Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
SCZ-4976/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Dan Navrátil oznámení SCZ 21.2.2018 - 30.6.2018
OVO-4944/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.347 - k návrhu na převod nevyčerpaných finančních prostředků v projektu Krajský akční plán vzdělávání v hlavním městě Praze odboru školství a mládeže rozpočtové opatření OVO 20.2.2018 - 20.2.2020
OVO-4945/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.334 - k návrhu na úpravu rozpočtu příspěvkové organizace v působnosti odboru ZSP - Zdravotnická záchranná služba hl.m. Prahy v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 20.2.2018 - 20.2.2020
OVO-4946/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.344 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT určený na rozvojový rozpočtové opatření OVO 20.2.2018 - 20.2.2020
OVO-4947/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.345 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT určený na rozvojový rozpočtové opatření OVO 20.2.2018 - 20.2.2020
OVO-4948/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.350 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování mezinárodního projektu STEPHANIE v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 20.2.2018 - 20.2.2020
OVO-4949/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.304 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů v kap. 01 Rozvoj obce, v kap. 02 - Městská infrastruktura a v kap. 09 Vnitřní správa - převod rozpočtové opatření OVO 20.2.2018 - 20.2.2020
OVO-4950/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.349 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů mezinárodního projektu FINERPOL v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 20.2.2018 - 20.2.2020
OVO-4951/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.294 - k záměru odboru INF MHMP na realizaci veřejné zakázky Bezpečné síťové prostředí“ a ke jmenování komise rozpočtové opatření OVO 20.2.2018 - 20.2.2020
OVO-4952/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.346 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2018 v kap. 04 - Školství, mládež a sport rozpočtové opatření OVO 20.2.2018 - 20.2.2020
OVO-4953/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.351 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektu Testování archivovaných dat pro zachování maximální udržitelnosti“ z Operačního rozpočtové opatření OVO 20.2.2018 - 20.2.2020
OVO-4954/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.342 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT určený na Vzdělávací rozpočtové opatření OVO 20.2.2018 - 20.2.2020
OVO-4955/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.296 - k návrhu na zajištění operativní správy Morávkova parku v roce 2018, který byl realizován jako součást stavby městského okruhu v úseku Myslbekova - rozpočtové opatření OVO 20.2.2018 - 20.2.2020
OVO-4993/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.299 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2018 v kap. 03 - doprava - zapojení úspory hospodaření z roku 2017 rozpočtové opatření OVO 20.2.2018 - 20.2.2020
OVO-4994/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.306 - k návrhu na úpravu rozpočtu vl. hl.m. Prahy a přidělení grantů v Celoměstských programech podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok rozpočtové opatření OVO 20.2.2018 - 20.2.2020