Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-3013/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2741 - k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2017 v kap. 04 - Školství, mládež a sport rozpočtové opatření OVO 7.11.2017 - 7.11.2019
OVO-3014/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2714 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky na aktivní rozpočtové opatření OVO 7.11.2017 - 7.11.2019
OVO-3015/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2733 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných a kapitálových výdajů v kap. 07 a 09 v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 7.11.2017 - 7.11.2019
OVO-3016/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2713 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v rozpočtové opatření OVO 7.11.2017 - 7.11.2019
OVO-3017/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2732 - k návrhu navýšení rozpočtu běžných výdajů Městské policie hl.m. Prahy o účelovou dotaci poskytnutou Městskou částí Praha 6 a navýšení limitu rozpočtové opatření OVO 7.11.2017 - 7.11.2019
OVO-3018/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2711 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních rozpočtové opatření OVO 7.11.2017 - 7.11.2019
OVO-3019/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2751 - k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové účelové individuální neinvestiční dotace z kap. 0546 v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 7.11.2017 - 7.11.2019
OVO-3020/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2709 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva financí na krytí rozpočtové opatření OVO 7.11.2017 - 7.11.2019
OVO-3021/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2708 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva financí na projekt rozpočtové opatření OVO 7.11.2017 - 7.11.2019
OVO-3022/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2738 - k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0662 - KUC MHMP včetně zvýšení celkových nákladů inv. akce v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 7.11.2017 - 7.11.2019
OVO-3023/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2750 - k návrhu na úpravu rozpočtu a čerpání peněžních fondů příspěvkových organizací v působnosti odboru ZSP MHMP a úpravu rozpočtu kap. 0504 v roce rozpočtové opatření OVO 7.11.2017 - 7.11.2019
OVO-3024/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2710 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery z Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské péče rozpočtové opatření OVO 7.11.2017 - 7.11.2019
OVO-2921/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.30/119 - k návrhu na poskytnutí účelové neinvestiční a investiční dotace městské části Praha 14 na vrub kapitoly 1016 - rezerva na rozpočtové opatření OVO 2.11.2017 - 2.11.2019
OVO-2922/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.30/132 - k návrhu na změnu účelu části investiční dotace poskytnuté v roce 2017 z rozpočtu hlavního města Prahy MČ Praha - Kolovraty a rozpočtové opatření OVO 2.11.2017 - 2.11.2019
OVO-2923/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.30/118 - k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha 14 na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování rozpočtové opatření OVO 2.11.2017 - 2.11.2019