Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
ZIO-6824/2018 Vyhlášení nálezu movitých věcí (období 14. 5. 2018 - 18. 5. 2018) oznámení ZIO 21.5.2018 - 5.6.2018
HOM-6778/2018 zábory záměr HOM 19.5.2018 - 3.6.2018
HOM-6779/2018 zábory záměr HOM 19.5.2018 - 3.6.2018
TSK-6809/2018 umístění infopoutače na ul. Budečská 2, parc.číslo 4166, k.ú: Vinohrady záměr TSK 19.5.2018 - 3.6.2018
TSK-6810/2018 Pronájem pozemku za účelem umístění reklamních bannerů záměr TSK 19.5.2018 - 3.6.2018
TSK-6813/2018 Na Folimance, Rejskova, Sekaninova, par.č. 3029,3030,3032, kat.ú. Nusle, par.č. 4202/1,4203,4198/1, kat.ú. Vinohrady záměr - Pronajmout TSK 19.5.2018 - 3.6.2018
HOM-6818/2018 pozemek parc. č. 827/197 k. ú. Bohnice záměr - Darovat HOM 19.5.2018 - 3.6.2018
TSK-6819/2018 Lublaňská, par. č. 4196, k.ú. Vinohrady záměr TSK 19.5.2018 - 3.6.2018
SCZ-6820/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Jakub Smrček oznámení SCZ 18.5.2018 - 17.7.2018
ROZ-6821/2018 objekt k bydlení Libeň, č.p. 473 na pozemku parc.č. 2876, LV 1731 v k.ú. Libeň, obec Praha dražební vyhláška ROZ 18.5.2018 - 28.6.2018
ROZ-6812/2018 spoluvlastnický podíl 1/2 - pozemek parc.č. 624/15 (koryto vodního toku), LV 166 a pozemek parc.č. 560/1 (zemědělský půdní fond), LV 1574 v k.ú. Jablonné nad Orlicí, Pardubický kraj dražební vyhláška ROZ 18.5.2018 - 12.6.2018
HOM-6732/2018 prodej pozemku parc. č. 4261/260 v k.ú. Smíchov záměr - Prodat HOM 18.5.2018 - 9.6.2018
HOM-6711/2018 prodej pozemku parc.č. 1701 v k.ú. Nové Město o výměře 132 m2 záměr - Prodat HOM 18.5.2018 - 8.6.2018
OCP-6814/2018 EIA - závěr zjišťovacího řízení záměru „Obchodní dům Kaufland Troja“ oznámení OCP 18.5.2018 - 8.6.2018
PER-6788/2018 vedoucí oddělení prevence v odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence - na dobu určitou volná pracovní místa na MHMP PER 18.5.2018 - 6.6.2018