Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
TSK-8558/2018 č. parc. 3336/176, k. ú. Chodov, Augustinova 16, Praha 4 záměr TSK 15.8.2018 - 30.8.2018
TSK-8559/2018 č. parc. 827/18, k. ú. Bohnice, NN 3252 u SVO 808715, Praha 8 záměr TSK 15.8.2018 - 30.8.2018
TSK-8560/2018 č. parc. 4050, k. ú. Žižkov, Rečkova 1, Praha 3 záměr TSK 15.8.2018 - 30.8.2018
HOM-8561/2018 parc. č. 3124/19 v kat. území Braník záměr - Pronajmout HOM 15.8.2018 - 30.8.2018
HOM-8563/2018 Směna pozemků mezi ČR s právem hospodaření pro Správu železniční dopravní cesty, st. org. a HMP záměr HOM 15.8.2018 - 30.8.2018
ODA-8577/2018 Italská - výkopy opatření ODA 15.8.2018 - 30.8.2018
ODA-8578/2018 Vyšehradská - film opatření ODA 15.8.2018 - 30.8.2018
ODA-8579/2018 Slezská, Korunní - film opatření ODA 15.8.2018 - 30.8.2018
ODA-8547/2018 Výzva k odstranění nepovoleného reklamního zařízení při komunikaci V olšinách na území MČ Praha 10 oznámení ODA 15.8.2018 - 25.8.2018
OCP-8572/2018 Žádost ZOO Praha o vypouštění kvakošů nočních (odchovaných v lidské péči) ve svém areálu. oznámení o zahájení řízení OCP 15.8.2018 - 24.8.2018
OCP-8565/2018 Zahájení řízení o výjimce z druhové ochrany dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny - revitalizace a odbahnění Milíčovského rybníka. oznámení o zahájení řízení OCP 15.8.2018 - 23.8.2018
ROZ-8550/2018 byt č. 153/2 Veleslavín, č.p. 153, byt. dům, na pozemku parc.č. 214/1; spoluvlastnický podíl id. 16173/30314 na společných částech domu a pozemku a pozemcích parc.č. 215/1 a 215/2 (zahrady) LV 3396, 3397 a 3400, v k.ú. Veleslavín, obec Praha dražební vyhláška ROZ 14.8.2018 - 25.9.2018
ROZ-8564/2018 spoluvlastnický podíl id. 1/6 - pozemek parc.č. 621/2 (využití pro pěstování zemědělských plodin), LV 680 v k.ú. Dolní Měcholupy, obec Praha dražební vyhláška ROZ 14.8.2018 - 20.9.2018
PER-8553/2018 vedoucí oddělení sekretariátu v odboru evidence majetku volná pracovní místa na MHMP PER 14.8.2018 - 4.9.2018
PER-8554/2018 vedoucí oddělení geodetických činností v odboru evidence majetku volná pracovní místa na MHMP PER 14.8.2018 - 4.9.2018