Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
HOM-0894/2017 ZT VSS - Duo systém záměr - Pronajmout HOM 20.7.2017 - 4.8.2017
TSK-0901/2017 NN 2160/240, Stodůlky, Praha 5 záměr TSK 20.7.2017 - 4.8.2017
TSK-0905/2017 Saratovská záměr TSK 20.7.2017 - 4.8.2017
TSK-0923/2017 par. č. 601/124, k.ú. Horní Měcholupy, NN3168 /Milánská/ před MŠ záměr TSK 20.7.2017 - 4.8.2017
EVM-0968/2017 upuštění od dražby stanovené na 2.8.2017 - rodinný dům Červenka, č.p. 385 na pozemku parc.č. 1118/165 a pozemek parc.č. 1118/160, vše na LV č. 140 v k.ú. Červenka, obec Červenka, okr. Olomouc dražební vyhláška EVM 20.7.2017 - 2.8.2017
OCP-0906/2017 Žádost o udělení odchylného postupu dle ustanovení § 5b zákona o ochraně přírody a krajiny pro držení jedné vrány šedivky společností Teir z.s. oznámení o zahájení řízení OCP 20.7.2017 - 31.7.2017
ZIO-0921/2017 Oznámení o zřízení zvláštního účtu na složení příspěvku na volební náklady oznámení ZIO 19.7.2017 - 21.10.2017
EVM-0916/2017 byt č.j. 868/5 Háje, č.p. 868,869, byt. dům na pozemcích parc.č. 1161/ a 1161/6, LV č.782 a LV č. 4504 v k.ú. Háje, obec Praha dražební vyhláška EVM 19.7.2017 - 27.9.2017
EVM-0914/2017 přízemní nepodsklepený rodinný dům nezapsaný v katastru nemovitostí na pozemku parc.č. 75 a pozemky parc.č. 18/1 a 18/2 (zahrady), vše na LV č. 40 v k.ú. Velká Bukovina, okr. Děčín dražební vyhláška EVM 19.7.2017 - 30.8.2017
EVM-0913/2017 spoluvlastnický podíl 1/2 - objekt k bydlení Kunratice, č.p. 528 na pozemku parc.č. 86 a pozemek parc.č. 87 (zahrada), vše LV č. 866 v k.ú. Kunratice, obec Praha dražební vyhláška EVM 19.7.2017 - 17.8.2017
HOM-0718/2017 prodej částí pozemku parc.č. 653/2 v k.ú. Malešice záměr - Prodat HOM 19.7.2017 - 9.8.2017
STR-0909/2017 Umístění stavby nazvané "Polyfunkční dům Bassova" na pozemcích v k.ú. Vysočany, Praha 9 - vyrozumění o obsahu podaného odvolání oznámení STR 19.7.2017 - 4.8.2017
ODA-0918/2017 Povltavská - oprava dilatací opatření ODA 19.7.2017 - 4.8.2017
ODA-0925/2017 Veletržní - souvislá údržba opatření ODA 19.7.2017 - 4.8.2017
ODA-0926/2017 Veletržní - souvislá údržba opatření ODA 19.7.2017 - 4.8.2017