2017 - 13.11.2019
OVO-3156/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2789 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva životního prostředí v rozpočtové opatření OVO 13.11.2017 - 13.11.2019
OVO-3157/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2785 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 13.11.2017 - 13.11.2019