Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-2924/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.30/144 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 0662 - KUC MHMP a poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti kultury v roce rozpočtové opatření OVO 2.11.2017 - 2.11.2019
OVO-2925/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.30/97 - k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 2.11.2017 - 2.11.2019
OVO-2926/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.30/104 - k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelové dotace MČ Praha - Nebušice a MČ Praha - Kolovraty a k úpravě rozpočtové opatření OVO 2.11.2017 - 2.11.2019
OVO-2927/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.30/36 - k návrhu na bezúplatné nabytí vodohospodářského díla a veřejného osvětlení v k.ú. Modřany z vlastnictví společnosti PENTADOM spol. s r.o. do rozpočtové opatření OVO 2.11.2017 - 2.11.2019
OVO-2928/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.30/137 - k návrhu OCP MHMP na úpravu rozpočtu v kapitole 02 - Městská infrastruktura na rok 2017 rozpočtové opatření OVO 2.11.2017 - 2.11.2019
OVO-2929/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.30/120 - k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2017 MČ Praha 15 na vrub investiční rezervy MČ rozpočtové opatření OVO 2.11.2017 - 2.11.2019
OVO-2930/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.30/98 - k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 2.11.2017 - 2.11.2019
OVO-2931/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.30/96 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 v roce 2017 u škol, zřizovaných hlavním městem Prahou rozpočtové opatření OVO 2.11.2017 - 2.11.2019
OVO-2932/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.30/131 - k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace Městské části Praha 15 z rozpočtu kap. 07 BEZPEČNOST rozpočtové opatření OVO 2.11.2017 - 2.11.2019
OVO-2933/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.30/115 - k návrhu na změnu charakteru části investiční dotace poskytnuté městské části Praha - Nebušice z rozpočtu hl. m. Prahy v roce rozpočtové opatření OVO 2.11.2017 - 2.11.2019
OCP-2901/2017 Vyhlášení grantového programu na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2018 (s ukončením realizace v roce 2019) – usnesení Rady HMP č. 2636 ze dne 31. 10. 2017. granty OCP 2.11.2017 - 28.2.2018
OVO-2865/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2674 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 31.10.2017 - 31.10.2019
OVO-2866/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2670 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT určený na program rozpočtové opatření OVO 31.10.2017 - 31.10.2019
OVO-2867/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2638 - k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0662 - KUC MHMP v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 31.10.2017 - 31.10.2019
OVO-2868/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2619 - k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Bezpečné a efektivní tiskové prostředí rozpočtové opatření OVO 31.10.2017 - 31.10.2019