Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
ODA-4851/2018 KÚK Praha 2 veřejná vyhláška ODA 15.2.2018 - 1.4.2018
ROZ-4834/2018 rozestav. stavba, Klánovice, na pozemku parc.č 1324/5 a pozemky parc.č. 1324/1 (zahrada + kůlna) a parc.č. 1324/4 (ostatní plocha), vše LV 1607 a LV 32 (včetně příslušenství) v k.ú. Klánovice, obec Praha dražební vyhláška ROZ 15.2.2018 - 22.3.2018
ROZ-4835/2018 movitá věc: btv, thomson dražební vyhláška ROZ 15.2.2018 - 16.3.2018
ROZ-4836/2018 movité věci: tiskárna, hp 2050; pc sestava, dell; wifi router, comtrend; tiskárna, canon ip4200; kávovar; laboratorní váha a shaker; pc monitor, dell; kancelářské židle; měřící přístroj ph, gmh 3530; atokláv, hs 32; mtv, superior dražební vyhláška ROZ 15.2.2018 - 16.3.2018
TSK-4813/2018 Štefánikova 230/7, Praha 5, parc.č. 4971, k.ú. Smíchov záměr TSK 15.2.2018 - 2.3.2018
TSK-4815/2018 Komplexní oprava stávajícího zateplení BD, Olbrachtova 1061/56, Praha 4 záměr TSK 15.2.2018 - 2.3.2018
TSK-4816/2018 Koněvova 57, Praha 3, ZS, lešení, staveništní vjezd záměr TSK 15.2.2018 - 2.3.2018
TSK-4817/2018 Rozkošného 6, Praha 5, parc.č. 629/6, k.ú. Smíchov záměr TSK 15.2.2018 - 2.3.2018
TSK-4819/2018 Zábor Pernerova 478/1 chodník vozovka lešení kontejner záměr TSK 15.2.2018 - 2.3.2018
TSK-4820/2018 Zábor Davídkova, Budínova, Bulovka, chodník, vozovka výměna elektro sítí záměr TSK 15.2.2018 - 2.3.2018
HOM-4822/2018 parc. č. 1254/65, v kat. území Krč záměr - Pronajmout HOM 15.2.2018 - 2.3.2018
ODA-4824/2018 SSZ 3.301 Husitská - Trocnovská oznámení o zahájení řízení ODA 15.2.2018 - 2.3.2018
TSK-4826/2018 Kontejnery na separovaný textil - Vršovice, Malešice, Záběhlice záměr TSK 15.2.2018 - 2.3.2018
ODA-4849/2018 Na Slupi, Sekaninova - oprava vozovky opatření ODA 15.2.2018 - 2.3.2018
ODA-4850/2018 Plzeňská - kanalizace opatření ODA 15.2.2018 - 2.3.2018