Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
HOM-9862/2018 ZT VSS - ČBF rozšíření záměr - Pronajmout HOM 22.10.2018 - 6.11.2018
ZIO-9972/2018 Vyhlášení nálezu movitých věcí (období 8. 10. 2018 - 19. 10. 2018) oznámení ZIO 22.10.2018 - 6.11.2018
TSK-9928/2018 street art záměr TSK 20.10.2018 - 4.11.2018
TSK-9929/2018 záměr pronajmout část pozemku č.p. 1000, 1001 k.ú. Malá Strana záměr TSK 20.10.2018 - 4.11.2018
TSK-9930/2018 pronajmout část komunikace dle přílohy záměr TSK 20.10.2018 - 4.11.2018
TSK-9931/2018 pronajmout část komunikace dle přílohy záměr TSK 20.10.2018 - 4.11.2018
ODA-9932/2018 Vozovka Podbabská opatření ODA 20.10.2018 - 4.11.2018
HOM-9937/2018 zábory záměr HOM 20.10.2018 - 4.11.2018
PER-9923/2018 projektový manažer / projektová manažerka v odboru evropských fondů - na dobu určitou volná pracovní místa na MHMP PER 19.10.2018 - 9.11.2018
PER-9924/2018 specialista / specialistka centralizovaného zadávání v odboru veřejných zakázek volná pracovní místa na MHMP PER 19.10.2018 - 6.11.2018
SML-9942/2018 Oznámení o možnosti převzetí písemnosti - Michaela Mornárová oznámení SML 19.10.2018 - 5.11.2018
HOM-9871/2018 výpůjčka části pozemku parc. č. 2364/507 k.ú. Kobylisy záměr - Vypůjčit HOM 19.10.2018 - 4.11.2018
ODA-9940/2018 Husitská (Orebitská - Jeronýmova) opatření ODA 19.10.2018 - 4.11.2018
ODA-9941/2018 Ústecká - oop§19 - souvislá údržba komunikace opatření ODA 19.10.2018 - 4.11.2018
TSK-9907/2018 Grussova P5 záměr TSK 19.10.2018 - 3.11.2018