Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
HOM-2734/2019 část pozemku parc. č. 782/21 k.ú. Hloubětín záměr - Pronajmout HOM 20.3.2019 - 4.4.2019
TSK-2799/2019 Lublaňská,Koubkova-par.č. 4179,4191, kat. ú. Vinohrady záměr - Pronajmout TSK 20.3.2019 - 4.4.2019
TSK-2800/2019 Korunní,Francouzská,Moravská,Budečská,Blanická-par.č. 4079/1,4155/1,4171,4156,4155/1,4158,4159,4158-kat.ú.Vinohrady záměr - Pronajmout TSK 20.3.2019 - 4.4.2019
TSK-2803/2019 pronjmout část komunikace dle přílohy záměr TSK 20.3.2019 - 4.4.2019
TSK-2805/2019 vypůjčit část komunikace Alšovo nábřeží p.č. 997/1 k.ú. Staré Město Praha 1 záměr TSK 20.3.2019 - 4.4.2019
TSK-2806/2019 pronajmout část komunikace dle přílohy záměr TSK 20.3.2019 - 4.4.2019
TSK-2807/2019 Bělohorská 243/75, parc.č. 3688/1, k.ú. Břevnov záměr TSK 20.3.2019 - 4.4.2019
HOM-2812/2019 parc. č. 4400/230, 4400/231, 4400/256 v kat. území Modřany záměr - Pronajmout HOM 20.3.2019 - 4.4.2019
TSK-2813/2019 pronajmout část komunikace dle přílohy záměr TSK 20.3.2019 - 4.4.2019
UZR-2821/2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o vydání změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy Z 2767/00 a Z 2835/00 veřejná vyhláška UZR 20.3.2019 - 4.4.2019
TSK-2822/2019 viz. příloha záměr TSK 20.3.2019 - 4.4.2019
ODA-2832/2019 Vršovická,Otakarova pod žel.mostem_B 28 opatření ODA 20.3.2019 - 4.4.2019
ODA-2833/2019 Vršovická,Otakarova pod žel.mostem_zábor opatření ODA 20.3.2019 - 4.4.2019
ODA-2835/2019 V olšinách(Průběžná-Pod Rapidem)_návrh úprav DZ veřejná vyhláška ODA 20.3.2019 - 4.4.2019
ROZ-2840/2019 zrušení dražby: byt č. 2491/16, Záběhlice, č.p. 2488-2491, byt. dům, na pozemku parc.č. 2848/20-2848/23 a podíl 556/43524 na společ. částech domu a pozemku, LV 7461, v k.ú. Záběhlice, obec Praha, z důvodu uhrazení pohledávky dražební vyhláška ROZ 20.3.2019 - 21.3.2019