Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-3526/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.31/83 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 v roce 2017 u škol, zřizovaných hlavním městem Prahou rozpočtové opatření OVO 30.11.2017 - 30.11.2019
OVO-3527/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.31/77 - k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.27/59 ze dne 25.5.2017 k návrhu na udělení grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v rozpočtové opatření OVO 30.11.2017 - 30.11.2019
OVO-3528/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.31/23 - k návrhu na poskytnutí účelové neinvestiční a investiční dotace městské části Praha - Újezd na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování rozpočtové opatření OVO 30.11.2017 - 30.11.2019
OVO-3529/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.31/24 - k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha - Suchdol na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu rozpočtové opatření OVO 30.11.2017 - 30.11.2019
OVO-3530/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.31/25 - k návrhu na poskytnutí účelových dotací městským částem hl.m. Prahy obdržených jako odvod z loterií dle § 41i odst. 1 písm. b) zákona č. 202/1990 rozpočtové opatření OVO 30.11.2017 - 30.11.2019
OVO-3531/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.31/10 - k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc.č. 2370/75, parc.č. 2370/76, parc.č. 2477/3 v k.ú. Kunratice a parc.č. 844/12 v k.ú. Písnice do vlastnictví rozpočtové opatření OVO 30.11.2017 - 30.11.2019
OVO-3532/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.31/68 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů odboru OCP MHMP na rok 2017 a poskytnutí mimořádné účelové investiční dotace městské části Praha - rozpočtové opatření OVO 30.11.2017 - 30.11.2019
OVO-3533/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.31/67 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů odboru OCP MHMP v kapitole 02 - Městská infrastruktura na rok 2017 a poskytnutí účelové investiční rozpočtové opatření OVO 30.11.2017 - 30.11.2019
OCP-3470/2017 Aktualizace předběžného vyhodnocení povodňových rizik oznámení OCP 29.11.2017 - 22.5.2018
OVO-3443/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2947 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva dopravy určený na rozpočtové opatření OVO 28.11.2017 - 28.11.2019
OVO-3444/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2964 - k návrhu na úpravu rozpočtu, na odpis nedobytných pohledávek a na použití fondu investic příspěvkové organizace v působnosti odboru ZSP - rozpočtové opatření OVO 28.11.2017 - 28.11.2019
OVO-3445/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2944 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 28.11.2017 - 28.11.2019
OVO-3446/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2946 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery z Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské péče rozpočtové opatření OVO 28.11.2017 - 28.11.2019
OVO-3447/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2939 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů v kap. 09 - INF MHMP v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 28.11.2017 - 28.11.2019
OVO-3448/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2945 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury na Program regenerace rozpočtové opatření OVO 28.11.2017 - 28.11.2019